banesa

  • Bilanci zhgënjyes i Bashkisë Tiranë, vetëm 52 shtëpi të rindërtura nga 870 të premtuara
  • Nisma për shpërndarjen e pensioneve në banesa has në disa “pengesa”