aftesi e kufizuar

  • Rudina Hajdari: Vetëm 50% e fëmijëve me aftësi të kufizuara ndjekin arsimin