Avokatura e Shtetit

  • Gjyqet në arbitrazh, fajësimet politike dhe kostoja për taksapaguesit
  • Gjyqet e Shqipërisë në Arbitrazh, “lufta e humbur” dhe mungesa e transparencës nga Avokatura e Shtetit