Raporti i Monitorimit të Transparencës së 10 Bashkive dhe Matjes së 40 Premtimeve të Kryebashkiakëve