Anjeze Kuci

  • Vëmendja e munguar ndaj njerëzve që nuk dëgjojnë dhe që nuk flasin