324 mln ALL

  • Zero transparencë për 324 milionë lekët e shpenzuara nga Ministria e Shëndetësisë për Covid-19