6-mujor

  • Ardi Veliu: Kërkesat për azil krahasuar me 6-mujorin e parë të 2017-ës janë përgjysmuar