Përfituesit Durrës

Emer Atësi Mbiemër Klasifikimi i dëmit Data e VKB Data e VKB që ndryshon klasifikimin Data e pageses Vlera e pageses Njësia administrative Nr. e anëtarëve të familjes Struktura e banesës Datën e dorëzimit të banesës (nëse është dorëzuar) Llojin e njësisë (kolektive apo individuale)
DRITA SULO ISADS5Nr. 10, datë 04.02.2021   Sukth    
Shpresa Ramazan Cuka Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,236,552Nr. 421 + 1 Individuale
Maria Petraq Janko Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,236,552Nr. 421 + 1 Individuale
Ali Mehmet Gjongecaj Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 3,428,958Nr. 663 + 1 Individuale
Ilir Veli Vezi Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 3,428,958Rrashbull53 + 1 Individuale
Hiqmet Tahir Troka Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 3,428,958Rrashbull53 + 1 Individuale
Arben Jak Gjoka Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Rrashbull42 + 1 Individuale
Bashkim Xhemal Balla Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,236,552Rrashbull11 + 1 Individuale
Naim Myrteza Zoto Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Rrashbull32 + 1 Individuale
Luan Shefki Balla Nr.13, datë 04.02.2021Nr.27, datë 05.03.2021 (heqje nga lista e subjektit) (Grant) 2,617,558Katund i Ri42 + 1 Individuale
Hysni Muharrem Sula Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,236,552Manëz21 + 1 Individuale
Ervin Hysni Sula Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz32 + 1 Individuale
Orgest Hysni Sula Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz32 + 1 Individuale
Rajmnd Hysni Sula Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42 + 1 Individuale
Muharrem Hysni Sula Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz32 + 1 Individuale
Lumturi Elez Farruku Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz32 + 1 Individuale
Petrit Sulejman Keta Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42 + 1 Individuale
Riza Dalip Sula Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz32 + 1 Individuale
Mide Sefer Hoxha Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz32 + 1 Individuale
Xhaferr Rasim Beqja Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42 + 1 Individuale
Myslim Hamdi Gjyzeli Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42 + 1 Individuale
Kujtim Jakup Metalla Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53 + 1 Individuale
Xhemal Muharrem Hoxha Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53 + 1 Individuale
Zyber Qamil Dema Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53 + 1 Individuale
Enver Haxhi Fortuzi Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 3,428,958Manëz63 + 1 Individuale
Rexhep Zenel Fasa Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz32 + 1 Individuale
Lulzim Rexhep Hushi Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53 + 1 Individuale
Xhekson Kasem Gjergji Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42 + 1 Individuale
Ferit Islam Koka Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 3,428,958Manëz63 + 1 Individuale
Genci Isuf Çerra Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42 + 1 Individuale
Avni Haxhi Koka Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,236,552Manëz21 + 1 Individuale
Bilbil Ethem Dogjani Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 3,428,958Manëz73 + 1 Individuale
Miranda Hazir Pelaj Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz32 + 1 Individuale
Lavdie Shefqet Gjyzeli Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz32 + 1 Individuale
Zejdi Hasan Derjaj Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42 + 1 Individuale
Naim Hamdi Gjyzeli Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53 + 1 Individuale
Riza Mehmet Murraka Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,236,552Manëz21 + 1 Individuale
Shpëtim Qazim Hoxha Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,617,558Ishëm42 + 1 Individuale
Jonuz Jakup Hoxha Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 2,236,552Ishëm21 + 1 Individuale
Mersin Ibrahim Jangu Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 3,428,958Ishëm53 + 1 Individuale
Seit Gjyl Veshti Nr.13, datë 04.02.2021  (Grant) 3,428,958Ishëm103 + 1 Individuale
Blerim Ibrahim Nikshiqi Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 2,617,558Nr. 442+1 Individuale
Sadik Shahin Kllogjri Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 3,428,958Nr. 553+1 Individuale
Lavdrim Ibrahim Balla Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 2,617,558Nr. 542+1 Individuale
Sabri Bajram Shera Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 2,236,552Manëz21+1  Individuale
Albert Sabri Shera Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53+1 Individuale
Qemal Kadri Taka Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53+1 Individuale
Bukurije Kadri Koldashi Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53+1 Individuale
Granit Hazir Koldashi Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42+1 Individuale
Nderim Rexhep Fasa Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42+1 Individuale
Islam Dalip Sula Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42+1 Individuale
Gëzim Gani Sallaku Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53+1 Individuale
Gani Shaban Sallaku Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 2,236,552Manëz21+1 Individuale
Qazim Shaban Hushi Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz32+1 Individuale
Shaban Qazim Hushi Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42+1 Individuale
Dhurata Muhamet Marra Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 3,428,958Manëz63+1 Individuale
Hysen Osman Apostolova Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 3,428,958Manëz63+1 Individuale
Bashkim Ali Masha Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42+1 Individuale
Marjana Gjon Dema Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 3,428,958Manëz63+1 Individuale
Zyra Ismail Tonuzi Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 3,428,958Manëz83+1 Individuale
Nexhdet Isuf Çerra Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53+1 Individuale
Veib Xhemal Murtini Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 2,617,558Katund i Ri32+1 Individuale
Xufe Kadri Bajramaj Nr. 17, datë 22.02.2021  (Grant) 3,428,958Katund i Ri53+1 Individuale
Neki Abaz KodraDS5Nr. 26 datë 05.03.2021   Nr.2   Individuale
Ramiz Shyqri ÇurriDS5Nr. 26 datë 05.03.2021   Nr.2   Individuale
Tahir Ismail KokiciDS5Nr. 26 datë 05.03.2021   Katund i Ri   Individuale
Ndoc Mirash CumrakuDS5Nr. 26 datë 05.03.2021   Katund i Ri   Individuale
Guxim Muca Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851242+1  
Ismail Skilja, Lutfije Skilja, Florian Skilja Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851210 (2+8)3+1  
Markeliano Avdia, Histina Avdia Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851221+1  
Flamur Topallaj, Lirie Topallaj, Albona Topallaj Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 85126 (2+4)   
Gertjan Popi Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851253+1  
Avdyl Veliaj, Marjeta Veliaj Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851221+1  
Koço Anastasi Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851242+1  
Bajram Merkaj, Drita Merkaj Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851273+1  
Frederik Pando Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851242+1  
Fadil Kryemadhi Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851242+1  
Andon Çela,Erida Çela Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 8512103+1  
Bujana Shabani, Edmond Shabani Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851242+1  
Arben Saraçi Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851242+1  
Albi Bakaj, Shpresa Bakaj Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851232+1  
Asllan Dragoj, Fllanxa Dragoj Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851242+1  
Ylli Koni, Hazbije Koni Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851253+1  
Agim Mustafaraj, Mineko Mustafaraj, Ardian Mustafaraj Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 85123 (2+1)2+1  
Kesjona Zhupaj Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851232+1  
Enida Muçaj Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851221+1  
Sadete Selimi, Petrit Selimi Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851221+1  
Hamdi Kryeziu, Burbuqe Kryeziu Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851221+1  
Viktor Peçi,Lluza Peçi Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851221+1  
Myftar Jamçari, Nexhmije Jamçari Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851221+1  
Astrit Bushi, Haneme Bushi Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851253+1  
Ahmet Koçi, Mesadet Koçi Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851253+1  
Sadije Çuçka, Altin Çuçka, Alma Vila, Frida Turku  Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851215 (2+5+4+4)3+1  
Maksim Çipi, Dhorotea Çipi Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 85123 (2+1)2+1  
Sokol Sinanaj, Koldjana Haxhiaj Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851232+1  
Aristotel Voda, Lluiza Voda,Aurel Voda,Adelina Voda Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 85122+5+43+1  
Gëzim Peza, Fatime Peza Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati 1062, Rr. 26 Nëntori, Zona Kadastrale 851253+1  
Aleksandë Cetaj, Rozina Cetaj Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 851442+1  
Ardian Katreli,Gjyzemina Katreli, Shaqir Katreli Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 85144 (3+1)2+1  
Parashqevi Simaku Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 851411+1  
Yllka Xhunga, Cobani Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 85145 (1+4)3+1  
Merita Xhelilaj Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 851432+1  
Islam Shqiopa Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 851453+1  
Naime Sinanaj Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 851453+1  
Nadire Danaj, Kujtim Danaj Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 851453+1  
Aleko Veshi, Margarita Veshi, Odhise Veshi Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 85143 (1+1+1)2+1  
Luljeta Cobani Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 851411+1  
Skënder Skrapari, Luljeta Skrapari Nr. 22 datë 25.02.2021   Nr.2 Pallati Nr.14,Rr. Petraq Boshnjaku,Zona Kadastrale 851463+1  
Ilirjan Liçollari, Enriketa Liçolllari Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha42+1  
Qemal Mehmet Arapi, Enkeleid Mehmet Arapi Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha21+1  
Xhevrie Xhemal Salihi, Pranvera Neki Salihi Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha4(1+3)2+1  
Gazmend Tahir Mena Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha32+1  
Denis Muho Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha53+1  
Shaban Veli Rakipi, Nurie Hali Rakipi Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha21+1  
Sajmir Bacaj Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha42+1  
Feim Disha Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha53+1  
Jovan Vasil Baci Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha42+1  
Gjergj Zef Lugja Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha32+1  
Ismete Servet Bodli Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha21+1  
Stavri Jorgo Tili, Kristina Pipo Tili Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha11+1  
Prokop Spiro Nushi, Llambrini Spiro Nushi Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha42+1  
Mendie Zaim Sharka Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha32+1  
Albert Onuzi, Bukurije Onuzi Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha83+1  
Bejte Kaçaniku Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha11+1  
Kadri Ramazan Thertori Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha21+1  
Ali Cenollari, Asime Cenollari Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha63+1  
Gëzim Mustafa Hoxha Nr. 28 datë 05.03.2021   Nr. 5 Pallati nr.458 Rr. Bajram Tusha53+1  
Kazmire Mustafallari Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 103232+1  
Kostandin Allkanjari, Llambrini Allkanjari Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 103211+1  
Hektor Latifllari Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 103253+1  
Bledar Bilali Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 103211+1  
Thabit Mehmeti Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 103242+1  
Gjeline Kerkeshi, Mesila Kerkeshi Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 10322 (1+1)1+1  
Dervish Shehu, Fatbardha Shehu Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 103221+1  
Fatmir Karuli, Natasha Karuli Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 103232+1  
Ana Leka, Eftihia Leka, Jorgo Leka Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 103253+1  
Kastriot Zhupaj, Besije Zhupaj Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 103232+1  
Kristaq Nicaj Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 103232+1  
Vera Qoshku Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 103242+1  
Sali Sina Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 103263+1  
Erjon Lazimi, Gentjana Isaku Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 103242+1  
Mustafa Luku Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.2 Rr. Aleks Komneni Pallati 103232+1  
Ramiz Çelmanaj  Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103273+1  
Alban Ismaili, Ornela Ismaili Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103263+1  
Tane Zela, Aranit Çela Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103242+1  
Islam Ferhati, Suzana Ferhati Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103242+1  
Esmeralda Snalla,Ervin Alija Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103232+1  
Shpëtim Aliu, Afërdita Aliu Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103232+1  
Albert Ahmati Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103253+1  
Lulzim Kastrati Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103253+1  
Shqipe Mulaj, Bujar Mulaj Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103253+1  
Aurel Hoxha Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103232+1  
Enis Paja, Dhurata Paja Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103253+1  
Besmir Peposhi Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103211+1  
Muhamet Vata Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103263+1  
Përparim Ademaj, Elda Ademaj Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103253+1  
Sokol Çekrezi Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103211+1  
Erjon Çani, Eliona Çani Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103242+1  
Lindita Kozi Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103211+1  
Arif Sallaku,Serme Sallaku Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103221+1  
Admir Haxhiu, Resmie Haxhiu Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103253+1  
Andi Piho, Lorena Çaça Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103232+1  
Elmal Xhelili, Albana Xhelili Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103242+1  
Gentian Çani, Dorina Çani Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103253+1  
Hajdar Doka, Nazime Doka Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103242+1  
Aljon Myftallari Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103232+1  
Besmir Aga Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103242+1  
Erjona Marku Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103242+1  
Mikelian Hallulli Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103293+1  
Roel Simaku, Edlira Simaku Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103242+1  
Isa Beluli Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103221+1  
Vladimir Lekgegaj Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103253+1  
Petrit Daka Velli, Irma Daka Velli Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103253+1  
Arbër Çyrbja Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103211+1  
Ersiola Bilali, Banush Ahmeti Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103232+1  
Sokol Mullishi Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103253+1  
Mhill Pjetri, Tringë Pjetri Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103221+1  
Besnik Ngjela,Natasha Ngjela Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103232+1  
Festim Kajmaku, Kimete Kajmaku Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103253+1  
Vjollca Rexha, Lambi Gjata Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103232+1  
Aleksandra Deda Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103242+1  
Ardjana Carkoni, Gëzim Carkoni Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103232+1  
Shkëlqim Dauti, Aida Dauti Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103242+1  
Andon Kushi, Habibe Dauti Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103283+1  
Mimoza Demaliaj Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103221+1  
Algert Kurti Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103221+1  
Kujtim Xheraj, Sadete Xheraj Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103242+1  
Hekuran Haska, Kimete Haska Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103253+1  
Servet Çaça, Bukurije Çaça Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103221+1  
Olivera Krasniqi,Armand Krasniqi, Mihane Krasniqi, Shefqet Krasniqi Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103263+1  
Dorian Baba,Orjola Baba Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103242+1  
Ervin B Çaçi Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103242+1  
Klaudio Mara, Xhevrije Mara Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103242+1  
Frederik Çakerri, Oltjana Suli Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103232+1  
Behar Çaçi, Naxhije Çaçi Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103221+1  
Gëzim Kelmendi, Marjana Kelmendi Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103263+1  
Aurel Docaj Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103263+1  
Engrid Stasi, Lorena Stasi Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103253+1  
Engjëllushe Salku Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103242+1  
Zamir Veseli, Deje Veseli Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103242+1  
Edmond Resmi Zoto Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103211+1  
Lirim Murja, Shadie Zili Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103253+1  
Ioani Nika, Rolanda Nika Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103242+1  
Suard Spahiu Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103211+1  
Edvin Sinani Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103253+1  
Nevila Xhallo Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103211+1  
Franko Tufa Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103211+1  
Alban Tarelli,Irvana Tarelli Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103253+1  
Jani Alla  Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103211+1  
Arbër Babi Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103221+1  
Fjori Çafa Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103221+1  
Kujtim Kolndreu, Olda Kolndreu Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103232+1  
Fation Skënderi, Ina Skënderi Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103221+1  
Ylli Allamani Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103253+1  
Erjon Kastrati, Miranda Kastrati Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103242+1  
Qamil Sinani Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103273+1  
Ejdi Kasemi, Nertila Smira Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103243+1  
Eduart Matmuja, Blerina Matmuja Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103263+1  
Etmond Hysni Valteri Nr. 30 datë 26.03.2021   Nr.5 Rr. Ramadan Veliu Pallati 103211+1  
Defrim Godo Haska, Artan Godo Haska Nr.32 datë 26.03.2021    4+43+1 Kolektive
Adnan Esat Dajlanaj Nr.32 datë 26.03.2021    21+1 Kolektive
Fadil Kamber Kamberi, Vjollca Fahri Kamberi Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Bedri Mentor Quku Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Xheladin Ramadan Ushima, Fatmire Bajram Ushima, Edmond Xheladin Ushima Nr.32 datë 26.03.2021    6 (2+4)3+1 Kolektive
Liman Mustafa Kukli Nr.32 datë 26.03.2021    21+1 Kolektive
Nezir Vesel Hoxha, Engjellushe Shuaip Hoxha Nr.32 datë 26.03.2021    21+1 Kolektive
Besim Abdi Bakalli, Violeta Ramiz Bakalli Nr.32 datë 26.03.2021    21+1 Kolektive
Denada Ribaj, Miranda Ziberi Nr.32 datë 26.03.2021    4+13+1 Kolektive
Elson Shaban Kurteli Nr.32 datë 26.03.2021    32+1 Kolektive
Sukses Liman Kukli, Gentian Liman Kukli Nr.32 datë 26.03.2021    93+1 Kolektive
Edlira Lushi Nr.32 datë 26.03.2021    83+1 Kolektive
Lefteri Durmishi, Adela Durmishi Nr.32 datë 26.03.2021    21+1 Kolektive
Katerina Mino Ormanidhi, Arjeta Hektor Gringmuth Nr.32 datë 26.03.2021    3 (2+1)2+1 Kolektive
Ferdi Velçani Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Gëzim Cera Nr.32 datë 26.03.2021    21+1 Kolektive
Kozma Andrea Driza , Liljana Koço Driza Nr.32 datë 26.03.2021    21+1 Kolektive
Redi Pavli Jorgoni Nr.32 datë 26.03.2021    43+1 Kolektive
Thimi Ndini Ngjeliu Nr.32 datë 26.03.2021    63+1 Kolektive
Albert Vlash Curri, Antoneta Enrik Curri Nr.32 datë 26.03.2021    11+1 Kolektive
Artor Gjerko, Brunilda Gjerko Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Remzie Shaban Mara, Enver Haki Mara, Zamira Haki Mara, Ilir Haki Mara, Haki Mara, Bardhyl Haki Mara Nr.32 datë 26.03.2021    1+4+43+1 Kolektive
Festim Shaulli, Gentiana Guce Nr.32 datë 26.03.2021    63+1 Kolektive
Astrit Shehu , Majlinda Shehu Nr.32 datë 26.03.2021    21+1 Kolektive
Ardiana Selimaj, Aferdita Hyska, Etleva Hyska, Xhevrije Hyska Nr.32 datë 26.03.2021    12 (4+6+2)3+1 Kolektive
Fatmire Kazazi , Kejvin Kazazi Nr.32 datë 26.03.2021    21+1 Kolektive
Bedrije Mehmud Ruli, Eduard Zyhdi Ruli Nr.32 datë 26.03.2021    32+1 Kolektive
Adem Shefqet Disha,Enverie Bejaz Yzeiri Nr.32 datë 26.03.2021    63+1 Kolektive
Elvira Bollobani, Albert Bollobani Nr.32 datë 26.03.2021    3+12+1 Kolektive
Gani Muharrem Sadiku, Servete Selim Sadiku Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Drita Jemin Vezi, Zamir Faik Vezi, Shpendi Faik Vezi Nr.32 datë 26.03.2021    1+32+1 Kolektive
Andrea Kostandin Stasi,Athina Spiro Stasi, Arian Andrea Stasi, Miriton Andrea Stasi Nr.32 datë 26.03.2021    9(5+4)3+1 Kolektive
Shefqet Hasan Shani, Kimete Esat Shani Nr.32 datë 26.03.2021    21+1 Kolektive
Frano Ivo Kalebota, Elibeti Fadil Kalebota Nr.32 datë 26.03.2021    21+1 Kolektive
Theofillo Polikron Gjoka, Eleni llambi Gjoka, Theofillo Gjoka Nr.32 datë 26.03.2021    4+23+1 Kolektive
Thoma Babi, Elida Babi Nr.32 datë 26.03.2021    53+1 Kolektive
Mihal Sokrat Kika, Tatjana Sotir Kika Nr.32 datë 26.03.2021    21+1 Kolektive
Ylber Vesel Shabani Nr.32 datë 26.03.2021    32+1 Kolektive
Thanas Liti, Eva Spiro Liti Nr.32 datë 26.03.2021    32+1 Kolektive
Bardhyl Ramazan Meta, Armand Ramazan Meta Nr.32 datë 26.03.2021    6(4+2)3+1 Kolektive
Besnik Aruçi Likmeta, Fllanxa Ramiz Likmeta Nr.32 datë 26.03.2021    53+1 Kolektive
Ardian Namir Korra, Ylli Hysen Hallulli, Enkelejda Estref Hallulli Nr.32 datë 26.03.2021    4+53+1 Kolektive
Admirim Selim Balla, Julia Taqo Balla Nr.32 datë 26.03.2021    53+1 Kolektive
Armand Njazi Kambo, Haneme Bariq Kambo, Ardian Njazi Kambo Nr.32 datë 26.03.2021    4+1+43+1 Kolektive
Tatiana Shahin Nako, Alba Nako, Suela Nako Nr.32 datë 26.03.2021    2+22+1 Kolektive
Pellumb Alliu Nr.32 datë 26.03.2021    53+1 Kolektive
Dhimitër Vangjel Qosja Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Haki Stafa, Albina Stafa Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Hasan Kacuqi Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Artur Lleshi, Tonin Lleshi, Nina Lleshi Nr.32 datë 26.03.2021    4+43+1 Kolektive
Arlind Belul Veizaj Nr.32 datë 26.03.2021    11+1 Kolektive
Enver Llani, Pranvera Llani Nr.32 datë 26.03.2021    21+1 Kolektive
Eduard Kaçeli Nr.32 datë 26.03.2021    21+1 Kolektive
Kujtim Lluca , Nexhmie Lluca  Nr.32 datë 26.03.2021    53+1 Kolektive
Halil Ali Rrushi Nr.32 datë 26.03.2021    32+1 Kolektive
Lazar Dhima, Aspasija Dhima, Keler Dhima Nr.32 datë 26.03.2021    73+1 Kolektive
Ferik Dema, Klodjana Dema Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Peto Demir Beqiri Nr.32 datë 26.03.2021    53+1 Kolektive
Xhemal Gjyli Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Shaban Beqir Hasa, Leniza Tasim Hasa Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Engjellushe Xhafer Dacaj Nr.32 datë 26.03.2021    11+1 Kolektive
Miriana Shkodra Nr.32 datë 26.03.2021    32+1 Kolektive
Ylli Sema, Marjana Sema Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Shqipe Beli (Muho), Fatmir Beli, Robert Beli Nr.32 datë 26.03.2021    103+1 Kolektive
Ali Doçi, Dhurata Doçi Nr.32 datë 26.03.2021    32+1 Kolektive
Edmond Irakli Shtambari, Vangjelia Miltiadh Shtambari Nr.32 datë 26.03.2021    32+1 Kolektive
Ismail Kurti , Luiza Kurti Nr.32 datë 26.03.2021    53+1 Kolektive
Besnik Idriz Kaci Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Sanije Pupa+Erion Pupa Nr.32 datë 26.03.2021    2(1+1)1+1 Kolektive
Naxhije Ali Tola, Ilir Faslli Tola Nr.32 datë 26.03.2021    53+1 Kolektive
Kadri Beqir Sejko, Hajrie Ferhat Sejoko, Nazmi Kadri Sejko, Luljeta Azem Sejko Nr.32 datë 26.03.2021    8(2+6)3+1 Kolektive
Diana Xhevair Zaganjari Nr.32 datë 26.03.2021    31+1 Kolektive
Lorand Jorgji, Pasterma Valentina, Jani Pasterma Nr.32 datë 26.03.2021    32+1 Kolektive
Alfred Filiari + Angjelina Filiari Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Skënder Dalip Hasa Nr.32 datë 26.03.2021    63+1 Kolektive
Aleksandra Andon Papingu, Alket Bujar Mezini Nr.32 datë 26.03.2021    53+1 Kolektive
Dritan Xhelilaj Nr.32 datë 26.03.2021    52+1 Kolektive
Mara Konesha, Alban Konesha Nr.32 datë 26.03.2021    53+1 Kolektive
Klanth Mihal Trandafili Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Lirim Zali Ibrahimi, Entela Rexhep Ibrahimi Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Emrush Ahmedan Mazari, Sabrije Ahmedan Mazari Nr.32 datë 26.03.2021    21+1 Kolektive
Anila Isa Tahiri, Bukuri Luto Dalipi Nr.32 datë 26.03.2021    5(4+1)3+1 Kolektive
Vasilika Rroshi Nr.32 datë 26.03.2021    11+1 Kolektive
Micurin Nasto Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Benan Shehu, Zhaneta Shehu, Andi Shehu Nr.32 datë 26.03.2021    63+1 Kolektive
Sotiraq Anastas Dhimitri, Elsa Stavri Dhimitri Nr.32 datë 26.03.2021    21+1 Kolektive
Selahudin Ahmeti, Natasha Ahmeti Nr.32 datë 26.03.2021    21+1 Kolektive
Edmond Troshku Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Shefit Meçaj Nr.32 datë 26.03.2021    32+1 Kolektive
Ymer Dalip Balla, Sheje Bajram Balla,Merita Ymer Balla, Ardjan Ymer Balla, Genci Ymer Balla Nr.32 datë 26.03.2021    12(1+2+5+4)3+1 Kolektive
Bashkim Bajram Kume Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Ruzhdi Plaku Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Isuf Zenuni Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Petrit Stafa Nr.32 datë 26.03.2021    32+1 Kolektive
Kujtim Toska Nr.32 datë 26.03.2021    32+1 Kolektive
Caush Gishto Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Arjan Ndoja+ Alban Ndoja + Veronika Ndoja Nr.32 datë 26.03.2021    32+1 Kolektive
Vasil Flamur Haxhi Nr.32 datë 26.03.2021    42+1 Kolektive
Ardian Xhemal Tina Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Ishëm42+1  
Shefki Ibrahim Rrushi Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Ishëm32+1  
Agron Idriz Visha Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,236,552Ishëm11+1  
Miftar Bajram Kallaku Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Ishëm32+1  
Petrit Prec Bushaj Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Ishëm42+1  
Nazmi Rexhep Canameti Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Ishëm42+1  
Sali Ramazan Muzhaqi Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,236,552Ishëm21+1  
Shyqyri Rexhep Alla Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Ishëm42+1  
Simon Geg Kurti Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Ishëm32+1  
Bujar Sulejman Shetaj Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Ishëm63+1  
Petrit Xhemal Shetaj Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Ishëm42+1  
Xhelal Sulejman Shetaj  Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Ishëm32+1  
Dritan Daut Tema Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Ishëm53+1  
Shpresa Hasan Agasi Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,236,552Ishëm11+1  
Fatime Asllan Shetaj Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Ishëm53+1  
Urim Veli Mezini Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Ishëm53+1  
Jusuf Halil Sura Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Ishëm53+1  
Lule Muharrem Muzhaqi Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,236,552Ishëm11+1  
Sali Shaban Kurti Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Ishëm42+1  
Bashkim Besim Sura Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Ishëm63+1  
Muslim Limon Gjyli Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,236,552Ishëm11+1  
Hajdije Riza Xhakoni Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Ishëm32+1  
Zyber Riza Kulla Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Ishëm53+1  
Esat Qazim Zgura Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,236,552Ishëm21+1  
Besnik Zija Jakova Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Ishëm53+1  
Suzana Iljaz Boba Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Ishëm42+1  
Shezair Asllan Kertusha Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Ishëm83+1  
Viktor Ndue Çerri Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Ishëm53+1  
Kujtime Aqif Kurti Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Ishëm83+1  
Rustem Ibrahim Sulaj Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Ishëm32+1  
Myrteza Abdulla Kulla Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Ishëm63+1  
Vjollza Myftar Gjergji Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53+1  
Leonard Maksud Turja Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42+1  
Hasan Zyber Sinaj Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz73+1  
Kadri Riza Barruku Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz63+1  
Shkelqim Sefer Gjergji Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42+1  
Lefteri Selim Gjergji Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42+1  
Qerim Qazim Gjergji Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53+1  
Skender Sehit Sefa Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Manëz32+1  
Ismail Neshat Madana Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz63+1Individuale 
Myrteza Sali Tola Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Manëz32+1Individuale 
Hasan Shaban Hoxha Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42+1Individuale 
Mikel Skënder Beqja Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz73+1Individuale 
Servet Lutfi Kaculi Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53+1Individuale 
Gëzim Hamdi Farruku Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz163+1Individuale 
Severida Sabri Tila Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53+1Individuale 
Mustafa Abaz Gjergji Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Manëz32+1Individuale 
Ramazan Musa Sallaku Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53+1Individuale 
Rexhep Ibrahim Nelhani Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42+1Individuale 
Sami Ali Toca Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53+1Individuale 
Qazim Nazmi Kadiu Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53+1Individuale 
Eduart Liman Dika Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42+1Individuale 
Asije sulejman Dika Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42+1Individuale 
Shpëtim Qamil Huqi Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Manëz32+1Individuale 
Samjmir Baki Gjoka Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Manëz32+1Individuale 
Myftar Abdulla Dema Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz93+1Individuale 
Kujtim Abdulla Dema Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42+1Individuale 
Skëder Isuf Elezi Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Manëz32+1Individuale 
Nazmi Idriz Gjergji Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz93+1Individuale 
Fatmir Ramiz Farruku Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53+1Individuale 
Ruzhdi Idriz Hushi Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53+1Individuale 
Alma Ramiz Sula Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53+1Individuale 
Mustafa Zyber Huqi  Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53+1Individuale 
Ylli Hysen Gjyzeli Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Manëz42+1Individuale 
Bajame Hasan Gjergji Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Manëz53+1Individuale 
Qerim Hajdar Mara Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,236,552Rrashbull21+1Individuale 
Hajte Bilaj Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Rrashbull53+1Individuale 
Shkëlqim Gani Doda Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,236,552Rrashbull21+1Individuale 
Ardian Halil Hasa Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Rrashbull53+1Individuale 
Avdyl Hajri Sula Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,236,552Rrashbull21+1Individuale 
Muhamed Hysni Shaba Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Rrashbull53+1Individuale 
Manuela Vangjel Selishta Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,236,552Nj. 511+1Individuale 
Flamur Fadil Balla Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Katund I Ri42+1Individuale 
Tahir Ismail Kokici Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Katund I Ri83+1Individuale 
Besnik Hasan Vezi Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 3,428,958Katund I Ri53+1Individuale 
Ela Kristaq Nedelko Nr.38 datë 31.03.2021  (Grant) 2,617,558Nj.542+1Individuale 
Ferdinand Mark Paci Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 156.000Nr.642+1  
Nevruz Halit Kiptiu Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 180.000Nr.332+1  
Artan Bajran Nexhip Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 60.000Nr.553+1  
Erjon Fiqiri Loshi Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 150.000Nr.552+1  
Nimete Fatmir Meçani Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.531+1  
Fredi Arif Xhavari Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 90.000Nr.522+1  
Jemine Gani Muharremi Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 90.000Nr.113+1  
Artan Avdi Gjonpapaj Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 180.000Rrashbull32+1  
Luljeta Latif Avdiu Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.531+1  
Nertila Bektash Ibro Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 60.000Nr.212+1  
Emiljano Agur Shima Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 138.000Nr.543+1  
Valbona Gjok Leka Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 90.000Nr.471+1  
Avni Ramadan Myrtezaj Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.542+1  
Valbona Bajram Çeçi Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.123+1  
Tomorr Bejdo Xhanari Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.433+1  
Rambo Tomor Lushnja Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.55'.l I l  
Irena Ramiz Lila Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 72.000Nr.232+1  
Serxho Kujtim Toska Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 180.000Nr.452+1  
Donika Demir Xhaferri, Altin Mustafa Xhaferri Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 90.000Nr.51+13+1  
Suzana Osman Abdyli Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 180.000Nr.142+1  
Ramazan Hamdi Kashta Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 180.000Nr.123+1  
Jani Pjetër Hava Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 180.000Nr.252+1  
Kastriot Alizot Bulaj Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 180.000Nr.442+1  
Hekuran Gëzim Alushi Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 90.000Nr.333+1  
Margarita Skënder Bugjzi Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit)180.000 Nr.323+1  
Ergys Dilaver Idrizi Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 180.000Nr.443+1  
Ervis Ismail Korra, Enerson Ismail Korra Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.44+12+1  
Dallëndyshe Ago Hysaj Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 72.000Rrashbull13+1  
Petrit Mustafa Ballshi Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 180.000Nr.143+1  
Naxhie Abdullah Kalja Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 90.000Nr.213+1  
Xheladin Tahir Ahmetaj Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 72.000Nr.533+1  
Fatjon Kolë Lazri Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 90.000Nr.512+1  
Altin Hasan Myslihaka Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 78.000Nr.543+1  
Viktor Gjergj Prendi Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.442+1  
Enkelejda Hajro Seiti Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 60.000Nr.532+1  
Gëzim Isuf Izvira Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.542+1  
Qemal Hysen Gjuzi Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.132+1  
Shpresa Shyqyri Ballçi Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 90.000Nr.112+1  
Merieme Riza Thërmija Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.112+1  
Veronika Andon Papingu Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.11J l l  
Boro Sherif Kiptiu Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.552+1  
Ramazan Xhevit Kasemi Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.162+1  
Aleksandër Kristaq Moja Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 90.000Nr.322+1  
Exhilda Dervish Peja Nr.595 datë 11.03.2019Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 180.000Nr.332+1  
Arben Sulejman Myzeqari Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 180.000Nr.54   
Marjana Nikolla Kazanxhi Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 138.000Nr.21   
Fatmira Shaban Kasëmi Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.41   
Erjon Safet Manuka Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.53   
Shkëlqim Ibrahim Aliu Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 90.000Nr.53   
Fatmire Kadri Gjyzeli Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.41   
Drita Xhemal Stafa  Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 60.000Nr.54   
Asije Zeni Kazija Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Sukth3   
Enkeleda Faik Pajolli Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 90.000Nr.33   
Petrit Hamza Maloku Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.22   
Sokrat Asqeri Hasani Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 180.000Rrashbull4   
Nurie Gani Tollja Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Rrashbull3   
Rajmonda Skënder Sulejmani Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 150.000Nr.56   
Enea Artor Zeqiraj Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.55   
Ilmi Sadik Valteri Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 96.000Nr.53   
Ronaldo Fatmir Meçani Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.53   
Gjylije Rakip Tafa Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.61   
Rudina Bashkim Bajraktari Nr.4 datë 29.01.2020Nr.39 datë 31.03.2021 (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.12   
Klodian Halil Falli Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 180.000Nr.54   
Flutura Demir Ymeri Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.56   
Valbona Lutfi Sopoti Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 150.000Nr.54   
Aleksandër Sotir Lipja Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.46   
Anxhela Maksim Bardhi Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.22   
Shpresa Gani Hamzaj Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.41   
Sonila Belul Hoxha Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 60.000Nr.43   
Dik Ramadan Poposhi Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 60.000Nr.41   
Fatime Besnik Xhaibra  Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 150.000Nr.52   
Janaq Jaçe Kamberi Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 90.000Nr.14   
Lime Besnik Kaloshi Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 96.000Nr.53   
Glaidi Mahmut Gramshi Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 90.000Nr.14   
Enela Skender Elmazi Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 90.000Nr.52   
Alban Abaz Sulejmani Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 90.000Nr.55   
Xhemal Aqif Hamiti  Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 150.000Nr.54   
Margarita Mesut Xheka Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 150.000Nr.53   
Pullumb Asllan Xhafa Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 150.000Nr.52   
Mide Mexhit Vata Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.43   
Anila Hilmi Dyrmishi Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.43   
Roland Vath Lushi Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.56   
Arbi Haxhi Xhaferri Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 96.000Nr.33   
Suela Faslli Balla Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.53   
Anjeza Gëzim Jakupi Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.25   
Dituri Neshat Kalziqi Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.31   
Dhimitraq Jorgji Llazari Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 150.000Nr.13   
Lorenc Nuri Mehmeti Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 150.000Nr.53   
Amarilda Agim Habibaj Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 150.000Nr.52   
Sadik Agim Habibaj Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 150.000Nr.53   
Lindita Ahmet Hoxha  Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 72.000Nr.42   
Lindita Bajram Elmaz Nr.39 datë 31.03.2021  (Vlera totale e qirasë për 1 vit) 120.000Nr.55   
GENC HALIL DELIU Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558Nr.14   
AJET IBRAHIM ISA Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558Nr.14   
LULZIM RAMAZAN GRADA Nr.48 datë 14.04.2021  3 428 958Nr.15   
RIZA HYSNI DAJKO Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558Nr.14   
AHMET RAMADAN XHURXHI Nr.48 datë 14.04.2021  2 236 552Nr.42   
DELVIN SINAN DRENICA Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558Nr.53   
MARIANA GJET DAKA Nr.48 datë 14.04.2021  3 428 958Nr.56   
VLADIMIR FERIK LILA Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558Nr.54   
SOFIJE DERVISH TILA Nr.48 datë 14.04.2021  2 236 552Nr.51   
EDUART BEKTASH METKO Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558Nr.64   
SHKURT LEK ARAPI Nr.48 datë 14.04.2021  3 428 958Nr.67   
SHKELQIM GANI DODA Nr.48 datë 14.04.2021  2 236 552RRASHBULL2   
DRILON BINAK ZAKOVA Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558RRASHBULL3   
TOFIK SAFET VIDHI Nr.48 datë 14.04.2021  3 428 958RRASHBULL6   
DALIP MUHAMET SHABA Nr.48 datë 14.04.2021  3 428 958RRASHBULL8   
JANI AHMET ALLUSHI Nr.48 datë 14.04.2021  1 .428.958RRASHBULL5   
SINAN QAZIM PEPKOLAJ Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558RRASHBULL4   
HEKURAN PULLUMB TUSHA Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558RRASHBULL3   
NUREDIN RAMIZA HOXHA Nr.48 datë 14.04.2021  3 428 958RRASHBULL5   
FLAMUR HAZHI TURJA Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558RRASHBULL4   
LIDE TURJA Nr.48 datë 14.04.2021  3 428 958RRASHBULL7   
FATBARDHA SABRI BlCAKU Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558RRASHBULL4   
LTRIE ALLKO Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558RRASHBULL4   
HALIL TUSHA Nr.48 datë 14.04.2021  3 428 958RRASHBULL5   
SADIK ALI GJUZI Nr.48 datë 14.04.2021  3 428 958RRASHBULL5   
GEZIM HAMDI BALLA Nr.48 datë 14.04.2021  3 428 958RRASHBULL5   
FASLLT LATIF SHAHA Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558RRASHBULL4   
GEZIM RAMADAN BASHA Nr.48 datë 14.04.2021  3 428 958MANEZ6   
LIMON XHELADIN CEMETA Nr.48 datë 14.04.2021  3 428 958MANEZ6   
HAJRIE SAHlT SALLAKU Nr.48 datë 14.04.2021  3 428 958MANEZ5   
RESMI SHAQIR SHERA Nr.48 datë 14.04.2021  3 428 958MANEZ5   
ENKELEDA ZYLYF IBRAHlMI Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558MANEZ3   
GJON PRENG CUNI Nr.48 datë 14.04.2021  3 428 958MANEZ5   
AGIM ZEJNEL TILA Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558MANEZ4   
BAJRAM ZENEL HOXHA Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558MANEZ4   
GANI HASAN FARRUKU Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558MANEZ4   
DALIP YMER GJERGJI Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558MANEZ3   
FLAMUR SHABAN MURATI Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558MANEZ4   
XHEVIT BEKTASH BEGA Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558ISHEM4   
EQEREM ADEM MINJA Nr.48 datë 14.04.2021  3 428 958ISHEM6   
RUSTEM IBRAHIM SULAJ Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558ISHEM3   
ARBEN HYSEN MERDITA Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558ISHEM3   
XHEVAT ISLAM KERTUSHA Nr.48 datë 14.04.2021  2 617 558ISHEM3   
MIKEL MARK CERRI Nr.48 datë 14.04.2021  2 617,558ISHEM4   
ABAZ HOXHADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Abaz SuliDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Abdi HushiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Abdulla ÇerganiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
ABDULLAH DUSHIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Abedin HysiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ada DaiuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Adelaida AbdyliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
ADELINA GOLGOTADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Adelina ToskaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Adem DizdariDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Adem lstrefiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Adem VishaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Adi AgoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Adivije GjetaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
ADMIR LekaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Adnand TepshiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Adonist KubejaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Adrian ÇelaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Adrian TriÇoDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
ADRIATIK ISMAILIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Adriat ik TopiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Aferdita CenaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Afrim DeliallisiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Afrim HoxhaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Afrim OsmanajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Afrim ShtoraDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
AGIM FERHATIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Agim GjokaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Agim HaliliDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Agim HoxhaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
AGIM KERÇUKUDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Agim LekliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
AGIM MALODS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Agim SelimiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Agostin LukaDS 2Nr.50 datë 14.04.2021        
Agron DukaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Agron HoxhaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Agron KaloDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Agron ShkamiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Agron SokoliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Agron TabakuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Agron TepshiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ahmet AlushiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ahmet DodaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ahmet FarrukuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ahmet MuÇaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ahmet SedjaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ahmet SulaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
AIDA MUÇADS2Nr.50 datë 14.04.2021        
ALBAN ÇEPALIDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Alban lsmailiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Albana BunÇiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Albert ArifiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Albert BitrajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Albert ÇekirriDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Albert DrapniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Albert HysaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Alb ert LatifiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Albert QoshkuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Albert RroqjaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
ALBERT VEIZAJDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Albina MeziuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Alboren LimaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Aldo ÇokaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Aldo KananiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Aleks LugjaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Aleksa CalaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Aleksandër ÇarÇiuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
ALEKSANDER PLAKUDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Aleksander RadojaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Aleksander GjokaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Aleksander XharjaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Aleksandra KuqiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
ALEKSADRI GJERMENIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
ALESSIA ÇYRBJADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Alfred ÇikuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Alfred DeliuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Alfred DhuliDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Alfred KepiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Algida BibajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ali BaliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ali BardhiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ali HoxhaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ali JangoziDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ali LikmetaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ali RrustajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Alida DehariDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
ALKET MALODS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Alket MjeshtriDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Alketa ArifiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Alltane MatajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Alma HusoDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Alma KolaciDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Altin HyskajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
ALTIN KALEMIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Altin OllomaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
ALUSH CAMEMADS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Amalia ManushiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Anastas MeÇoDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Andi BabamustaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
ANDI DJYMSHANADS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Andi HidriDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Andora HaxhijaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Anduena BalloDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Aneta CaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Anida BoshkuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Anida PepaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Anila RapiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Anila SefaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
ANJEZA ALSHABANIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Anjeza VeiziDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Antigona GjoniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Antoneta MuratiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Anxhelina XhafaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arban KurtiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben BallaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben BanushiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben BufaziDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben DikoDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben DodbibaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben EleziDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
ARBEN FYSHEKUDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben GjoniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben HaruniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben KallakuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben KalziqiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben KoloneciDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
ARBEN KONIKADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben KristaniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben LaÇiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben MaraDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben PriftiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben RazaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
ARBEN SELAMIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben ShahiniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben SpahiuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben SpahiuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arben HaxhiajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Arber DurakuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arbri TotaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ardian RojaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ardian DemkoDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ardian KuÇiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ardian UzoDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ardit KurtagaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ardjan MehmetiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Argus XoxiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Arian ÇaushiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Arian HodajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Arian SinamatiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ariana DollaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ariela ÇopaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
ARIF ALIAJDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arif HuqiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Arif SulaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ariola ShirokaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arita ShirokaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arjan BardhoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arjan MuÇaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arjana BeleDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Arjana KapllaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arjeta ÇyrbjaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Armand DerjajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Armand KopshtiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Armand LaluciDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Armando AlmetaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Armando HodoDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Armando SheshiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Armir VeliuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arshi MitraloziDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arshi VrioniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Arsilind AgolliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Arta TenajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
ARTAN JOVANIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Artan KelmendiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Artan TanuÇiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Artan ZuriqiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Artana TraciDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Artian BulkuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Artjan GjuziDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Artor ForaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Artur lbrahimiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Artur KomaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Artur LushaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
ARTUR MARKUDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Artur MetalijaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Artur TabakuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Asllan XhixhabesiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Astrit GjataDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Astrit GllogaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Astrit MeÇaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Astrit SaraÇiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Astrit TemajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Astrit ZeqirajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Aurora ÇopaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Avdil MatraxhiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Avdyl KokaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Avni TahiriDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Azbi HilajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Azem FazlijaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Azem TamaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bahri ÇopaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bajram AlliuD S3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bajram AishabaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bajram DobraDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
BAJRAM LAPIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
BAJRAM MALAJDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
BAJRAM PASHODS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Bajram RuÇiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Bajram SahitajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bajram SubashiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Baki KorriDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Baki SallakuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bardha LlyÇiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bardhok DemaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Bardhyl GishtoDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Bardhyl KajoDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Bardhyl KrasniqiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Bardhyl ShtyllaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bashkim BeleguDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Bashkim ÇopaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Bashkim HuqiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bashkim lljaziDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
BASHKIM ISUFIDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Bashkim KapidaniD S3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bashkim RajkuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bashkim TavaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Basir ÇupaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Basri VelajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bedri GoranaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Bedrie KotolloshiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bedrije TahiriDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Behar CakaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Behar ÇelaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Behar GjevoriDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Behar ToskaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Behar ZeneliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Behare SalliuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
BEHIJE KAZAZIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Bejmen TosuniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bektash KubejaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Beniamin KapllaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
BENIAMIN XHINDOLIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Beqar XhaliliDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Beqir HysaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Besard ÇimaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Besim DoÇiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Besim HuqiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Besim LushaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Besjana BreguDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Besnik AjaziDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Besnik BiskuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
BESNIK ÇANODS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Besnik ÇimoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Besnik ÇopaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Besnik ÇupiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Besnik DamaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Besnik GulaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Besnik LikaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Besnik MihaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Besnik PlakuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Besnik TataveshiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Bilal DedejDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bilal HidriDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bilal SadrijaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
BlEDAR KERTUSHADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bledi SeferiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Bledina BushiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Blerim HysenajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Blerina LumaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Bllaca EneaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
BRIKENA REXHADS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Brunilda KuqiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Brunilda XhaferajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bruno GjymshaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
BRUNO TOÇIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
BRUNO VLLASIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Bujana MetaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Bujar DishaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bujar DomiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Bujar HaskuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
BUJAR HOXHADS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Bujar JahjolliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bujar KuÇiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
BUJAR LEKADS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Bujar MersinajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Bujar MullaliuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Bujar PujaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Bujar RexhajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bujar SevajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Bujar TanÇiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bujar ZaimiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bukurie KallanxhiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Bukurije LapiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Bukuroshe KalemiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Burbuqe GixhariDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Burbuqe RUÇIDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Byrhanedin BylykbashiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Çezar DakoliDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Çlirim MuratajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Dallandyshe OsmaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Dan SalaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Daniela NikaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Dashamir HariziDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Dashamir KadriuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Dashi SatkoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Dashnor CerriDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
DASHURI SEFERIDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Dashurie MetaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Defrim SpataDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Defrim GjetaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Delina LazeriDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Demir PezaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Denis GjoniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
DENIS GJUZIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Deshire KadiuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Dhimiter llijaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Dhimiter RokoDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
DHURATA KARATIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Diana GjataDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Diko ShtaroDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Dilaver AlushiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Dilaver ÇadriDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Dilaver HoxhajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
DIZE KLOCIDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Dod NikoliaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Doklead AdemiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Dolores ÇerriDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
DONIKA QORRIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Dorian BardhajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Dorian LekaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Dorian StepaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Drilon HajdarajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
DRILON VOCIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Drini HasaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Dritan BabamustaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Dritan BullariDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Dritan CaraDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Dritan MatajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Dritan SaraçiniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Dritan ShpataDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Durim ElmazajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Durim LianaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
DURIM MUZHAQIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
DURIM RASADS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Durim TropliniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Dylbere CetakuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Dylbere TilaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Eda NallbaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Edlira AkulliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Edlira CokuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Edlira ZizajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Edmond DemirajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Edmond SubashiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Edmond ZaçiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Eduard FeshtiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Eduard Molla DS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Eduart KazaziDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Edvin MetushiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Egëzim TolaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Eglantina MarkoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Egli DedaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Elena ShtamaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Elida GogaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Elida MyhypajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Elida RrudhaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Elidon ShehajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Elio LekaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Elisa KeçiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Eliza PrekaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Elona KarejDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Elona KuçiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Elsa ZemaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Elton FezgaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Elton TivariDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Elton ZotajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Elvis LalaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Elvis LikajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Emiliano ZikaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Emin OsmaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Emin VrapiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Emine ÇakërriDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Endri KallakuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Endrit KoçiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Endrit LibohovaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Enea DautiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Eneida EleziDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Engjell HyskoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Engjellushe BediniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Engjellushe HoxhaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Engjellushe SharraDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Enio DukaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Enio JahoriDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Enkel BashaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Enkeleid GjuziDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Entela RuçiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Enver BrahimajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Enver LaçiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Eqerem DorakuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Erald KabashiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Erald MuçaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Erblin TafçiuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Erdi BajoDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Erdi DodaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ergest ShabaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ergys ShehuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ergyst GjokaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Erida BerdajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Erilda KrifaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Erind VrahoritiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Erion BerberiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Erion DyrmishiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
ERION ZOTAJDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Erisi MarlkaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Erjon SpahoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ermal ÇaushllariDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ermir HaliliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ermir NderjakuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ermira BejoDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
ERMIRA KAPITIDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ermira XhakeriDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Emard DautiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ervehe VlashiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ervin JubaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ervin KrujaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
ERVIN KURTIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ervin MushketaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ervin SeferiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ervin ZazaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
ERVIS SITEDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Erzen XhihaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Esat DorakuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Esmer CupuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
ET-HEM PRELEZIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Euran ShehiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Evanthi LigoriDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Everest DibraDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Evllogjia ZiuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Evrieta GjermeniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Fahjola GashiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Fadil BeqjaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Fadil ÇoçkaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Fadii GjataDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Fadil lsmailiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Fadil NeziriDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Faik MatmujaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatbardh KatoriDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatbardha TropliniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatime HylviuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatime ShamiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Fation HajrullaiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatjon GjuziDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatjon XhamëniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatmir DanaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatmir DervishiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatmir DukaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatmir HaxhiajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatmir KazaziDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatmir KoltrakaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatmir NehaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatmir ShaqjaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatmir ShkamiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatmir XhaferrajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatmira KubejaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatmira UshinaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatos KajaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatos TafciuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Fatos XhakolliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Fedra VehibiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Feime KastratiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ferat LamaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ferat MullarajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ferdilet SejdiajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ferdinand ÇiflikuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ferdinand PutroDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ferdinand VilaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ferhat HoxhaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ferit AlibejsiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ferit OmeriDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Festim IsmailiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Festim SulaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Fetah DervishiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Feti SinanajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Fiqirete BeqoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Fiqirete YmerajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Fiqiri FarrukuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Fiqiri HoxhaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Firdes DemiriDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Fitim JellaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Fitim KurtagaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Fitnete QelaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Fjoralb QypiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Flamur ÇyrbjaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Flamur HasaniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Flamur MilaqiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Flamur MullajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Flamur RakipiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Flamur ZykoDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Flamure NebiuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Florenca BazinaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Floresha BogdaniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Florian LikmetaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Floriana GaroDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Florim DurollariDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Flutura SalimusajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Flutura SinaniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
FLUTURIME GEGADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Fotini KokaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
FOTO KOKTHIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Francesco VojaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Franiçesk MetaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Frederik LaçiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Frenkli PejaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Frosina XhamuçaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Fsinik MyftiuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gani HysenajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gani KurtiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gani ShahiniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gazmend JaupiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
GAZMIR COMODS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Gazmir DautiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gazmir GjordumiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Gazmir KacaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
GENCI ALIAJDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
GENCI BEQIRIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
GENCI ZDRAVADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
GENTIAN KUKADS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Gentian LilaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
GENTIAN SEFERIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Gentiana BardhokaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Gentjan BrahimiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gentjan GjoniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gentjan MelaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gerald MitreDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Geraldo SeitajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Gezim AbdurrahmaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gezim AhmetiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gezim BejaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
GEZIM EMINIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gezim JazxhiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
GEZIM KOLECIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Gezim SpahijaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gezim BullariDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gezim ÇikuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
GEZIM HABIPDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gezim HamoDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
GEZIM HEKURIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Gezim KoplikuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Gezim KrujaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Gezim MamaqiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Gezim MedaniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Gezim SulaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Gezim ZeqjaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Gezime GjoniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
GIUARD REXHADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Giuseppe SuveratoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gjergj DoçiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Gjergj PjetriDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Gjergj PupjaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gjon NdrekaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gjon NlkolliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gjovaline PjetriDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gjyljana KasaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Gramoz GjikolliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Gramoz XhoxhajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Gresa MandijaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
HAJDAR MATMUJADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Hajredin DushajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
HAJRI CALIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Hajri HalimiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Hajrulla LamiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Haki ÇurumiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
HAKILE BAJRAKTARIDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
HAUL HOTIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
HAUL KAIKUDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Halim AllajbejDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Halit ÇopaS2Nr.50 datë 14.04.2021        
HAMIDE SEJDINIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Hanushe MurtajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Hanxa FerhatiS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Hariz SallakuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Hasan DupiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Hashim DokaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Hashim MihaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Hasie NdrekaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Hatixhe DeliallisiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Hatixhe ParrojDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
HAXHI HOXHADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
HAXHI KOKADS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Haxhi TabakuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Haxhire DemkoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Haxhire ManushiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Hedie BashaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Hekuran ÇorapiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Hekuran DedjaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Hermon VrapiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Hysen MartinajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Hysenj MollaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Hysni GjergjiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Hysni LameDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Hysnije PoniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Hytbi XykeDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ibrahim GjeçiiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ibrahim TataniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
ldajet MuratiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
IDLIR BRAHODS3Nr.50 datë 14.04.2021        
IDLIR KERTUSHADS2Nr.50 datë 14.04.2021        
ldlir TopÇiuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
IDRIS DAULLEDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
ldriz LushaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
IGLI DERVISHIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ilda lbrahimiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
ILIA XHULIDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
llir BegajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
llir BushiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
llir CaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
llir CaraDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
ILIR DAPIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
llir DedaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
llir DedejDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
llir lbrahimiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
llir KadrimiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
llir KopaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
llir MingaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
llir MucmataDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
ILIR QELADS1Nr.50 datë 14.04.2021        
llir RamaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
llir ThartoriDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
llirjan BreguDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
llirjan DostiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
ILIRJAN MINXOLLIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
llirjan PilinçiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
llirjan RushitajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
llmi ShkinaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
llmije BrahoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
llvije HasaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
lmer KataroshiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ina GjiniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
INA SHEHDULADS1Nr.50 datë 14.04.2021        
lndrit DedejDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ines AleksiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
lrakli MukajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Irena PRESIDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
lrfan MusaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
lridi VokshiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
IRIS DHAMODS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Irma HykaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ismail BabamustaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ismail BardhiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ismail DedjaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ismail HoxhaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ismail LaskaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ismail ShimaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ismail StafaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ismail SulaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ismail ZeneliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
lsmet VeliuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
lsuf AlushiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
lsuf SulaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
lvirt ShkreliDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Izmir TopiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Jani KajoDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Jani MekshiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
JASHAR MINOLLARIDS,Nr.50 datë 14.04.2021        
Jasin HaxhiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Jeronim BektashiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
JETMIR OSMANLLARIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Joan JankaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Joana CaraDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Joana GodaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Joana LekaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Jollanda DizdariDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
JONIDA KAPAJDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
JONILD BASHADS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Jordan FindikuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Jorgo JaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Jorgo NdinaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Judovnik BoshnjakuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
JULIAN BOSHKUDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Julian DoraciDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Juliana GjeçiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Juljan DemerxhiuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Juljan MetaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Jurgen BabamustaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Kadri ÇelçimaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Kadrie PiciDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Kadrie VokaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Kadrije QoliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Kalem KurtiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
KaplIan SelaciDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Kastriot GjokaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Kastriot HaskuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Kastriot LleshiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Kastriot ToskaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Keze SerjaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Klajd DrugaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Klarida Braushi DS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Klaudia ShabaniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
KLAUDJA QORRIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Kleart SpahoDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
KLEJDI BAJRAKTARIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Klejdi ShyleDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Klodi MetollariDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Klodian KastratiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Klodian VasiaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Klodjan LleshiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
KoÇi PriftiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Kole PepkolajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Konxhe SulkoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
KOSTANOIN DIKADS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Kostandin KuljaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Kostandin MuçoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Kosto KacaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Krenar HarizajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Krenar KalemiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Krenar MuiçenjiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Krenar NekajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Krenar TahirajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Krenar ToskaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Krenar TushaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Kreshnik UshinaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Kristaq BeratiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
KRISTAQ ILIADS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Kristaq KonomiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
KRISTIANA PREKADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Kristina ArapiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Krojana HysaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
KUDRET ÇELAJDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Kujtim BagojDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Kujtim BalajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Kujtim BufiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Kujtim ÇelaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Kujtim DervishiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Kujtim lslamajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Kujtim KamberiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Kujtim KumbaroDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Kujtim KurtiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
KUJTIM LALADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Kujtim MeziniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Kujtim ShahinajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Kujtim TahiriDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ladimir SulkoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Landi MuharremiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Laura RistaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Lavdi DedejaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Lavdie HoxhosmaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Lavdije ThartoriDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Lavdurim LushaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
LEDIO SHAMETIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ledion HoxhaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Lefter PepaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Lefter ThanoDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Lejda GegaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Lejla HaznedariDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Lena SaliasiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Lendi BrazhdaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Leonard BeqjaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Leonard FurxhiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Leonard KapriDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Leonard LleshiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Leonard Mukollari DS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Leonat AshikuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Lije KusiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Liljana BekaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Liljana ÇyrbjaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Liljana HoxhaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Liljana SenkaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Lile ThomaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Lin BeqiriDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Lindita BuzaIiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Liri BreshaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Liridon BodiniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Lirije DriziDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Lirije MansakuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Liza VrioniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Llambe LalaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Llambrini PopaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Llazar DedaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Llazar KuljaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Llesh ÇuniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
LORAN MANASTERLIUDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Lorenc BarametaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Lorenc KokaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Lorenc KorçariDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Loreta MeçajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Lori MyshketaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Luan AlushiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Luan BilaliDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Luan HotiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
LUAN KAPCIUDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Luan KaruliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
LUAN MEHMETAJDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Luan OmeriDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Luan ToroDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Lubica UshkarDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Luftim DollakuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Luiza TaullajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Lul SulaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
LULE HALILAJDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Lulezim PaliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
LULJETA HYSENIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Luljeta MetallaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Luljeta MetaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
LULZIM BERBERIDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Lulzim DervishiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Lulzim EleziDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Lulzim MerditaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
LULZIM RECIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Lulzime MustafaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Lulzime TruniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
LUMTURI SALIASIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Lumturi PulaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Lumturije PUPADS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Lutfi lsufajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Lutfije BallaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Mahmut BejaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mahmut GjergjiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Majlinda DeshaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Majlinda KrajaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Maksim DeliallisiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Maksim MiloDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Maliq BuciDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Maliq DamaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Mandi KandiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Manjola KertalliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
MANJOLA RESNJAKUDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Manushaqe ÇarçaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Marestel SaraçajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
MARGARIT METANIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Margarita SotiraDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Maria HoxhaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Marieta GolgotaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Mariglen SulaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
MARIUS MANASTERLIUDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Marjeta TolaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Mark KociDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
MARK MEHMETIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mark PjetriDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Marko NinaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
MARSELA SOKOLLIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Marsida VrioniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Masimiljam BejaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mati ShkjeziDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Matilda TomjaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Matilda ZeqiriDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mbarime HysenajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mehdi BehluliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mehmet PuplaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mejte BylykbashiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Mendu BekteshiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Mentor DoksaniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Mentor MarkjaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mereme IsmailatiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Merita DomiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Merita PaftaliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mersim KurtiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Merushe ÇuçkalliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mesar KoçiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Mestan ÇaçiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mihal BubeqiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Mihal GjoniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Mikail DhëmbiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mikel NanoDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Miklovan KubejaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Milazim ShkreliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Milena ZaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mimin HabazajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Mimoza MuçaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mimoza RexhajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Mimoza RucajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Mina StasiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Minire DodajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mino CankajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mira AjaziDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Mirand BeqjaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Mirand GjyzeliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Miranda TelollariDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Miranda XhaxhoDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Miranda ZhulekuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Mirela IbrahimiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Mirela PetroDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Mirela XhuvaniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Miri HidriDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Mijam TeliDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Mirjan CaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mirjan MoçiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Mirjan SememaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Mirlanda SelamiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mitat NokaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Morena LelajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mrike KatellariDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Muhamed GjokaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Muhamet AvdyliDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Muhamet KaçiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Muhamet SulejmaniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Muharrem KalavreziDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Muharrem KeçiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Muharrem PlakuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Murat MemaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Mustafa LluriDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Myqerem AhmetiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Myrteza MehmetiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Myrteza AlizotiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Myzafer DuroDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Nadia SholaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Nadire BuciDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Nadire HyseniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Nadire KapitiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Nafie CaniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Naile LleshanakuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Naile XhaferriDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Naim DaçiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Naim KalaçiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Naim SallakuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Naim SinanajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Naim SkudrinaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Najarta MeçkollariDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Nargis StermasiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Nas ShabaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Nasibe HaxhiajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Natasha BerishaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Natasha FisnikuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Natasha SerjaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Naxhije MiftiuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Naxhije SulçeDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Nazif SaraçiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Nazmi CaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Nazmi GeçiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Nazmi TropliniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Nderim Mona DS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ndriçim BeliDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ndriçim RustaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ndriçim ZotoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Nela GjokaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Neriton DakoliDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Neriton PlakuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Nevjana KacmoliDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Nevruz StafaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Nexhmie RamadaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Nexhmie RustemiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Nezir KallakuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Nezir KurtiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Nezir ShahiniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Niazi MilaqiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Nik BushajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Nik DemaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Niko AntoniuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
NIKOLLA DUSHKUDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Nikolia LaçiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Nikollas ShimaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Nimete DaiuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Njazi ZeqiriDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
NURI KO IAJS1Nr.50 datë 14.04.2021        
NURIJE KADRIMIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
ODHISE QOFIRIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Oksana ÇyrbjaS3Nr.50 datë 14.04.2021        
OLSI KALADS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Oltion ArkaxhiuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Orest BitriS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Osman GjypiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Pali DeçolliDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
PANDELI SHUKADS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Pashk SinaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Pelivan KullësiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
PELIVAN MERKAJDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Pellumb BylyshajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Pellumbesha XaxaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Perikli BolioDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
PERLLAT DHULIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Perparim CaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
PERPARIM RAMADS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Perparim DedejDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Pertef QatoDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Petraq OhimaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
PETRAQ PANDODS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Petraq PriftiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
PETRAQ PROKODS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Petraq PupiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Petrit HoxhaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Petrit KullaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
PPtrit MinçeDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Petrit MuçaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Petrit MuhoDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Petrit PjetriDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
PETRIT SHERODS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Petrit ShkallaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Pjerin NikolliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Pllump DermishiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Pluton DikoDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
PRANVERA ÇERSHIADS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Pranvera KasoDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Prend PriskaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
PULLUMB HAZBIUDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Pullumb SulaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Qamile QehajajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Qefser SpahijaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Qemal AdilajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Qemal DakoliDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Qemal Dibra DS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Qemal HasaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Qemal Hoxha DS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Qemal KertushaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Qendro FestiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Qeusere SpahijaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Raimonda SmoqiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ramazan CaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ramazan KurbibaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ramazan MaloDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ramazan PekuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ramazan ShimaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ramazan TafaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ramiz AjaziDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ramiz BeqjaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ramiz MalokuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Redian DroguDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Refik SeferiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Regi BicariDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Regi IlijaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Rexhep KapllaniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Rexhep MustafaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Rexhep ShutinaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Rexhep SulaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Rezart BegaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Rezeart PlakuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ridjan DedajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Rifat HoxhaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Rigers BalliuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Rinald SadirajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ristan QosjaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Rita BalaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Riza NexhipiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Riza PashkajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Riza QyraDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Riza TahiriDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Riza VelajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Roland ÇelaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Roland ÇelaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Roland XaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Romeo MarangoniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Romeo VeshtiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Rovena SinaniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Rovena SylariDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Roza MaliqiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Rrahim ShpataDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Rrahirme SubashiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
RROJA KUJTIMDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Rubina JorgjiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
RUDIN ISLAMIDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Rudina BeqirajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
RUDINA KEMBORADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Rudina KutaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
RUDINA SHTINIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Rushit ÇelaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Rusterm KorbeciDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Rusterm SpahiuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
RUSTEM TILADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ruzhdi KasaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Sabah JemishtaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sabahedin MuhoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sabahudin MaloDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sabri BodlliDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Silbri EleziDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
SADETE HYSENAJDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Sadete KikijaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sadete MehmetiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
SADETE MUSTAFAJDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Sadije QehajajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sadik MesitiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
SADO GUMADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Safet SulaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
SAFIGJETA QAFOKUDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Saimir ÇururniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Saimir DedjaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Saimir HoxhaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Saimir QatoDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Saimir ZallaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Saimir VeziDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Sakip ManukaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sali BajoDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Sali BerishaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sali HuqiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Sali LikaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sali Qar imaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Sami KurtiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sami LukuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sami MustaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sami SabliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sami SejkoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sami ShtarnaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Sami TabakuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sander GjokaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sara NishaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sazan BardullaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Sefer DaciDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Selam HoxhaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Selami CamemaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Selami KoraniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Selaudin SulejmaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Selim HysaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Selim PashkajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Selman SefaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Sermina KabashiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Servet ToçiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
SHABAN KALADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shaban MarkuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Shaban NeliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shaban TeskaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Shaqir AgasiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shaqir DedaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Shazije ZajaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shazivar KavajaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
SHEFIK ÇUPADS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Shefik GjataDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
SHEFIKA HAXHIUDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Shefqet DadaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shefqet KajaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Shefqet NurçellariDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shefqet TeodoriDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shendet HoxhaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Sherbet KapllaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sherif KasollariDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sherif KurtiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Sherif RrugaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Sherif SallakuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sherif VrioniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shinure GjinikaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shkelqim HoxhaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Shkelqim SallakuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Shkelqim TakaciDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
SHKELQIM HAXHIAJDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shkelqim KoçiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shkelqim NeziriDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shkelzen BulkuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Shkelzen MuhadriDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shpendian KalariDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Shpetim CelaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shpetim EleziDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shpetim GjokaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
SHPETIM HASADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shpetim KrasniqiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shpetim LekaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shpetim NezhaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Shpetim TabakuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Shpetim BakillariDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shpetim SinaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Shpresa GjizaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
SHPRESA ISLAMAJDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shpresa KallÇoDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Shpresa LugaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shpresa MakriDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Shpresa OsmaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
SHPRESA SHESHIDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Shpresa SkrameDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Shpresa SpahiuDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Shqipe AgasiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shqipe BallaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shqiponja LameDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shukri PrenÇiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Shyqyri KalemiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Shyqyri LorjaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Sigi lsufiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Silvana KazaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Silvana RexhaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Silvana YmeriDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Sindi SulkoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Skender BaçovaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Skender OsmaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Skender SulaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Skender ThaçiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Skender BerhimiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Skender GuraziuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Skender HykaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Skender KorrikuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Skender VeshtiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Sofie LalaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Sokol AlushiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sokol LorjaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sokol NdinaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Sokol PlaniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Sokol PriftiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Sokol SelimiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Sokol ShaniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Sokrat BeqiriDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sokrat ZorbaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Sose ZeneliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sotir NgresiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Spiro lsakuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
STEFAN JORGJIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Stefan KuljaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Stela HasanajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Suada VaroshiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Suela KastratiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Sulbije MuçaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Sulejman SulaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Sulltane TrimiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Sulltane TufaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Surja JoraDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Suzana IbrahimiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
SUZANA KARAGJOZIDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Suzana KrasniqiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Suzana SeferiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Suzana ZyferiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Syme VerjoniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Syri KajaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
TAFIL DEDEJDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Taip DemajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Taulant VathiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Tefik KëmboraDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Tefta AbdushiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Tefta RamkajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Teuta BusullaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Thanas FekoDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Thanas IliaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
THOMA GJIKADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Thoma PriftiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Thoma SotaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Thoma VarfiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Tina KacaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Tire GjergjiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Tixhe HajdariDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Tiziana ÇekaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Tomor XhamijaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
TOMORR KUQIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Uarda AlltariDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Urim AllaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Urim SelmaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Valbona çelaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Valbona SeitajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Valbona XhaferajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
VALENTINA LULIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
VALENTINA MEMINIDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Valmira ÇaushllariDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Valter SeraniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
VANGJEL GJYMSHANADS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Vangjel OrollogaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Vangjeli çekeliDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Vangjelia ÇelajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
VANGJELIA LESHIJADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Varvara BratjaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Vasil BardhiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Vasil BarkaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Vasil PriftajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Vasilika LekaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
VASILIKA RUPIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Vasillaq JaniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Vath KurtiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Vebi SulaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Vehap DafkuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Vehbi KrashiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Veronika SeminiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Vesel AdilajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Viktor BilibashiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Viktor ZakolliDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Viola lsakuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Violeta ArshmiaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Violeta çollakuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Violeta HasaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Violeta HoxhaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Violeta ManushiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Viosava ÇelaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
VIRGJIL KAZANXHIUDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
VJOLETA BUXHAKUDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Vjollca SabiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Vjollca HyseniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Vjollca HyzotiDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Vjollca LlukajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Vjollca MalokuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
VJOLLCA TENGUDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Vladimir AjazajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Vladimir EleziDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
VLADIMIR LARODS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Vladimir ZadiaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
VLASH LALADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Vlash RroqjaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Vodana GjokaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Vullnete HuqiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhaferr TagaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xharie MuçaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xharie MuçaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
XHEJMS PALODHIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
XHEKO DERVISHIDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xheladin BardhiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xheladin ReçiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xheladin SubashiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhemal MuskaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhemal SinaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
XHEMILE ÇALADS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhemile ÇiçiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhenela ShemeDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhesjana DokaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhevahir LamaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
XHEVAHIR MULLAJDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
XHEVAHIR NURKADS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhevahire ShehiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhevahire ShkreliDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhevat KoraniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
XHEVDET HAXHIAJDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhevdet OsmaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhevdet ShtaroDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhevit BytyçiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhevit MehmetiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhevrije KacaniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhezair BardhiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
XHILE HVSENAJDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhoinaldo VociDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhovani KapajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
XHULIANO ZIUDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhulieta PriftiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Xhuljela MadhiLJ lNr.50 datë 14.04.2021        
Xhuma LukuDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ylber HudaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Vlfete ShalaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ylli BitrajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ylli HasraDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ylli MegollariDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ylli MehjaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ylli TrimiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Yllka NasufiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Ylmi HysenajDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Ylvi HoxhajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ymer AliuDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Ymer MisiniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Zaim AbdullajDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Zamir BunçiDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Zamir MetaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
ZAMIRA ISAKUDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Zef NikolliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Zef SheldijaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Zef VatnikajDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Zejdi SulaDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Zejnel GjokaDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Zelfije TruniDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Zenel KacmoliDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
ZENEL SPAHIUDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Zeqir GjiniDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Zerina BelloDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Zhana PeçoDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Zihni SulaDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
ZIJA ZOGAJDS2Nr.50 datë 14.04.2021        
Zyhdi QyraDS3Nr.50 datë 14.04.2021        
Zyhra SulejmaniDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Zyjdi KuçiDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Zylfo ShaqiriDS1Nr.50 datë 14.04.2021        
Abas Haziz Jaupaj Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Abaz Kadri Ajdini Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Abaz Shefqet Nezha Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Abdulla Baki Dashi Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Abdulla Hamdi Tafa Nr.649, datë 27.12.2019   KATUND I RI2   
Abdulla Hasan Agasi Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Abdulla Mehmet Beshiri Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH4   
Abdurrahman Fage Peqini Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Abdurrahman Eqerem Selfo Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Abdyl Bajram Sula Nr.649, datë 27.12.2019   R114   
Abdyl Hysen Xhakoni Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Abdyl Idriz Rusi Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Abedin Skender Dalipi Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Adanil Çuman Veliu Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Adela Dilaver Danaj Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Adelina Ali Kadiu Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Adem Hajdar Istrefi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Adem Isuf Allshi Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Adem Isuf Shtara Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH4   
Adem Teufik Myftari Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Adil Ramadan Hysa Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Admir Dervish Avdyli Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Admir Hamdi Metaj Nr.649, datë 27.12.2019   R65   
Admir Remzi Pahumi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Adnant Feta Musa  Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Adrian Enver Vivo Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Adrian Hysen Shkurti Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Adrian Perparim Xhafa Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Adrian Sefer Kapllani Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Adrian Setki Balla Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Adrian Zisi Anastasi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Adriatik Andon Milo Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Adriatik Bari Deliaj Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Adriatik Fatbardh Likmeta Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Adriatik Harun Hasa Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
Adriatik Ismail Çepani Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Adriatik Luto Gjoni Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Adriatik Maliq Baze Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Adriatik Qamil Mucollari Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Aferdita Mehmet Begolli Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Aferdita Muharrem Bazi Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Aferdita Rexhep Metra Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Afrim Qenan Kanina  Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH4   
Agim Adem Gjerllaku Nr.649, datë 27.12.2019   KATUND I RI6   
Agim Baftjar Baho Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Agim Cano Skendaj Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Agim Elmaz Zervoi Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Agim Feim Ahmeti Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Agim Gjon sadiku Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Agim Hasan Alushi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Agim Ismail Budakova Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Agim Maksut Zani Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Agim Murat Kurti Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Agim Myftar Leka Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Agim Nazmi Peqini Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Agim Orhan Hodo Nr.649, datë 27.12.2019   KATUND I RI4   
Agim Osman Kumulla Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Agim Qazim Memini Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Agim Qemal Staka Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Agim Rexhep Metra Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Agim Rexhep Plaku Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Agim Sefer Vrana Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Agim Shaban Xhamxhiu Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Agim Shefqet Jonuzi Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Agim Xhevdet Memko Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Agostin Filip Gocaj Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Agron Ali Maloku Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Agron Avram Qosja Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Agron Besnik Keci Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Agron Bilal Hida Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH2   
Agron Cume Kasneci Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Agron Fogë Peqini Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Agron Gani Demiri Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Agron Haki Alla Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Agron Halit Dehari Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
Agron Hamdi Dedej Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Agron Kozma Kushi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Agron Mestan Agolli Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Agron Nezir Shaba Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Agron Nuri Bajrami Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Agron Qani Sulo Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Agron Ramadan Zdrava Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Agron Rifan Muca Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
AGRON SHABAN KALAJA Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
AGRON TAHIR MORINA Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Agron Xhevit Kurti Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
AHMET ALI KURTI Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ6   
Ahmet Ibrahim Kurani Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
AHMET JUSUF ISTREFI Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Ahmet Ramadan Xhurxhi Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
AIDA BEJTULLA ZEQJA Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
AIDIT VIDI SHKEMBI Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Aishe Rexhep Zajmi Nr.649, datë 27.12.2019   R47   
AJET REXHEP PEXHEPI Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH3   
ALBAN BAHRI XHAKAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
ALBAN BESNIK ALUSHI Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
ALBAN ENVER FARRUKU Nr.649, datë 27.12.2019   M ANEZ5   
Alban Hysen Bardhi Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Alban Hysni Kibja Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
ALBAN MARK NDOJ Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Alban Mustafa Rakipi Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Alban Thanas Haxhiu Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Albana Bashkim Saiti Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
ALBANA RIZA BEJA Nr.649, datë 27.12.2019   ISHEM3   
Albana Rruzhdi Hallulli Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Albano Neim Qamani Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
ALBERT BAJRAM ISMAILAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Albert Grigor Moco Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Albert HeKuran Baholli Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
ALBERT IDRIZ AHMTI Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Albert Merko Bozhanaj Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
ALBERT MURTA DELAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Albert Qenan Baruti Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Albert Rasim Shehu Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth6   
Albert Sadik kllogjri Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
ALBERT SHYQYRI ONUZI Nr.649, datë 27.12.2019   R58   
ALBERT THOMAXHUPA Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
ALBERT VANG JEL KOSTA Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Albe rt Xhevit Jashari Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
Alb in Tefik Lloshi Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Albina Qani Koci Nr.649, datë 27.12.2019   R63   
Albion Agim Dervishi Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
ALDRIN BUJAR MYHEDIN Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Aleksander Vangjel Liuka Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
ALEKSANDRA JORGO DUKA Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
ALEKSANDRI PANDO PERDHIKU Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Alfo ns Skender Dom i Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Alfred Agim Kraja Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Alfred Arif Sefa Nr.649, datë 27.12.2019   Manez1   
Alfred Feta Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Alfred Gjini Çela Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Alfred Grigor Basha Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Alfred Hamdi Metaj Nr.649, datë 27.12.2019   R65   
Alfred Jakup Struga Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Alfred Kristaq Golgota Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Alfred Shefqet Çela Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Alfred Thoma Semini Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Algida Lefter Gjergji Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
ALI GANI GUCE Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
ALI JAKUP KEPI Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Ali Medi Panariti Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
ALI QAMIL URUCI Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Ali Qamil Uruci Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Ali Rexhep Stermaku Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Ali Riza Hushi Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Alime lsuf Abazi Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
ALKETA NEXHAT KALLCAKU Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
ALKETA SKENDER TOSHI Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull4   
Alkid Hamdi Kastrati Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Alma Bajram Dyrma Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Almir Andrea Mane Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Altin Adem Çela Nr.649, datë 27.12.2019   R17   
ALTIN AGIM TEFERIÇI Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Altin Bajram Lamaj  Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Altin Hamdl Motaj Nr.649, datë 27.12.2019   R64   
ALTIN IZET DOSTI Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Altin Kujtim lmaj Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Altin Kujtim Sheme Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
ALTIN MHILL PJETRI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Altin Nazif Seferkolli Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth5   
Altin Pal Pjetri Nr.649, datë 27.12.2019   R49   
Altin Petraq Cimbidhi Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
ALTIN QAMIL HORANLLI Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Altin Syrja Jaupaj Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
ALTIN URIM PALUSHI Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Altin Xhevit Gjona Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Alush Daut Pashaj Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
ALVARAD HASAN KASA Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
ALVARO RASIM SHAQJA Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
ANAMARIA PETRIT IDRIZI Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
ANASTAS LAMBRO QERIMI Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Anastas Thanas Feko Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
ANDI BESNIK ALLIU Nr.649, datë 27.12.2019   R61   
And i Hajdar Gjyzeli Nr.649, datë 27.12.2019   R59   
ANDI JANI PIHO Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
ANDI OSMAN KAZAZI Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Andon Petro Kushi Nr.649, datë 27.12.2019   R58   
ANDREA IMER IMERAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
ANDREA LEONIDHA PRIFTI Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
AN ESTA JORGJI SHOLLO Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
ANIELI RAKIP JETANI Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Anila Faslli Metushi Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
ANILA KAMBER CERPJA Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Anila Kali Plaku Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Anila Nuri Ura Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Anila Spiro Goga Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
ANILA TONIN BUSHI Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
ANISA GEZIM KURTI Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL2   
Anita Kurt Sula Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Anjeda Belulaj Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Anri Llori Dushku Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Anton Ndue Ndoj Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Anton Spiro Pali Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Antonin Gani Bumaci Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Antonio Nuhi Gorgeja Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
ANXHELO PETRIT CUPI Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL3   
APOSTOL STEFAN XHAFERRI Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Apostol Thoma Feshti Nr.649, datë 27.12.2019   R3 2   
AQIF MESUT BALLA Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
AQIF RUSTEM KURTI Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Aranit Sulejman Zani Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
ARBEN ABDULLA MUSHIQI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Arben Agron Mustafaraj Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Arben Aleks Beshari Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
Arben Ali Aliu Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
Arben Ali Hackovia Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
ARBEN ANDON DURI  Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Arben Demirali Nallbati Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth5   
Arben Dervish Koka Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Arben Fadil Guza Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
ARBEN HAXHI STANA Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ2   
Arben Hysni Lala Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Arben Jusuf Lulja Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Arbcn Kostandin Golemi Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Arben Mustafa Hasa Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Arben Mynyr Fasku Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Arben Pjeter Gjergji Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
ARBEN QENAN OFSKI Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Arben Refat Gjatolli Nr.649, datë 27.12.2019   Manez4   
ARBEN SABRI RRAPO Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
ARBEN SADIK HOXHA Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
ARBEN SADIK SHALA Nr.649, datë 27.12.2019   R57   
Arben Sami Aliaj Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Arben Servet Muça Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Arben Sokrat Kumaraku Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Arben Stavri Tanko Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Arben Veip Murati Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Arben Zarif Shaholli Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth3   
ARRFR IRRAHIM KERTUSHA Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
ARBER SHEFQET CYRBJA Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Ardian Agostin Gocaj Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Ardian Arshi Muçopataj Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
ARDIAN DAUT TEMA Nr.649, datë 27.12.2019   ISHEM4   
Ardian Hysni Shehu Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
ARDIAN LLAZAR RIKANI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Ardian Mustafa ldrizi Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
ARDIAN RRAHMAN BREGU Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
ARDIAN SHYQYRI CYRBJA Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
ARDIAN XHEVDET LULi Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Ardit Nazmi Disha Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Ardjan Hekuran Zeneli Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
ARETIJA THOMA GJONI Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
ARGIT SELIM ALLA Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
ARGJENTINA HAJDAR HOXHA Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Argjir Feim Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Ari Hetem Bakillari Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Arian Fatmir Zeqiri Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Arian Naun Kosta Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Arian Resmi Zoto Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Arian Skender Qyteza Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Arian Thanas Nerenxa Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Arian Ymer Kola Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Arianit Sadik Skenderi Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Arif Hamid Sallaku Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Arif Sefer Sefa Nr.649, datë 27.12.2019   Manez2   
Arif Tefik Sevdari Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Aristotel Miho Vada Nr.649, datë 27.12.2019   R27   
ARJAN GANI KUQI Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
ARJAN HYSEN CERRI  Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
ARJAN RAMAZAN ÇALLIKU Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Arjan Ramiz Kryemadhi  Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
ARJAN SHABAN QELEPIJA Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
ARJAN SHYQYRI ISLAMI Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Arjana Sherif Kodraziu Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Arlind Kujtim Vata Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Armand Halit Shelqi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Armand Selami Topi Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Amel Arshl Likaj Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Arqile Adem Vreko Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Arqile Fore Komino Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Arqile Sotir Çoko Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Arsen Abdulla Agasi Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
ARSHIN REFIT DEMAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
ARSHIN SHEFIT HOXHA Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
ARTA SUBI DAUTI Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Artan Ajdin Rrokaj Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Artan Ali Maloku Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Artan Ali Salobehaj Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Artan Haxhi Tila Nr.649, datë 27.12.2019   R5s   
ARTAN MELEQ ALUSHANI Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
ARTAN MUHARREM DERVISHI Nr.649, datë 27.12.2019   KATUND I RI5   
ARTAN MUHARREM ELBASANI Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
ARTAN NURI ISUFI Nr.649, datë 27.12.2019   R17   
Artan Pask Simaku Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Artan Rexhep Rexhepi Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth1   
Artan Sako Sharka Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Artan Shaban Pema Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Arti Petrit Shehu Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
ARTIN SPIRO DRACI Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Arter Bedri Kedra Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
ARTUR AQIF CELAMI Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
ARTUR BASHKIM LUKA Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
ARTUR DYLAVER PANE Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
ARTUR EQEREM BREGU Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Artur Ferit Zera Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
ARTUR FRAN BECI Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Artur Hamdi Balla  Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
ARTUR HYSNI DISHA Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Artur Isa Ferizi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
ARTUR MANE MAMUNANAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Artur Novrus Çela Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Artur Pavli Llazo Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
ARTUR SHABAN KATRELI Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Artur Xhevair Spahiu Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Artur Zija Shehi Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Arvi Servet Vora Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
ARVIN FAHRI GJATA Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
ASLLAN ISM AIL BAMI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
ASLLAN RIZA SULA Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Asllan Zaim Dragaj Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Aspasija Jorgji Daja Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Astrit Avdu ll a Sulejmani Nr.649, datë 27.12.2019   R39   
Astrit Çaush Qypi Nr.649, datë 27.12.2019   R63   
Astrit Dylaver Dervishi Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Astrit Hysni Canaj Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Astrit lrfan Berati Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Astrit Jonuz Mustafaj Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
Astrit Nikoll Rabeli Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
ASTRIT QAMIL HOXHAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Astrit Qazim Çeçaj Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Astrit Sali Cara Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Ast rit Sami Kalemi Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Astrit Sulejman Marishta Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Astrit Vesel Muzhaqi Nr.649, datë 27.12.2019   lshem5   
Astrit Zef Petoku Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Astrit Zeqir Zegullaj Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Astrt Ekri Lashi Nr.649, datë 27.12.2019   Manez4   
ATHANAS LIC NAUNI Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
ATHANAS NIKOLLA MANUSHI Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Atije Osman Vogli Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
AUGEN VERI SHAHINAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Aurel Hylber Lila Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
AUREL SELMAN MUSTAFAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Aurora Mersim Kaliqani Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Aurrel Nikollaq Marini Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Avduraman Selman Caka Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Avdyl Ali Haxhiu Nr.649, datë 27.12.2019   R17   
Avdyl Mersin Avdyli Nr.649, datë 27.12.2019   R48   
Avdyl Xhemal Sojati Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Avni Haxhi Jazxhi Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
Avni ldriz Doda Nr.649, datë 27.12.2019   Manez3   
Avni Liman Suçi Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Avni Mitat Almeta Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Avni Qerim Nano Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
AVNI RAMADAN HAXHIU Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Avni Rustem Hyseni Nr.649, datë 27.12.2019   Manez4   
Avni Shefki Kallabaqi Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
AVROM KOSTANDIN KUSHI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Axhire Abedin Kapllani Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Azbi Haxhi Refitaj Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Azbije Sulejman Resuli Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Azenie Mazllum Kllojka Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Aziz Qamil Peçuli Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
AZIZE LIMAN AHMETAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Bafti Haxhi Bengu  Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
Bahri Musa Skilja Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
BAHRI SAMI DOMI Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Bahrije Shaban Kasaj Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Bahar Çume Kasneci Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Bajame Hasan Gjyzeli Nr.649, datë 27.12.2019   Manez1   
Bajame Myslim Xhixhabesi Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
BAJRAM IBRAHIM XHAFA Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Bajram Idris Mehmeti Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Bajram Mustafa Vogli Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
BAJRAM MYFTAR THARTORI Nr.649, datë 27.12.2019   R19   
Bajram Rapi Ramca Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
BAJRAM SEID DERVISHI Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Baki Bexhet Çaçi Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Baki Xhemal Kaja Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
BANUSH IDRIZ AHMETI Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Banush Murat Hallulli Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
BARDHI HAXHI HARECARI Nr.649, datë 27.12.2019   R26   
Bardhok Nikoll Nikolli Nr.649, datë 27.12.2019   R63   
Bardhul Kazi Rexhepi Nr.649, datë 27.12.2019   R64   
Bardhyl Ahmet Narta Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
BARDHYL BAJRAM LEKA Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Bardhyl Faik Bilali Nr.649, datë 27.12.2019   R110   
BARDHYL ISMAIL BELBA Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Bardhyl Jashar Shalsi Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Bardhyl Kadri Tarelli Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Bardhyl Masar Troplini Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull3   
Bardhyl Mersin Metani Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
BARDHYL RASIM SPAHIU Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
BARDHYL SADIK SADIKU Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Bari Hamit Kanesha Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Bari Mehdi Ceka Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Barije Riza Mustafaj Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
BARJAM HAJDAR LAKO Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Barjam Mehdin Rukaj Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Barilushe lsuf Keçi Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Bashkim Ali Alikaj Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
BASHKIM ALI MASHA Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ4   
BASHKIM ASLLAN GJALPI Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Bashkim Bilal Bilali Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Bashkim Fasli Xhika Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Bashkim Hajdar Haka Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Bashkim Haki Belegu Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
BASHKIM HYSEN DAUTI Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Bashkim ldriz ldrizi Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Bashkim Kadri Jasimi Nr.649, datë 27.12.2019    R35   
Bashkim Mahmud Gjozi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Bashkim Myrteza Shehu Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Bashkim Nafiz Beqiri Nr.649, datë 27.12.2019   R16   
Bashkim Orhane Hodo Nr.649, datë 27.12.2019   R48   
Bashkim Qerim Metushi  Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Bashkim Reshit Belba Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Bashkim Shaqir Keçi Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
BASHKIM XHELAL MALOKU Nr.649, datë 27.12.2019   KATUND I RI5   
Basir Ali Selita Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
BASTRI AVDUL QEKAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
BAFTJAR HAKI SINANAJ Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH2   
BEDIN BASTRI BEDINI Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Bedri Asllan Sallaku Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Bedri Halit Gurra Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Bedri Hamid Deda Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
BEDRI HASAN GJONI Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Bedri Ramazan Dervishi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Behar Ali Çaçi Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Behar Dane Sula Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
BEHAR ELMAS TRINGA Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Behar Elmaz Tringa Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Behar Livan Rrodhe Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
BEHAR RAPO PASHAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Behar Rexhep Kertusha Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Behar Sherif Sula Nr.649, datë 27.12.2019   R47   
Behije Mustafa Llacja Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Behxhet Ismail Çurri Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Bejte Ismail Kaçaniku Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
BEKTASH HASAN GJONJA Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
BELUL ARIF SHASHKU Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH3   
Belul Petrit Veizaj Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
Benan Ahmet Shehu Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Beniamin Sefer Kapllani Nr.649, datë 27.12.2019   R17   
Beqar Zylo Kolaci Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
BEQIR ISMAIL KABASHI Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Beqir Mustafa Sina Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Beqir Petrit Plangarica Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Beq ir Sabri Osmani Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Berti Dervishi Bajaziti Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Besho Muhedin Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
BESIM HARIS VODA Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH2   
Besim Ibrahim Braho Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Besim Islam Biduli Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Besim Sadik Asllani Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Besim Sulejman Berberi Nr.649, datë 27.12.2019   lshem1   
BESMIR GEZIM BRETi Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Besnik Aru Likmeta Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
BESNIK HAKI HAXH IJA Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Besnik Hazir Shala Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
BESNIK IDRIZ KACI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Besnik ldriz Kaçi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Besnik Lulo Ngjela Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Besnik Mehmet Kelmendi  Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
Besnik Meleq Pacani Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Besnik Muhamet Çelpica Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
BESNIK MYNYR DEDEJ Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Besnik Petrit Beshiri Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
BESNIK PETRIT HODAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
BESNIK QAMIL PLAKU Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
BESNIK RAMAZAN DIKA Nr.649, datë 27.12.2019   R17   
Besnik Ramazan Sellml Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Besnik Shaqir Mehmeti Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Besnik Shefki Lleshi Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Besnik Skender Psatha Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
BESNIKE HEKURAN SHAHULLI Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Besnike Xhemal Plaku Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Betim Ramazan Halilaga Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
BEXHET AZIS VRAPI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Bibe Dede Pulaj Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Bibë Dod Qokaj Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
BILAL AHMET GJERGJI Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ6   
Bilal Ali Dalipi Nr.649, datë 27.12.2019   R16   
Bilal Sadri Sadrija Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Bilbil Azem Matranxhi Nr.649, datë 27.12.2019   Katund I Ri2   
Bilbil Braho Kapllanaj Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Bilbil Et' Hem Dogjani Nr.649, datë 27.12.2019   Manez7   
Bilbil Mysto MUSKAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Binak Sule Zakova Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull3   
BLEDAR AQIF KECI Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Bledar Asqeri Dyrmyshi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Bledar Dajlan Liçollari Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull3   
Bledar Enver Tela Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
BLEDAR FATMIR VRANJA Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Bledar Fatmir Zerba Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Bledar Hasan Rica Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Bledar Hysenj Molla Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
BLEDAR IBRAHIM LLUKAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Bledar Islam Bushi Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
BLEDAR LATIF ZEQA Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Bledar Muharrem Xhaka Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth3   
Bledar Mustafa Kelliçi Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Bledar Petrit Salku Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Bledar Sami Dedej Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Bledar Skender Dapi Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
BLEDAR XHEVIT LALAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
BLEDAR YZEIR MALIQLLARI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Bledi Besim Lamaj Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Bledi Sami Xhaferri Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Blenard Afrim Kamxhiu Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
BLENDI ISLAM BODLLI Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Blendi Sali Sina Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Blerim Perparim Duro  Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
BLERIN JORGJI SHKURTI Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Borana Ymer Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R61   
Brdhyl lsmet Shehu Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Brikena Vasil Nikolia Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
BRUNILDA MURAT SADRIJA Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Brunilda Niazi Mane Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Brunilda Stefan Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
BUJAR ABDI TANUZI Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Bujar Ahmet Kurti Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
BUJAR AVDULLA TOSKA Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Bujar Kadri Skenderi Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Bujar Mahmut Çela Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Bujar Mehmet Kelmenti Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Bujar Muhamed Tula Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
BUJAR MUHAMET HOXHA Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Bujor Rcshot Myhcdin Nr.649, datë 27.12.2019   RJ2   
Bujar Riza Sadiku Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Bujar Sali Saliasi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
BUJAR SAMI JASINI Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Bujar Shefqet Shehu Nr.649, datë 27.12.2019   lshem4   
Bujar Vath Biu Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
BUJAR XHAFER QESJA Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Bujar Xhemali Doka Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
BUJAR YMER DAJA Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Bukurie Gani Muca Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Bukurije Hajdar Farruku Nr.649, datë 27.12.2019   Manez5   
BUKURIJE RRUSTEM NEZIRAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Bukurije Selim Kozi Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Çaush Shkelqim Gishto Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Çelik Riza Tola Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
CELO CUMAN KORRA Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Çerçiz Reshat Veliaj Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
CERE HAUT BAJRAKTARI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Çlirim Behxhet Shala Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Çlirim Rexhep Zeqo Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
DALIP IDRIZ HAKU Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Dallandyshe Sulejman Rushkulli Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Dan Zyhdi Rrjolli Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
DARI SERVET DAHRI Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
DARVIN VELO MIRCE Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
DASHAMIR LUTFI KUSHI Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Dashamir Sulejman Zalla Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
DASHAMIR VELI HASA Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Dashamir Zylfi Todaj Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Dashmir Abedin Marra Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
DASHNOR MEHM ET SHYTAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Dashnor Musa Nanushi Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth3   
Daut Ibrahim Albesi Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Dave Nikoll Nikolli  Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Dedë Shanè Gjergjndreaj Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Dëfrim Eqrem Hanelli Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Demir Abdyl Drijaj  Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Demir File Tafa Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Demir Sulejman Shera Nr.649, datë 27.12.2019   Manez3   
Denisa Artur Çelaj Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
DERIM ISMAIL MEZINI Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
DERVISH SKENDER SHEHU Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Dezdemona Veli Balla Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Dhambi Noum Morku Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Dhimiter Hasan Çaçi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
DHIMITER JANI GOLEMI Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
DHIM ITER NDONI CUNI Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Dhimiter Petraq Çuka Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Dhimiter Selim Çela Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Dhimiter Sotir Shko za Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Dhimitri Gaqo Martiko Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
DHIMOSTEN FETIK JORGJI Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Dhoksija Kozma lkonomi Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Dhurat Seit Carcani Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
DHURATA ELMAS MUKA Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
DHURATA EM RU LLAH KULLA Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Dhurata Haxhi Coba Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Dhurata Riza Rushi Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Diana Murat Pellegreni Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
DIANA RUSTEM SYZIU Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Dila Frrok Gjoka Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Dilaver Kadr i Bregu Nr.649, datë 27.12.2019   R18   
Dilaver Liman Danaj Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
DILAVER M EDI SHKURTA Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Dilaver Ymer kokoshi Nr.649, datë 27.12.2019   R63   
Dile Gjon Prebibaj Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Dionisi ldajet Demiri Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Donika Preng Gjinaj Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Dorian Fatmir Çela Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Dorian Ki met Dym ish i Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
DORIAN KIMET DYRM ISHI Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Dorian Petr it Baba Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Dorian Skende r Xherrahi Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Dorian Vedat Zazani Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Dorina Riza Luku Nr.649, datë 27.12.2019   R64   
Dorja n Bujar Stepa Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Dragush Hasan Merdani Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Drita Hamdi Vironi Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Drita Xhemal Gjinali Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Dritan Belul Sinani Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Dritan Haxhi Karaboja Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Dritan Kasem Bajrami Nr.649, datë 27.12.2019   R68   
DRITAN NAIM ABDYLI Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Dritan Qemal Xhelilaj Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
DRITAN REXHEP ZEQO  Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
DRITAN SABRI RRJOLLI  Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Dritan Shaban Bashhysa Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Dritan Shaban Kacmolli Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Dritan Zija Beqiri Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Dr it e Hysen Agasi Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Duhie Hasim Parroj Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
DURIM GANI MEMA Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
DURIM NAZMI HOXHA Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH3   
Durim Nezir Bejko Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Durim Xheladin Xeka Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Dylaver Uke Berisha Nr.649, datë 27.12.2019   Katund i Ri1   
Dylbe Dervish Çafaj Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Dylber Hazbi Salobehaj Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Dyndar Emin Jero Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
EDI HAJRI HYSA Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
EDISON PERIKLI KONOMI Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
EDLIR JAKUP BALLIU Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Edlir Petraq Aleksi Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
EDLIR SYBHI GANI Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Edlira Beqir Çurumi Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Edlira Luan Beqira j Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
EDLIRA PETRIT SHESHI Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
EDMIRA MYZAFER ALTUNAY Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Edmond Ali Keci Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
EDMOND ARSHIM DEMO Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Edmond Avdush Tha i Nr.649, datë 27.12.2019   Katundi I ri5   
Edmond Avni Lybeshari Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
EDMOND DALI BARDHI Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH4   
EDMOND EQEREM FAJA Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Edmond Halil Drobeja Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Edmond Ismail Lika Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth5   
Edmond Ismail Plaku Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
EDMOND KADRI BARO Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Edmond Myslim Rama Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
EDMOND NASHO PROFI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Edmond Njazi Shabani Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Edmond Pullumb Çikalleshi Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
EDMOND RESHAT HAJRULLAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Edmond Riza Hida Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Edmond Seladin Cenko Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Edmond Shefqet Sala Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Edmond Sokrat Mertiri Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
EDMOND ZERKO DURO Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
EDMONT QERIM SEBISHTI Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Eduard Gjon Rica Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Eduard Nezir Beshiri Nr.649, datë 27.12.2019   Manëz3   
Eduard Qazim Kacadej Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Eduard Xhevdet Huqi Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
EDUARD ZIJA BIDULI Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Eduard Zyhdi Shehi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
EDUART HAJDAR CENGA Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Eduart Iljas Vreko Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Eduart Kostandin Tereziu Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Eduart Niazi Dhrami Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Eduart Qazim Hasbajrami Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Eduart Qezar Baku Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Eduart Vangjel Toli Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Edvin Sadik Sinani Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Efgjeni Koço Xoxi Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Efthimije Spiro Xoxi Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
EFTIMI JANI DAFA Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Eglantina Dyber Salobehaj Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
EJUB DALIP KAPEDANI Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
ELDISON GEZIM KOKAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Elena Mustafa Tahiri Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
Eleni Spiro Stergjo Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
ELEZ HAZIS DRIZI Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH4   
ELIDA NEXHIP KASA Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH3   
Elida Pandeli Delija Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Elidjon Dashamir Bilimani Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Elima Tefik Tringa Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
ELISABETA GRIGOR STRATI Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
EUTON BEDRI FERI Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Elmaz lsuf Babamusta Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Elona Dhimiter Tati Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Elsa Ramis Tasha Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Eltin Halim Shabani Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Elton Baki Gjata Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Elton llli Lako Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Elton Qazim Durresi Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Elt on Qemal Çekrezi Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
ELVIN KRISTAQ ANGJELIU Nr.649, datë 27.12.2019   R26   
Elvira Niazi Arapi Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Elvira Sami Koci Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Elvis Agim Shima Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
ELVIS GANI KALAJA Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
ELVIS HYSEN BASHHYSA Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
ELVIS QEMAL DIBRA Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Elvis Ylli Gjymyshka Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
EMILIAN MUHAMET SELIMI Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
EMILJAN BAHRI KEÇI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Emiljan DanÇe Tivari Nr.649, datë 27.12.2019   R5 3   
Emiljan Murat Merja Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
EMILJANO SUAT RESULAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Emin Qerim Vrapi Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Emin Shyqyri Dema Nr.649, datë 27.12.2019   Manëz3   
Emin Xhelal Gjoci Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
EMINE JONUZ TAFA Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Emin Ramazan Mezini Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Emri Ramazan Çiku Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
ENDRI BESNIK KALUSHI Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
ENDRI DASHAMIR NDERJAKU Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
ENDRI FATMIR KALAJA Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Endri Nikolia Jorgoni Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Endrit Bashkim Kopliku Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Enea Perparim Durmishi Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Engjell Kadri Shahini Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth3   
ENGJELLUSHE FIQIRI SKENDO Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
ENGJELLUSHE ILJAZ ILJAZI Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
ENGJELLUSHE MUHAMED SALKU Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
ENKELEID ENVER KALLMACAKU Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Enkeleid Jorgji Miti Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
ENKELEIDA GEZIM LURI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Enkeleida Hysni Shehu Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Enkelejd Jani Ormanidhi Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Enkelejd Panajot Mako Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Eno Fredi Dulaku Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Eno Viktor Qana Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Entela Fatmir Konçi Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
ENVER AGIM KURTI Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Enver Asllan çangu Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Enver Beshir Terziu Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
ENVER HAUL KOKOMANI Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
ENVER MAZE ISA Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH2   
Enver Rexhep Metra Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Enver Sejko Tare Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
Eqerem Zyhdi Laçi Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Eqrem Adem Dahriu Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Eqrem Xhevahir Nurce Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
ERALDO FAIK LUKU Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Erfan Bilbil Bregu Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Ergent Jetulla Kastrati Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Erges Bektash Mezini Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
ERGIS VESEL BILO Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Erio Ndue Kovaçaj Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Erion Mihal Jovani Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Erion Namir Kazazi Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Erion Ylli Arizaj Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Eris Çlirim Brisku Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Erjet Ismail Huqi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Erjon Bujar Met-hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Erjon Josif Lekbello  Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Erjon Selim Alla Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Erjon Sokol Mane Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Erkand Luan Qypi Nr.649, datë 27.12.2019   R63   
Ermal Nuri Koçiaj Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Ermal Perparim Qenaj Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
ErmaI Zafer Fejzo Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
ERMAND PETRIT KALECI  Nr.649, datë 27.12.2019   R1I4   
Ermir Muzafer Asllani Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
ERMIR RASIM NAKO Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Ermir Selman Peza Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL3   
Ermira Arben Baruti Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
ErnaId Ymer Oreshka Nr.649, datë 27.12.2019   R74   
ERNEST NEKI DUBARE Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Erta Asqeri Hafesllari Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Ervehe Nasip Alikaj Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Ervin Astrit Kullolli Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Ervin Athanas Xoxi Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Ervin Avni Pavdeja Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Ervin Behar Çaçi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Ervin Gezim Hamzallari Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
ERVIN GEZIM XHAFA Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
ERVIN HEKURAN BROLI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Ervin Hysni Sula Nr.649, datë 27.12.2019   Manez3   
Ervin lzet Kaçuli Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
ERVIN MUHARREM MARA Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH4   
ERVIN ORESTI BERBERI Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Ervin Sali Gega Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Ervin Selami Keci Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Ervin Xhevair Myftaraj Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
ERVIS AJET XHINDI Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Ervis Benjam Duma Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Ervis Demir Tusha Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Ervis Thanas Matraku Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
ERVIST RAMAZAN ÇALLIKU Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Esat Halim Drasa Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Esat Kaso Malo Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Esat Myrt za Vrioni Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Esat Rexhap Deda Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Esat Shyqyri Rexha Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Esmeralda Sherif Hysenukaj Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
ET-HEM FADIL SALLUFI Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Ethem Ferhat Lamllari Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Etleva Hazis Aliaj Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Etmond Nezir Hysa Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Evan Kristaq Milo Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Everest Myslim Çonga Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Evis Gjon Nikolli Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
EVISA BAJRAM MUSTAFAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
EVZI SHAQIR PASHNJARI Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Fadil Faik Miftari Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Fadil Feta Thaçi Nr.649, datë 27.12.2019   R310   
Fadil Haxhi Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   Manez2   
Fadil Hysni Mustafaj Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Fadil Muharrem Pupa Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Fadil Myslim Kryemadhi  Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
FADIL QAMIL PLAKU Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Fadil Selim Buci Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH9   
Fadil Selim Cani Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Fadil Vath Vora Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Fahrije Hasan Mema Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
Faik Hysen Habipaj Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth3   
Faik Hysen Shehu Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
FAIK IMER LUKU Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
FAIK KADRI HOXHA Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Faik Namik Likaj Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
FAIL HAXHI CACA Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
FANI KOLE VERUARI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Fari Bardhyl Agolli Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Farije Ramush Aga Nr.649, datë 27.12.2019   R63   
Farushe Pasho Pellumbaj Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Fatbard h Bujar Met-hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Fatbardh Ramadan Xhamallari Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Fatbardha Ali Marina Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
FATBARDHA LLANE LAMA Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
FATBARDHA OSMAN BERISHA Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Fatbardha Ramadan Xhafa Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Fatbardha Sabri Biçaku Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull4   
Fatbardha Sami Bajramaj Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Fatbardha Xhevdet Biçi Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Fatime Nuredin Zhllima Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
FATION BUJAR ABLLANICA Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Fation Bujar Xhezairi Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Fation Mehmet Hasani Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Fation Shefqet Skenderi Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Fatjon Bedri Feri Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Fatjon Nevri Zylfo Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Fatjon Nexhmi Duka Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Fatlum Ramadan Sherolli Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
Fatmir Abedin Metaj Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
FATMIR ADEM JAUPI Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Fatmir Beqir Maloku Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Fatmir Bislim Dajçi Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
FATMIR DAJLAN DAJLANAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Fatmir Faik Sulejmeni Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Fatmir Fehmi Alibejsi Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Fatmir Flamur Kapllanaj Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Fatmir Haxhi Mollosmani Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
FATM IR ILJAZ ILJAZI Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
FATMIR ISLAM BEGEJA Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Fatmir Liman Likmeta Nr.649, datë 27.12.2019   lshem5   
Fatmir Maliq Gjoka Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
Fatmir Nasip Merkuri Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Fatmir Qamil Ahmeti Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Fatmir Qamil Ramoshi Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
Fatmir Qazim Bleta Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Fatmir Ramiz Farruku Nr.649, datë 27.12.2019   Manez4   
Fatmir Refat Bulku Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Fatmir safet Rakipi Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Fatmir Sali Maloku Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Selman Vranja  Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Fatmir Tefik Rushiti Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
FATMIR VATH DENEKU Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Fatmira Hamdi Bajramaj Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
FATMIRA ISLAM HOXHAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Fatmira Jusuf Kertusha Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Fatmira Refat Bulku Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Fatmira Yzedin Rustem Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Faton Vehri Korbi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
FATOS DEMIR KOKOMANI Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Fatos Dylber Kodra Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Fatos Novrus Memushaj Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Fatos Shahin Guri Nr.649, datë 27.12.2019   R26   
FATOS SHEFIK ARBANA Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Fatos Skender Gjoni Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Fatos Tefik Boci Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Fatos Xhemal Muzhaqi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Feim e Ali Kastrati Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
FEJZULLA MAHMUT HASANAJ Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ3   
Ferdi Ruzhdi Lapi Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Ferdije Selim Gjini Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
FERDINAND ISUF DAJLANI Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Ferdinand Kurt Jashari Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Ferdinand Nikolle Ara Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Ferhat Ali Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R58   
Ferid Aleks çela Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Feride Jakup Feri Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Feride Xhemal Dajlani Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Ferie Rrepush Beci Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Ferit Dilo Blloshmi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
FERIT ISLAM KOKA Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ2   
Ferit Shaqir Kalaja Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Feruze Abaz Gjika Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Ferzuli Syrjan Fejzo Nr.649, datë 27.12.2019   R37   
Festim Ibrahim Kajmaku Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Festim Qemal Llojku Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull4   
Festim Xhavit Pjeçi Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Festime Adem Latifi Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
FEVRI SEIT FETOLLI Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Fiqiret Petref Resulaj Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Fiqiret Refat Xhafa Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Fiqirete Tahir Beqo Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth1   
Fiqiri Haxhi Shera Nr.649, datë 27.12.2019   Shijak3   
Fiqiri Myftar Kalluçi Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
FIQIRI QAZIM KARAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Fiqrete Bajram Hallulli Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
FITIM ADEM SHINI Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
FITIM HAKIK PANA Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
Fitnete Muhamed Lifi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Fiton Bajram Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Fjori Haxhi Çafa Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Flamur Fari Halilaj Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Flamur Hajder Aliaj Nr.649, datë 27.12.2019   R48   
Flamur Hamdi Muka Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
FLAMUR HAMID CIZMJA Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Flamur Islam Henaj Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Flamur Kadri Mera Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Flamur Mesur Musftafaj Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Flamur Nevrus Zani Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
FLAMUR NIKOLLE GECAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Flamur Qamil Aliu Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Flamur Qani Dulo Nr.649, datë 27.12.2019   R48   
Flamur Sami Fejzo Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Flamur Selim Jaupaj Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Flamur Xhaferr Nano Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
Flora Kozma Berisha Nr.649, datë 27.12.2019   Katund i Ri3   
FLORENC RUZHDI SHAHINI Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Floreta Seid Kertusha Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Flori Shaban Halili Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Florian Asllan Laika Nr.649, datë 27.12.2019   R64   
Florian Kujtim Likmeta Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Florion Besnik Voci Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Florjan Muhamet Tabaku Nr.649, datë 27.12.2019   Katund i Ri4   
Floxhina Haxhi Baçi Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Flutur Abdulla Fetahu Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Flutura HaliI lbrahimi Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Fluturake Hazbi Haka Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Fluturim Halit Meçi Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Fona Stefan Buzo Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Foze Fadil Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Fran Hille Seçuni Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Fred Ali Kurdina Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Frederik Fari Çakerri Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
GALIP MIFTAR KUQI Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Gani Ali Duka Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Gani Brahim Kurbala Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
GANI HASAN FARRUKU Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ2   
GANI MUHARREM BEQA Nr.649, datë 27.12.2019   R26   
GANI MUSA MUSAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Gani Rexhep Arapi Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Gan i Xhemal Maloku Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Gani Ylli Garunja Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Garantina Seladin Theodhori Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Gasmend Veli Emini Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull6   
GASPER KOL MARKU Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Gazi Reshat Braholli Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH2   
Gazmen Zef Marku Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Gazmend Gez im Sulejmani Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Gazmend Qemal Spahiu Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Gazmend Riza Garipi Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
GAZMEND SHAHIN KURTI Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Gazmir Abdullah Duma Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
GAZMIR BASHKIM MIRAKA Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
GAZMIR MEHMET BAKIASI Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Gazmir Ramazan Merdita Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Gazmir Safet Çela Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
Gazmor Petro Jorgjiu Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Geltian Bashkim Sofka Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
GENC ALI QOSE Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH4   
Gene Enver Demiraj Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
Gene Mehdi Omeri Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
GENCI ASLLAN LULUjA Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
GENTIAN ARIZ PECULI Nr.649, datë 27.12.2019   R1l7   
Gentian Bajram Nako Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Gentian Kosta Luzi Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
GENTI AN M IKEL VILA Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Gentian Petrit Merja Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
GENTIAN RESHIT MECA Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
GENTIAN SAFET ZENELI Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Gentian Shefqet Liana Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Gentian Stavri Çeçe Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Gentian Sulejman Haku Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
GENTIAN VEHBI DUDUSHI Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
GENTIAN ZYBER DERVISHI Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Gentiana Llazar Tashi Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Gentiana Vasil Deçka Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
GENTJAN ALUSH ÇELA Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
GENJAN QOSHI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Gentjana Shpetim Kararaj Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Gernard Agron Ago Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Gerond Agim Spahija Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Gert Sami Sana Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
GEZIM ABEDIN ISLAMAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
GEZIM ABUSH GJELOSHI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Gezim Ahmed Çullhaj Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
GEZIM AHM ET LLUKA Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Ge zim Alush Dervishi Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Gezim Bajram Kasaj Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
GEZIM ENVER DINOLLARI Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
GEZIM ETHEM BLETA Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Gezim Hajredin Nikoça Nr.649, datë 27.12.2019   Rashbull5   
Gezim Halit Meka Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Gezim Hasan Peza Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Gezim Hasan Vladi Nr.649, datë 27.12.2019   R38   
Gezim Haslin Subashi Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Gezim Haxhi Kullçi Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
GEZIM HYSEN LILA Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Gezim Hysni Çullhaj Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
GEZIM KURT LULi Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ4   
Gezim Maliq Roçi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Gezim Myfit Zoko Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Gezim Qani Duraj Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Gezim Ramadan Berisha Nr.649, datë 27.12.2019   Katund I Ri2   
Gezim Refat Dalipi  Nr.649, datë 27.12.2019   Rashbull4   
GEZIM RUSTEM PLAKALLI  Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
GEZIM SHAQIR HOXHA Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
GEZIM SHUAIP ISMAILI Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH4   
Gezim Sulejman Lila Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth5   
GEZIM TELHA SHABA Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
GEZIM XHEMAL RECI Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
GEZIM XHEMAL TEMAJ Nr.649, datë 27.12.2019   ISHEM5   
Gjenc Xhevdet Bal lanca Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Gjenofeva Hamit Ferhati Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Gjergj Gjon Sadiku Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
GJERGJ KRISTAQ MOJA Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Gjergj Todi Naçi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Gjergj Zef Coku Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Gjergj Zef Lugja Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
GJERGJI ANESTI LUADHI Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Gjergji Hasan Poloska Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Gjergji Llazar Koçillari Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Gjergji Nikolia Bicja Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Gj ergji Trifon Thomaj Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Gjergji Zenel LamÇe l l ari Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Gjin Preng KaÇorr i Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
BLERTI FATMIR SHKRETA Nr.649, datë 27.12.2019   R16   
GJON MARK PRENGA Nr.649, datë 27.12.2019   KATUND I RI6   
Gjon Mark Shtjefni Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
GJON MIRASH HULi Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Gjon Todea Kurti Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Gjorçe Qirjako Marku Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Gjovalin Gjon Prenga Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
GJOVALIN ZEF LIKAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
GJYLESTAN HALIL PERNASKA Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Gole Mitro Puleshi Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Gramos Abdyl Beshtika Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
GRAMOS MYSLIMI MECAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
GRAMOS QEMAL BEHAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
GRAMOS RUSHIT KAPXHIU Nr.649, datë 27.12.2019   R47   
GRIGOR KOZMA ISAKU Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Gentian Ruzhdi Peqini Nr.649, datë 27.12.2019   R3 5   
GURAZANI HODO BREGU Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH2   
GURI FASLLI KUQI Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Guri Kareman Llari Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Guri Selman Lleshi Nr.649, datë 27.12.2019   Manez3   
Hajdar Myslim Doka Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Hajdar Xhelal Zela Nr.649, datë 27.12.2019   Manez4   
Hajri Bege Shatulaj Nr.649, datë 27.12.2019   R5 ·-4   
Hajri Shefqet Domi Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
HAJRIJE QAZIM ZELA Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Haki Feti Kadri Nr.649, datë 27.12.2019   R38   
HAKI HAMIT ALBRAHIM I Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH2   
Haki Shaban Çerri Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth7   
Hakik ldriz Pana Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
Halil Ali Rrushi  Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
HALIL MALIQ BEJA  Nr.649, datë 27.12.2019   ISHEM2   
HALIL RUSTEM KETUSI IA Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Halit Latif Çelshima Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
Halit Petrit Molla Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
HALIT REXHEP BRAHAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Halit Shaqir Rama Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull2   
HALIT XHEMAL GJOCI Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Halit Ymer lstrefi Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Hamdi Baki Lama Nr.649, datë 27.12.2019   R57   
HAMDI BEQIR KOLLCAKU Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Hamdi Dyleman Cana Nr.649, datë 27.12.2019   Katund i Ri2   
Hamdi Ramadan Duka Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Hamide Gani lbrahimi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
HAMIT OSMAN REÇI Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
HAMIT RAKIP FARRUKU Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
HAMITE MUHARREM BALLA Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Hamza Asllan Rudi Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Hane Kamerr Xheka Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Hanife Zeqir Koçi Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
HANKO HASAN HODO Nr.649, datë 27.12.2019   KATUND I RI1   
HARD BAFTJAR ÇERA Nr.649, datë 27.12.2019   RASHBULL3   
Hariz Besim Koni Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Harun lrfon Sina Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Hasan Ismail Koçi Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Hasan Jonuz Myshketa Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Hasan Muharrem Kacuqi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Hasan Nuri Kata Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
HASAN QAZIM GJOZI Nr.649, datë 27.12.2019   ISHEM4   
HASAN SABRI HOXHA Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Hasan Sulejman Mezini Nr.649, datë 27.12.2019   lshem3   
Hasan Tahir Vrapi Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
HASIJE HAMIT ÇOLLAKU Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Hatem Murat Kotobelli Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth3   
Hatem Sadik Kapllani Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Hatixhe Allush Suku Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Hatixhe Ismail Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull5   
Hatixhe Shpetim Kaçulli Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Hatixhe Zejqo Meta Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
HAVA TEFTI TARE Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Have Islam Rexhaj Nr.649, datë 27.12.2019   Katund I Ri5   
Haxhi Abdyl Shala Nr.649, datë 27.12.2019   Katund I Ri2   
HAXHI AGIM ZOTBELLI Nr.649, datë 27.12.2019   R48   
Haxhi Bajram Dishuka Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Haxhi Dino Çaushllari Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
HAXHI JONUS XHEPEXHIU Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Haxh i Kalem Çeka Nr.649, datë 27.12.2019   Xhafzotaj11   
Haxhi Qerim Kadriu Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
Haxhi Ramazan Karaboja Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Haxhi Xhemali Metallari Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
HAXHIRE SHAQIR HEQJA Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ1   
Hazbi Osman Llukaj  Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Hazbi Xhafer Bejko Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Haziz Liman M urrja Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Hedije lmer Kelliçi Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
HEKE HAUL CAKA Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Hekri Demir Ka liqi Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Hektor Hysen Llaperi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
HEKTOR LIMAN TRUMA Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Hekuran Ali çerma Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
HEKURAN ALI CIMO Nr.649, datë 27.12.2019   R37   
Hekuran Asllan Biçi Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Hekuran Sali Maksuti Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
HELIDON HYDRI ÇOLLAKU Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
HENA VELIKO GOLEMI Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Hene Enver Çikalleshi Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
HENRI ILIR DULATI Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
HERALDO VLADIM IR ALIMERKAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Heriklent Fatmir lbranj Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Hidajete Rexhep Lushka Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
HIL VASE ZEFI Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
HONE SEIT SHULLANI Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ1   
Hotman Xhevahir Dufi Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Hysen Ahmet Ahmetaj Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Hysen Halit Xheleshi Nr.649, datë 27.12.2019   R63   
Hysen Hamid Guma Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
HYSEN IBER MARTINAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Hysen Islam Peposhi Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Hysen lsuf Sala Nr.649, datë 27.12.2019   lshem2   
Hysen Muhamet Garori Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Hysen Muharrem Luli Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Hysen Ramazan Bali Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Hysen Shkelqim Velçani Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
HYSNI ALUSH GEGA Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Hysni Dahri Lame Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Hysni Hajdar Hasimllari Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Hysni Muharrem Sula Nr.649, datë 27.12.2019   Manez2   
HYSNI NJAZI DRITA Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Hysni Sula Hilaj Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Ibrahim Estref Gërdani Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Ibrahim Flamur Haxhiaj Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Ibrahim Habip Basho Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Ibrahim HaliI Qevani Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Ibrahim Muhamet Dervishi Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
IBRAHIM MUSTAFE LASKU Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Ibrahim Sabri Kertusha Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
ldajet Çaush Qypi Nr.649, datë 27.12.2019   R63   
IDAJET DEMIR XHANI Nr.649, datë 27.12.2019   R57   
IDAJET RIFAT KORRA  Nr.649, datë 27.12.2019   R27   
ldajete Ramdan Kaja  Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth1   
ldlir Ali Kertusha Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
ldlir Halit Dehari Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
IDLIR SULEJMAN PUJA Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
IDRIS KADRI KOPACI Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
ldriz Estref Aliaj Nr.649, datë 27.12.2019   R47   
ldriz Sherif lsaku Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
lgli Sherif Lala Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
lgli Teki Cami Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
lkbale Hajredin Gega Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
IKLIM A ABDULLA DAJA Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
llflajd Flamur Bregu Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Ilia Dhosi Liperi Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
ILIA ISA LIOMA Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Ilia Jorgji Traja Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Ilia Lytfi Nikolia Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
ILIA MITRUSH BARDHI Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
ILIA XHEVIT MIRAKA Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
llias Gani Bani Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
llir Anest Lasku Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
llir Bajram Bardheti Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
llir Dervish Avdyli Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
ILIR DULE KAPAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
llir Fadil Gjuzi Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
llir Fuat Çaçollari Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
llir Gani Kalaja Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
llir Gezim Posto Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
llir Hysen Hidri Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
llir Ibrahim Bardhi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
llir llias Saliasi Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
llir lmer Meta Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
llir Isa Kurti Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
llir Kasem Rakipllari Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
llir Llazi Ngresi Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
ILIR MEXHIT BEGTESHI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
ILIR MUHARREM SYZIU Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
ILIR MURAT MERJA Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
llir Ndue Kola Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull4   
llir Nezir Bejdolli Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
ILIR NIKO KUCI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Ilir Qazim Dizdari Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
llir Qazim Meta Nr.649, datë 27.12.2019   lshem4   
ILIR STAVR I KOSTALLARI Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
llir Stavri Marini Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
llir Teodor Rupi Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
llir Thanas Neren xa Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
llir Vesim Pesh kepia Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
ILIR VLADIMIR GJlKA  Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
llir Xhafer Tolaj Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
llirian Shefqet Elezi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
llirian Ymer Alushi Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
llirjan Abdulla Seiti Nr.649, datë 27.12.2019   Suklh2   
llirjan Azem Kuliçi Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
ILIRI AN BASH KIM KUCI Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
llirjan Fejo Zemani Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
llirjan Hysni Qazimllari Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
llirjan Ibrahim Trandafi li Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
ILIRIAN KALEM KULA Nr.649, datë 27.12.2019   R47   
llirjan Muarem Mimini Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
ILIRIAN REFAT HADO Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
llirjan Selfo Bakiaj Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
ILIRJAN ZIJA SHEHI Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
ILIRJANA QAMIL CELA Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
ILJAS HATEM JAUP Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
lljas Ismail Helshani Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
lljaz Tetem Arapi Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
llmi Sadik Kllogjri Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
ILO TRAJCA HAXHILLARI Nr.649, datë 27.12.2019   R57   
lmanuel Agron Bejko Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
IMER IZET COLLAKU Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
IMER RAMAZAN LIKA Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
lndrit Hamid Norja Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
lndrit Mezan Murati Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
INDRIT QAZ IM KONGOLI Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
lndrit Saxhid Hafizi Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
lndr it Shefqet Xhafa Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Irma Muharrem Zeka Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Irma Mustafa Kashari Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
ISA SELIM KALLMI Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Isa Skender Juniku Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Islam Bajram Calama Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Islam Bajram çela Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth3   
Islam Galip Biduli Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Islam Harun Bushi Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
ISLAM HAZIS CUNI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Islam Kasem Jahori Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth8   
Islam Mehdi Kertusha Nr.649, datë 27.12.2019   R26   
Islam Selman Mitralozi Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
ISLAM SHEFIK FERHATI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Ismahil Xhemal Malaj Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Ismail Abdulla Skilja Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Ismail Agim Gjoni Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
Ismail Ajas Kica Nr.649, datë 27.12.2019   R57   
Ismail Ali Koceku Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Ismail Jusuf Cani Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Ismail Malush Burgija Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Ismail Nuredin Rruga Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Ismail RaifSpaho Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
ISMAIL TAHIR LISAKU  Nr.649, datë 27.12.2019   R58   
ISMET IBRAHIM BAJAZlTI Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
ISMET SEIT SHIMI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
lsmete Petrit Berberi Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull5   
lsmete Zyber Toska Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
ISUF ABDYL SULA Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL2   
lsuf Ismail Curri Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
lsuf Rexhep Marina Nr.649, datë 27.12.2019   R58   
lsuf Sadik Hakani Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Itibare Zalo Bici Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Iva Xhevdet Doçi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
lxhlale Hysni Tivari Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
lzet Dadan Xhemalaj Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
lzet Habip Shemo Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth6   
IZET HAJDAR VEJSELI Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
lzet Zenel Dosti Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Jaçe Zeqo Caka Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Jahe Shaban Gjoka Nr.649, datë 27.12.2019   Manez8   
JAHIR MEHMET THACI Nr.649, datë 27.12.2019   KATUND I RI2   
Janaq Isak Papajani Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Janaq Jaçe Kamberi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Jani Skender Tusha Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull5   
JANI YLLSON PENGU Nr.649, datë 27.12.2019   R64   
Janulla Gaqo Xhaferri Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
JASHAR ISMAIL HASHANI Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Jashar Veli Beti Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Jasin lsuf Taho Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Jemire Qamil Vathi Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Jeta Muharrem Çoadari Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth1   
JETA REXHEP META Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Jetmir Besim Asllani Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
JOHAN MUSTAFA KRISTO Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
JOLANDA KOSTA RRUFA Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Jolanda Mark Bakallbashi Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
JOLANDA NIKOLLA HEBA Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Jonada Manush Mamo Nr.649, datë 27.12.2019   Rr ashbull2   
Jonida Harallamb Korreta Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Janus Mustaf Laçi Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Jonuz Hasan Myshketa Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Jonuz Nuredin Roçi Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
JONUZ QAMIL HALLULLI Nr.649, datë 27.12.2019   R59   
JONUZ SADUSH MALKU Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Jorgji Trush Petani Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Jorgo Qamil Haxhiu Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull4   
Jorgo Thoma Gjerko Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
JOSIF KOSTA KUSHE Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Jovan M iha l Nikolia Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Jovan Pet ro Zaka Nr.649, datë 27.12.2019   R16   
Jovan Vasil Baçi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Julian Alfred Qamili Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
JULIAN FIQIRI XHIZDARI Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Julian Gjergji Coku Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Julian Mehmet Rakipi Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Julian Sadik Resnjaku Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
JULIAN SADIK SKENDER I Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
JULIAN XHEM ALSHEMSI Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Julinda Hysen Baruni Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Jurgen Njazi Mezani Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
JUSUF HAMID TUFA Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Jusuf Myslim Gjuzi Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Juventus Zenel Kodra Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
Kadri Ali Tarelli Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
KADRI LIMAN TAKA Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ5   
Kadri Osman Tataveshi Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
KADRI RIZA BARRUKU Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ6   
Kadri Shaqir Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Kadrije Tasim Bulku Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Kajo Rapo Zotaj Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
KAMBER ELMAS ÇERi Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH3   
Kapllan Bahri Deliallisi Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
KAPLLAN HAXHI RAMA Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Kapo Rexho Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R510   
Karafil Resmi Xholi Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Karafil Tefik Sturçe Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
KASEM BAJRAM GJETA Nr.649, datë 27.12.2019   ISHEM7   
KASEM MEHMET KASA Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH6   
Kasem Qenan Zeneli Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Kasem Riza Huqi Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Kastriot Ali Sali Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Kastriot Myftar Shehu Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
KASTRIOT NAZMI LAHO Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH4   
Kastriot Sadik Kllogjri Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Kastriot Teki Hadaj Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Kastriot Teki Lumi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Kazmire Petref Mustafallari Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
KEL HAMZA XHAFA Nr.649, datë 27.12.2019   R64   
KELO MEHMET JAKUPI Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL2   
Kimete Agim Zeqiri Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Kimete Sad ik Tort i Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Klajdi Sotiraq Kuqali Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Klarenc Bardhyl Puja Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
KLEDJO ANDON DURI Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Kleo Kujtim Hyka Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Klevisa Dhimiter Golemi Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Klime Cele Shegani Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
Kliton Hatem Myftaraj Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
KLODI NEIM JONKA  Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
KLODI NUSRET REKA Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Klodian Faik Kadjushi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Klodian Fiqri Kadisi Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
KLODIAN GANI GJONI Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Klodian Hasan Deliu Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Klodian Ibrahim Gjojdeshi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
KLODIAN KUJTIM LUKU Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ5   
Klodian Odise Kume Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Klodian Qamil Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Klodian Qemal Xherahi Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
KLODIAN YLLI HASANI Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Klodiana Avdulla Shaulli Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Klodjan llir Canaj Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Klodjan Ismet Bajaziti Nr.649, datë 27.12.2019   R18   
Koço Panajot Vasha Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Kosta Ylli Lulo Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Kostandin Loni Allkanjari Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Kostandin Martin Gagu Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Kostandin Timoleon Kashara Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
KOZETA PETRO CELI Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
KOZMA MILTO RROCO Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Kozma Sotir Shkoza Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
KRENAR ADEM KASAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Krenar Hydai Sulaj Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Kreshnik Dervish Fejzaj Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Kreshnik Llazar Silo Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Kreshnik Sinan Voka Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Kreshnik Sulo Ganaj Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Kristaq Kol Zaka Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
KRISTAQ KOZMA SPIROLLARI Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Kristaq Nasi Tapia Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Kristaq Shaban Lito Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Kristaq Vasil Lilo Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Kristeljo Ali Borufi Nr.649, datë 27.12.2019   R64   
KRISTINA THIMI NDINI Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
KRISTINA THIMO NDINI Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Kristo Arif Papadhramidhi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Kristo Hasan Selishta Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
KRISTO LUTO LEKAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Kristo Miti Bardhi Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Kudret Seladin Mane Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
KUDRET ZEQIR HOXHA Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Kudrete Bektash Gaxho Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Kudrete Tefik Zenelaj Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Kujltm Muharrem Lluca Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Kujtim Aelem Rexh ep i Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Kujtim Besim Memini Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Kujtim Hekuran Cerriku Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Kujtim Homcz Kubushi Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
KUJTIM ISMAIL MEDANI Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Kujtim Jakup Metalla Nr.649, datë 27.12.2019   Manez5   
KUJTIM LATIF ELEZI  Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL4   
KUJTIM LONI SELIMAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Kujtim Maliq Truma Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Kujtim Mehmet Gjidiaj Nr.649, datë 27.12.2019   R58   
KUJTIM MUHARREM KALOTI Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
KUJTIM MYSLYM KASA Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
KUJTIM NEVRUZ ARAPI Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH3   
KUJTIM QANI SHEHU Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH1   
Kujtim Qenan Shahinaj Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Kujtim Rahman Gjini Nr.649, datë 27.12.2019   f rashbull5   
Kujtim Ramamn Suhashi Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
KUJTIM REXHEP SPAHIU Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH8   
Kujtim Shyqyri Asllanaj Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Kujtim Sulejman Dema Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Kujtim Tofik Pula Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
KUJTIM XHEMALI DACI Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Kujtim Zeqai Spahi Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Kujtime Skender Troka Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Kurtish Mazllum Elezi Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Laerd Edmond Naçi Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Laim Merdan Gega Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Lake Nuri Sulo Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
LATIF HAJDAR ZEQJA Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Latif Riza Alliu Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Latif Sadi Cara Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Latif Sulejman Gjeta Nr.649, datë 27.12.2019   lshem4   
Laurent Palush Lorenci Nr.649, datë 27.12.2019   R63   
Laurent Xhelal Begaj Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Laureta Kascm Demaj Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Lavdije Hamdi Gjuta Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull1   
Lavdije Myslim Boci Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Lavdim Shefqet Vasku Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
LAVDOSH ARIF ALLKJA Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Lavdrim Shaqir Celcima Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Ledi Kristaq Lilo Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Ledja Kidus Dervishi Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Ledjo Kimet Dyrmishi Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Lefter Fatmir Allajbeu Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Lek Preng Nikolli Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Leon Rasi m Hamzi Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Leonard Andrea Katra Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Leonard Bedri Xhepa Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Leonard Enver Hyqmeti Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Leonard Ismail Sallja Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Leonard Perikli Konomi Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
LEONORA KRISTO ILJADHI Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Leze Ndoc Smajli Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Lida Jorgji Tani Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Lidiana Dhori Dushku  Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Lije Myftar Nasho  Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Like Hysen Karica  Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Likije Nuredin Oshafi Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
LILJANA SPIRO LEPURI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Liljana Xhebar Cani Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
LILJANA ZYBER NORJA Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Limbiana Petro Llavanji Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
LIMOZ PETREF TARAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Lindita Hamit Kombishti Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
LINDITA HYSEN GJU ZI Nr.649, datë 27.12.2019   R26   
LINDITA NIAZI TUSHA Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
LINDITA RAHIM ISA Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH2   
Lindita Reshit Bonjaku Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Lindita Vesel Cicollari Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Lirije Beqir Arapi Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
LIRIJE LIMAN SHEHI Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Lirije Sherif Herra Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Lirim Osman Sadiku Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Lirim Sejtalli Medolli Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
Lirim Selman Murrja Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Lirim Xhemal Goga Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Lize Gjok Shiroka Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Llambi Leke Karamani Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Llazar M it i Koroveshi Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
LLUIZA KOSTA LOCI Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Lorand Jorgji Pasterma Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Lorenc Lefko Karaxha Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
LORENC QIRKO CIKO Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Luan Abdyl Jonuzi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
LUAN AQIF BRACI Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Luan Bajram Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
LUAN BESIM LILA Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Luan Bilal Selmani Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Luan Çaush Qypi Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Luan Eqerem Beu Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Luan Faik Lelaj Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Luan Hajdar Zekthi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
LUAN HAUL HOXHAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
LUAN HIQMET SHEHU Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
LUAN HIQMET ZDRAVA Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Luan Mahmut Çela Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Luan M yslim Shjopa Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Luan Nexhat Guza Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Luan Qamil Gora Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
LUAN QASHIP NEGOLLARI Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Luan Qazim Braho Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Luan Ramazan Kiptiu Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Luan Refat Alliaj Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Luan Rustem Gjoka Nr.649, datë 27.12.2019   Manez5   
Luan Selim Vora Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Luan Selm an Çafshi Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Luan Shaban Dajti Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
LUAN XHAFERR RROSHI Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Luan Ymer Alushi Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Luçiano Baki Çaçi Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
LUCIE ZEF BRAHE Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Luftar lljaz Musabelliu Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Lufti Hate Bregu Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Lulash Pal Peci Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Lule Mark Ndrepepaj Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Luljeta Adem Berisha Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
LULJETA BAJRAM MEHMETI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
LULJETA HASAN DERVISHI Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Luljeta Koço Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Lulo Fetah Beqiraj Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Lulzim Adil Koçi Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
LULZIM AHMET TOTA Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
LULZIM BESIM GJUZI Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Lulzim Dashamir Shehu Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Lulzim Hasan Shkina Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Lulzim lsuf Taga Nr.649, datë 27.12.2019   R59   
Lulzim Murat Hasa Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Lulzim Qemal Deda Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Lulzim Rakip Novaku Nr.649, datë 27.12.2019   R16   
Lulzim Selman Allushi Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
LULZIM SHABAN KONCI Nr.649, datë 27.12.2019   R27   
Lulzim Xhelal Vora Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Lumir Rifat Mustafa Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Lumturi Halit Xherahu Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
LUMTURIE ALI DEMIRI Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Lumturie Muharrem Sina Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Lumturije Ali Çerra Nr.649, datë 27.12.2019   Manez4   
Lushe Selman Murati Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
LUTFI ISMAIL SULEJMANI Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Lutfi Nuri Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Lutfie Fasli lsaku Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Madrit Neki Kuçi Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
MAHMUDIJE MAHMUT BALLHYSA Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Makbule Kadri Shahini Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Makbule Sadi Abazi Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Makism Tefik Mullaj Nr.649, datë 27.12.2019   Sukt h2   
MAKSIM BAJRAIVl BAZE Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Maksim Bektash Bakaj Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Maksim Estref Dervishi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Maliq Musa Elra h im i Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
MALIQ MUSTAFA HASA Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
MAN SALi BRAHILIKA Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH5   
Manjola Ilia Ndina Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Manush Hasan Dama Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ4   
Marat Kujtim Kale  Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Marenglen Lipo Rrapi Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Marenglen Vangjel Zheku Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Maria Haxhi Llana Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
MARIAN ALFRED NASKA Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Marie Sako Mehilli Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Mariglen Gezim Lyla Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Mariglen Petrit Bora Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
MARIGLEN SULEJMAN KOJKU Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Marija Haxhi Llana Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Marije Vasil Koçi Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Mario Mustafa Llavanji Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
MARJAN ALFRED NASKA Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
MARJANA GJET DAKA Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Marjana Mina Aliaj Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
MARJANA NIKO LLAQKOLA Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Marjeta Kristo Bojo Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Mark Nikoll Marku Nr.649, datë 27.12.2019   R63   
Marsel Bardhyl Xhaferri Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Marsel ldriz Farruku Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Marsel Shyqyri Tringa Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
MARTIN LULASH ZYMERI Nr.649, datë 27.12.2019   R411   
MARTIN MARK TUSHA Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Marvin Agron Turku Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
MASAR SHAQIR DELIALLISI Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
MEDET NEXHAT KILLO Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
MEDI ALI BALETA Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Medi Muharrem Metollari Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Megi Minir Kodra Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
MEHDI NURI KORONI Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Mehdi Riza Bajrami Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Mehdi Selfo Omeri Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Mehdie Servet Beqiri Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Mehmet Gazeli Dahriu Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Mehmet Halit Disha Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
MEHMET SULO SPAHIU Nr.649, datë 27.12.2019   RASHBULL1   
Mehmet Xhemal Salku Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Mehmet Xhevit Muharremi Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Mejreme Sadri Kadriaj Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Mele Haki Shutina Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Meleqe Qerim Deliall isi Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Melson Midil Abazi Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Memush Habib Froqe Nr.649, datë 27.12.2019   R47   
MENDOR QAMIL MUCOLLARI Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Mentor Abdullah Muja Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Mentor Feim Çaushllari Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Mentor Haxhi Thermija Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Mentor Skender Meni  Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Mentor Sulejman Dollaku Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
MERITA FAIK ARUCI  Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Merita Faik Aruçi  Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Merita lsmet Kapxhiu Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Merjeme Kujtim lsufaj Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Mersandes Koli Zacharian Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Mersin Beqir Selimi Nr.649, datë 27.12.2019   Katund i Ri6   
Mersin Ismail Disha Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
MERSIN JAHJA GJUZI Nr.649, datë 27.12.2019   R37   
Merushe Islam Jança Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
MESLIM SERVET VAHIBI Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH7   
MET HAKIK PANA Nr.649, datë 27.12.2019    3   
Mevlan Besnik Methasni Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Mexhide Tahir Boshnjaku Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth1   
MEXHIT SELIM MALO Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
MHILL NDUE PJETRI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Mihal Andon Milo Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Mihal Gaqo Vlashi Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
MIHAL LAMBRO QERIMI Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Mihallaq Grigor Mone Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Mikel Gjete Ndoj Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Mikel Koli Bishka Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Mikel Mark Lala Nr.649, datë 27.12.2019   Katundi i Ri5   
MIKEL VASIL BUSHI Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Mikel Xhemal Mema Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Miltiadh Kici Nushi Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Gjergj Kristo Gerco Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth6   
Mimoza Bajram Ceka Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Mimoza Haki Murati Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Mimoza Nazif Alikaj Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
MIMOZA RAPO CAUSHAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Mina Misto Petro Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
MINUSHE RRAPO BULCARI Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Miranda Avdulla Hoxhalli Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Miranda Isa Pirja Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Miranda Xhemali Shetaj Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Mirdashur Shaqir Mustafa Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Mire Ahmet Kaçaj Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
MIREL MILTIADHI DRIZA Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Mirela Agron Hasanbashaj Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Mirela Islam Subashi Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Mirela Tajar Bufazi Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Miriam Fani Veruari Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Mirian Ali Gjyli Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
MIRIANA MYRTEZA SHKODRA Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Mirjam Hysni Koçi Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
MIRJETA MUSTAFA KRYEZIU Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
MiRlinda Teodor Rupi Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Marsida Hamza Doraku Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
MISIRE MET SADRIA  Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Misire Met Sadrija  Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
MITAT LAVER HASANLLARI  Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL5   
Miti Laze Mertiri Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
MJAFTORE SULEJMAN HASANAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Mois Luan Rina Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Mondi Xhevit Hamataj Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
MUFIT AGUSH RESULI Nr.649, datë 27.12.2019   R16   
MUHAMED ABDYL CELA Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL6   
Muhamed Çuman Bilali Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Muhamed lsuf Hushi Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
MUHAMED NURI LAKNORI Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Muhamed Sulejman Vata Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Muhamer Mustafa Kape Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Muhamet Adem Kalziqi Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Muhamet Bajram Halili Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
MUHAMET DALIP SHABA Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL8   
Muhamet Hizer Beqo Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
Muhamet Mersin Mema Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Muhamet Muharem Kafazi Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
MUHAMET XHEVDET HAXHIJA Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
MUHAREM BAKI GEGA Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Muharem lsuf Skora Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Muharrem Abedin Emini Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Muharrem Destan Filolli Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Muharrem Hasan Stafa Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Muharrem Hysni Sula Nr.649, datë 27.12.2019   Manez3   
Muharrem Mehmet Teqja Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Muharrem Qemal Staka Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
MUHARREM REXHEP KALASTRA Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Muharrem Vath Cara Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull5   
Muharrem Xhemal Syziu Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Muharrem Zanush Loci Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Muhredin Bajram Myftarallari Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Muke Selim Baruti Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Murat Emri Shehu Nr.649, datë 27.12.2019   R64   
Murat Islam Minaj Nr.649, datë 27.12.2019   R65   
Murat Ramazan Dervishi Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Murat Selman Dashi Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Murat Zybi Hajro Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull3   
Musa Hamdi Lila Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull5   
Musa Hysni Lena Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Musa Ibrahim Murataj Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Musa Mahmud Domi Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull2   
Musa Mersin Subashi Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Musa Murat Qarri Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Musa Murat Xhani Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Musa Xhemil Bylykbashi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Musa Zeqir Musai Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull2   
Mustaf Sejdi Mici Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Mustafa Fadil Derjaj Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
MUSTAFA HILMI RUSHITI  Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH6   
MUSTAFA IBRAHIM CELAMI Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Mustafa Ismail Cakrri Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Mustafa Qazim Shala Nr.649, datë 27.12.2019   Katundi I Ri3   
Mustafa Qerim Shullani Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Mustafa Sabri Rakipi Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Mustafa Shaqir Biduli Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Myfit Vokër Ngota Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
MYNYRE ISAN HYDI Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
MYRFETE ISA DUSHKU Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Myrvet Ferit Maqinaj Nr.649, datë 27.12.2019   Katund I RI3   
MYSLIM ALI DRIZA Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
MYSLIM HAMIT PEPA Nr.649, datë 27.12.2019   R64   
MYSLYM DEMIR PEPA Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ8   
Myzafer Abdulla Cergani Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Myzeje Islam Belshaku Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
MYZEJEN FADIL HOXHA Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Myzejen Halil Rustemi Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth5   
Myzejen Sali Veizaj Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Myzejen Sulejman Pumi Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Nadire Hazis Farruku Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
NADIRE SADIK CAKARRI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
NAFIZ SHEFQET SEFERKOLLI Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
Naile Hariz Curri Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
NAILE MEDI BUCI Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH1   
Naim Bajram Koni Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Naim Ferik Domi Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Naim Jahja Gjuzi Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Naim Limon Kurti Nr.649, datë 27.12.2019   Manez4   
Naim Muhamet Agaj Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Naim Muharrem Tahiri Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Naim Refat Xhafa Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Naim Riza Kadiu Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth5   
Naim Shaban Alibeu Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Najada Nazmi Bezati Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Namik Bajram Murataj Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Namik Dervish Zoto Nr.649, datë 27.12.2019   Xhafzotaj1   
Namik Neshat Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
NAMIR HYSEN COPA Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
NAMIR MURAT KOLA Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
NAMIR RAMAZAN GJECI Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL9   
Nanuka Andon Mata Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Natasha Fadil Metalla Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Natasha Myfit Alushi Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Natasha Qazim Hodollari Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Natasha Sheme Reshitaj  Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth1   
Naxhije Besim Meta  Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth1   
Naxhire Brahim Lapi  Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Naze Myslym Xeka Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Nazi Shefshqet Bejko Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Nazif Bajram Saraçi Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
NAZIF NEZIR BEJDOLLI Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Nazire Abdulla Gjyli Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Nazmi Osman Huqi Nr.649, datë 27.12.2019   Manez3   
Nazrri Shaqir Kadrini Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Nazm i Shefit Karati Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Nazmi Shyqyri Dervishi Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
nazmi Zejnel Koni Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Nazmie Jusif Troplini Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Nazo Ismail Likmeta Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
NDERIM ABDULLA AJAZI Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Ndrec Prend Nikolli Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Ndrek Llesh Kola Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Ndriçim Haxhi Hushi Nr.649, datë 27.12.2019   Manez2   
Ndue Mark Filaj Nr.649, datë 27.12.2019   R65   
Ndue Simon Dema Nr.649, datë 27.12.2019   lshem4   
NEBI ABDULLA SULAJ Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ7   
NEBI ISLAM PAJO Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Negri Qiro Postoli Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Neim Muharrem M anc ellari Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
Neim Shaqir Ahmati Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Nerim Nazif Kadiu Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
NERMIN ZYHDI MILLA Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Nertil Koço Millona Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Nevila Ligor Xhallo Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Nexhdet lsuf Çerra Nr.649, datë 27.12.2019   Manez5   
Nexhip Fadil Begaj Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
NEXHMI REFIK MANCKA Nr.649, datë 27.12.2019   R39   
Nexhmije Bilal Abedini Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Nexhmije Ismail Meta Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
NEZIR HYSEN SHTARO Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Nezir Mehmet Beshiri Nr.649, datë 27.12.2019   Manez2   
Nijas Aliko Beqaraj Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Nik Gjelosh Vatnikaj Nr.649, datë 27.12.2019   R47   
Nike Kostandin Shanku Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Nike Prenge Marku Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
NIKO RIZA GUGA Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Nikolino Stavri Kosta Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Nikoll lsuf Prebibaj Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Niloll Kol Beleshi Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
NIKOLL ZEF KOLICAJ Nr.649, datë 27.12.2019   KATUND I RI2   
Nikolia Lili Merkuri Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Nikolla Mantho Nikolla Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Nikolla Menella Jorgoni Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
NIKOLLAQ LAZAR COMASHI Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Nimet Alush Mehori Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Ninfa Skender Ziu Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
NJAZI GJENC SALIASI Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL2   
Njaz Muharrem Keta Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Njazi Mustafa Kolaj Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Njazi Nazmi Bytyçi Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Novrus Asallan Çela Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Novrus Hamdi Hekurani Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Novruz Bajram Agalliu Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
NOVRUZ ZYBER SHESHI Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Nuredin Xhelal Salillari Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
NURI SHABAN CEPI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Nuri Skender Kasem Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Nurie Sadik Doçi Nr.649, datë 27.12.2019   R66   
Nurije Maskut Hasa Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull5   
Nuz Ahmet Luga Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Odeta Ramazan Sofka Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Oerd Vasil Koka Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Ogert Jusuf Çelbeqiri Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Oligert Hylber Lila Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
OLIMBI JONUZ ESTREFI Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
OLIMBI LLUKAN GJICI Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ1   
Olimbia Jane Kalemi Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Olimbia Leko Golemi Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Oljon Rrok Luca Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
OLS FAIK KONDO Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
OLSI KOSTANDIN SIMSIJA Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
OLTI AHM ET BULLUTI Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Oltian Thoma Shtembari Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
OLTSEN SAMI GRIPSHI Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
OREST BASHKIM METAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
OREST ILO FILA Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Orges Ylian Liperi Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Orgest Hysni Sula Nr.649, datë 27.12.2019   Manez3   
Orgest Zydi Shqopa Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Orjon Petraq Nallbati Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Orlando Vaske Frasheri Nr.649, datë 27.12.2019   R28   
Osman Asllan Azizaj Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Osman Hajdar Xhumrra Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Osman Ismail Mezja Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Osman Mustafa Kokaj Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Osman Shaban Gjepali Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Pal Nikoll Prebibaj Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
PANDELI TODI SIMAKU Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Pandi Sotir Dimushi Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
PASHE FETAH TARE Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Pask Petro Rikani Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Pavli Kozma Koçi Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Pavlin Ndue Tuci Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
PAVLINA NDRECI SOTIRI Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
PAVLLO DHIMITER ZHUKA Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
PELLUMB BRAHIM MANÇE  Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
PELLUMB FETAH GJATA  Nr.649, datë 27.12.2019   R57   
Pellumb Habip Jace Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull2   
Pellumb Ibrahim Dosti Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Pellumb Kurt Geshtenja Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Pellumb Maliq Nekaj Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
PELLUMB ORHAN HODO Nr.649, datë 27.12.2019   Katundi I ri5   
PERIKLI ILIA KONOMI Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Perparim Ali Lleshi Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Perparim Hamit Reçi Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
PERPARIM KASEM GURI Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
PERPARIM QERIM REXHA Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
PERPARIM SHEFQET QOSHKU Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
PERPARIM SULO MUSTAFALLARI Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Perparim Xhafer Manaj Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
PETRAQ ANDREA KUQALI Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Petraq Kostandin Medelko Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Petraq Spiro Dhima Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
PETRIKA VANGJEL LLAZO Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Petrit Avdyl Fazli Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Petrit Bajram Guri Nr.649, datë 27.12.2019   R58   
PETRIT BEQIR BABALIU Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Petrit Besim Deliallisi Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Petrit BilaI Salku Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Petrit Fari Saliaj Nr.649, datë 27.12.2019   Manez4   
PETRIT FERHAT TAFA Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Petrit Hamid Kolaci Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
PETRIT HASAN IBRAHIMI Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH5   
Petrit Haxh i Hidri Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Petrit Hysen Shyti Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Petrit Ibrahim Baba Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Petrit Ibrahim Elezi Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Petrit Islam Mezini Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Petrit Ismail Stafa Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Petrit lsuf Xhaferri Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
PETRIT KADRI KASA Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
PETRIT LUFTETAR ÇERENI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Petrit Misto Ndreu Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Petrit Muharrem Gjyli Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth5   
Petrit Nezir Kola Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Petrit Qemal Elezi Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Petrit Riza Bregu Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Pertit Rushan Muskaj Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Petrit Ymer Huqi Nr.649, datë 27.12.2019   Manez3   
PETRO ARISTIDH LACI Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Petro Dhimiter Sinollari Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Petro Stefan Konduri Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Pilo Mitro Thanasi Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Pjerin Ejëll Kiri Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Pjeter Ded Gjergji Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Pjeter Nikoll Çerri  Nr.649, datë 27.12.2019   lshem5   
Pjeter Nikolla Çela Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Pllumb Halit Seferi  Nr.649, datë 27.12.2019   R65   
Polo Tilo Guga  Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Prandvere Hasan Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Pranvera Ali Kurbalaj Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Pranvera Hazis Çato Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Pranvera Myftar Jaho Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Pranvera Rexhep Selmani Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Premtim Muhamer Spaho Nr.649, datë 27.12.2019   Katund I Ri5   
PREND MARK RAJTA Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Preng Mark Kaçorri Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
PROKOP DHIMOSTEN MEKSI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Pullumb Halit Hysenl Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
PULLUMB SPIRO BINJAKU Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Qamil Bajram Cani Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Qamil Ramazan Sedja Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Qani Xheladin Basha Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Qaship Ali Dupi Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Qazim Ferrik Hamita Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Qazim Hamdi Huso Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Qazim Hekuran Durresi Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Qazim lsuf Muraçi Nr.649, datë 27.12.2019   R49   
Qazim Muharem Sheme Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
QAZIM OSMAN TERNIQI Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Qazim Shefqet Meta Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Qazime Hajredin Beqiri Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
QAZIME ZYLAL MINA Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Qefsere Ramazan Disha Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Qemal Agush Resuli Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Qemal Ahmet Dishani Nr.649, datë 27.12.2019   lshem4   
Qemal Ali Kertusha Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Qemal Hizer Beqo Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
Qemal Hysni Sala Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Qemal Islam Miraka Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull6   
QEMAL MALIQ JANGU Nr.649, datë 27.12.2019   ISHEM2   
Qemal Muharrem Vathi Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Qemal Mustafa Zaza Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Qemal Reiz Lula Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Qemal Rrapush Qehajaj Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Qsmal Xhevahir Xhani Nr.649, datë 27.12.2019   Lekaj2   
Qemal Zenel Vlashi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Qenan Gani Likaj Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
QENAN SADIK VEIZAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
Qendrime Hatem Gerxhani Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
Qëndrime Taip Durmishi Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth3   
Qerem Jonus Liçi Nr.649, datë 27.12.2019   Gose6   
Qerim Eles Mema Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Qerim Enver Duçka Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Qibra Haki Baruni  Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Rabije Myslim Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Rabije Shaqir Limani Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Rafije Bajram Sakollari Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
RAHIM GANI BRESA Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH5   
Rahime Fehim Shahinaj Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Rahmi Ibrahim Hysi Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
RAIMONDA ALEKS MARKU Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Raimonda Enver Gashi Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Rajlind Elmaz Busha Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Rajmond Hysni Sula Nr.649, datë 27.12.2019   Manez4   
RAJMONDA ISMAIL BARDH Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
RAKIP AVDI CANI Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH5   
Rakip Perparim Duro Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Rakip Vesel Elmazi Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
RAMADAM JONUZ GOLIKE Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
RAMADAN ELEZ CELMANAJ Nr.649, datë 27.12.2019   KATUND I RI4   
RAMADAN JONUZ GOLIKE Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Ramazan Fadil Masha Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Ramazan Ismail Memolla Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
RAMAZAN ISMAIL VESELI Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Ramazan Kadri Bodlli Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Ramazan Kalem Kula Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Ramazan Qamil Voci Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Ramazan Sami Zoto Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Ramazan Shaban Ymeri Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Ramazan Vesel Likmeta Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Ramazan Xhevit Kasemi Nr.649, datë 27.12.2019   R16   
Ramis Arshin Malollari Nr.649, datë 27.12.2019   R47   
Ramiz Ali Harhulla Nr.649, datë 27.12.2019   Manez4   
Ramiz Mustafa Sabli Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
Ramiz Qemal Cidri Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
RAMIZ RAMAZAN KURTI Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ6   
Ramiz Selim Sefa Nr.649, datë 27.12.2019   Manez4   
RAMIZ SHYQYRI çURRI Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Rasim Nuhi Shehu Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth9   
Razije Miftar Nuri Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull3   
Realdo Arjan Rexho Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth3   
Redian Xhavid Berberi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Reemzi Sadik Kllogjri Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Refat Alush Behari Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Rehard Rexhep Dakovolli Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Rejdi Lirim Hima Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Remzi Mexhit Zeneli Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
REMZIJE RAMAZAN PRIMI Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Renato Lirim Goga Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Reshat Rifat Ibrahimi Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
Reshat Sulejman Selimi Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Rexhep Fadil Balla  Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull4   
Rexhep Mahmut Kasa Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Rexhep Muhamet Hersi Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull4   
Rexhep Murat Tabaku Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Rexhep Nevruz Veizaj Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth3   
REXHEP SHABAN BALLGJINI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Rezart Kapllan Deliallisi Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Rezarta Eqerem lbrahimi Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Rezarti Besnik Tafaj Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Rezolin Emin Ademi Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
RiaIbo Aleksander Tusha Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Riçard Veli Beti Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
RIDVAN GANI KUQI Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
RIFAT HAKI LAMCJA Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Rifat Haxhi Maloku Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Rifat Ibrahim Braholli Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
RIFAT OSMAN MUZHAQI Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Rifat Rustem Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Rifat Sulejman Mezini Nr.649, datë 27.12.2019   lshem7   
Risvan Ramis Tershalla Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Riza Abdulla Dema Nr.649, datë 27.12.2019   Manez2   
RIZA AQIF KARAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Riza Hider Luku Nr.649, datë 27.12.2019   R63   
Riza Jahja Pupa Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth8   
RIZA NAZMI CANKJA Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Robert Areteo Gjosasi Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Robert Halit Disha Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Robert Kristo Ballani Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Robert Nikolia Selishta Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Robert Perikli Topalli Nr.649, datë 27.12.2019   R47   
Robert Vasil Kosova Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Robert Xhemal Kryeziu Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Roland Ali Gjymenga Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
ROLAND ASLLAN GJONI Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
ROLAND AVDULLAH DURMISHI Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
ROLAND DEMIR SHAHINI Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Roland Haki Jança Nr.649, datë 27.12.2019   R63   
ROLAND HAKIK PANA Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH4   
Roland Kamber Berisha Nr.649, datë 27.12.2019   Katund I Ri4   
Roland Kujtim Llaha Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Roland Seit Xaxa Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Roland Velajdin Agastra Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Rome Velo Arsen Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Romeo lljas Aliaj Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Rozeta Xhoxhi Kostoli Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Rrahim Met Meti Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Rrahim Neshat Cibaku Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
RRAHMAN MYFTAR THARTORI Nr.649, datë 27.12.2019   R16   
Rrapi Mitrush Kola Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Rreme Rreme Bengu Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
RROLAD AQIF LUSHA Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Rrushdi Veli Shehu  Nr.649, datë 27.12.2019   Xhafzotaj6   
Rruzhdi Halil Sadikaj Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Rruzhdi Ismail Xheka  Nr.649, datë 27.12.2019   R510   
Rufat Sulejman Alla Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
RUKE ESAT KARAKUSHI Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
RUKIJE HAXHi PAGUNA Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
RUSHAN GANI PREZJA Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
RUSHIT FUAT BALLO Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Rustem Haki Hamza Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Rustem Halil Rustemi Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth5   
Rustem Petrit Lezemerja Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Rustem Veli Cani Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
RUZHDI BEQIR LALA Nr.649, datë 27.12.2019   KATUND I I RI2   
RUZHDI HAJDAR ZHUMRA Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Ruzhdi Hamza Saka Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
RUZHDI ISLAM ISHMI Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Ruzhdi Qamil Plaku Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Sabah Sait Agaj Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
SABIJE YME HOXHA Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Sabri Bajram Nuhiu Nr.649, datë 27.12.2019   R59   
Sabri Dylejman Rajta Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull4   
SABRI FLAMUR CACA Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Sabri Hasan Meta Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth5   
SABRI RAMAZAN GJUZI Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
SABRI SHABAN RRJOLLI Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Sabrije Bajram Myftari Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Sadije Ramiz Muho Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
SADIK HASAN PERLEKA Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ2   
SADIK MAHMUT GJOCI Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Sadik Nuri Gjura Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Sadik Shahin Kllogjri Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Sadri Rexhep Brahaj Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
SADUSH RAMADAN DOLLANI Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
SAFET NAZMI LAHO Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH4   
Safete Ymer Berberi Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
SAIDE FERIK SULA Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Saim Puço Kamberi Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
SAIMIR ABAZ REXHEPI Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Saimir Abdurraman Markja Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Saimir Adem Mema Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Saimir Bajram lliazi Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Saimir Fiqiri Tahiri Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Saimir Metat Veliu Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Saimir Myslijm Farruku Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Saimir Nazif Shara Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
SAIMIR OSMAN SEJDINI Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Saimir Qazim Hodo Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Sali Adem Dahriu Nr.649, datë 27.12.2019   R48   
Sali Ibrahim Sulaj Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Sali Islam Islamaj Nr.649, datë 27.12.2019   R511   
Sali Xhemal Sina  Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
SALIH AQIF KOLDASHI  Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Sami Beqir Bala Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Sami Fadil Sabahi Nr.649, datë 27.12.2019   lshem3   
SAMI ISLAM DEDEJ Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Sami Pullumb Dedej Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
SAMI SEFER HOXH A Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ3   
Sami Xheladin Luzha Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
SAMI XHELAL GJONI Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Samir Reshit Sukaj Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Sanije Ali Kapllani Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Sanije Samet Rakipi Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
SATBERE FAIK ZEQJA Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Sava Nani Mina Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Sazan Bajram Ibrahimaj Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Sazan Hysen Hoxhaj Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
SAZAN MADAN BALANI Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Sebahudin Xheladin Rada Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Sefer Arif Sefa Nr.649, datë 27.12.2019   Manez1   
SEFER IDRIZ HOXHA Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ2   
SEFER OSMAN META Nr.649, datë 27.12.2019   R313   
Sefer Shemsho Baboçi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Seid Fadil Kertusha Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Seid Haki Belegu Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Seit Abas Seiti Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
SEIT BEKTASH HOXHA Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Sejdi Miftar Asllani Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
SELAHUDIN HYSEN AHMETI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
SELAMI ABEDIN SHABANI Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Selami Gani Nelaj Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Selami Ramazan Balla Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Selani Nexhait Topi Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
SELIM AHMET KURTI Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ4   
SELIM ALIM DEMIRI Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH1   
SELIM OSMAN MECA Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Selim Shkelqim Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
SELMAN HASAN PEZA Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL6   
Selman Ibrahim Allushi Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Selman Qazim Xhanari Nr.649, datë 27.12.2019   R47   
Selman Sabri Mema Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
Selvi Kasem Ocelli Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Selviko Njazi Lila Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth1   
Serme Sherif Sefa Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
Serri Ali Deliallisi Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth1   
SERVET NAZIF CACA Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
SERVET REXHEP KARANÇE Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Servet Vath Balla Nr.649, datë 27.12.2019   Katund I Ri7   
Servete Myslim Medani Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Servete Ramazan Lame  Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Sevdije Abdurrahim Rudi Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Shaban lsuf Aliçka Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Shaban Kasem Tafa  Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Shahan Qamil Hersi Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull5   
SHABAN SEJTALI MAHOLLI Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH6   
Shahin Esat Karemani Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
SHAHIN FLAMUR ALIAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Shahin Isa Çuçka Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth6   
SHAQIR ENVER KALAJA Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Shaqir Hamid Sheshi Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Shaqir Qazim Kat re li Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
SHAQIR VAHIT KURTI Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Shaqir Zejnel Fili Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
SHAZE PELLUMB ZAMBAKU Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
SHAZIVAR NEZIR TOPI Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Shuzivar Sali Demrozi Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Shefki Çaush Qypi Nr.649, datë 27.12.2019   R63   
SHEFKI RAMIZ BAROLLI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
SHEFQET ABDYL SHULLANI Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Shefqet Asllan Negollari Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Shefqet Fejzulla Farruku Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
SHEFQET HEQEREM KERCELLI Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Shefqet Sabahedin Doko Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
SHEFQET XHELADIN KRASNIQI Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Sheje Jahja Konçi Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
SHEJE MUSTAFA GRIPSHI Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Sheme Seit Baka Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Shenasi Demir Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
SHENDET AVDURAMAN ALIU Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Shendet Myslim Selimollari Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Shendet Reshat Koromani Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Sherif Abdurrahim Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Sherif Bajram Cyrbja Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Sherif Hasan Bala Nr.649, datë 27.12.2019   R27   
Sherit Islam Krrashi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
SHKELQIM ABDULLA BASHA Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Shkelqim Ahmet Ramaliu Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
Shkelqim Eqrem Hushi Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Shkelqim Hair Kafexhiu Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Shkelqim HaIii Skilja Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Shkelqim ldriz Dada Nr.649, datë 27.12.2019   lshem4   
SHKELQIM ISMAIL MUCA Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ4   
SHKELQIM KADRI BANUSHI Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH5   
Shkelqim Muhamet Sinani Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Shkelqim Ramiz Ndoj Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
SHKELQIM XHEVDET DAUTI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Shkelzen Brah Musaj Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Shkelzen Fadil Shuli Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
SHKELZEN ISMAIL HOXHA  Nr.649, datë 27.12.2019   R64   
Shkelzen Mustaf Furriku  Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Shkelzen Shahin Peposhi Nr.649, datë 27.12.2019   R26   
Shkumbin Sabri ldrizaj Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Shkurt Lek Arapi Nr.649, datë 27.12.2019   R47   
Shpendi Dhimiter Marku Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Shpetim Ahmet Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   lshem5   
SHPETIM FADIL SHAHINI Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Shpetim Hamdi Bleta Nr.649, datë 27.12.2019   R16   
Shpetim Hasan Kumbulla Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL3   
Shpetim Hiqmet Hysi Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
Shpetim Ibrahim Bakillari Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
SHPETIM KARAFIL HOXHA Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Shpetim Mehmet Tema Nr.649, datë 27.12.2019   lshem7   
SHPETIM MYRTEZA ELEZI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
SHPETIM NAZMI LAHO Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH3   
Shpctim Petref Xhani Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
SHPETIM QAZIM HOXHA Nr.649, datë 27.12.2019   MANEZ4   
Shpetim Rakip Konduri Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Shpetim Sami Dyrka Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Shpetim Seid Haveriku Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Shpetim Sulejman Tabaku Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Shpet im Tasim Beqiri Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Shpetim Veli Haka Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Shpetim Zaim Hoxha j Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Shpetim Zija Cela Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Shpresa Gani Hamzaj Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Shpresa Mahmut Çela Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Shpresa Xhemal Shaba Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Shpresa Zenel Mustafa Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Shpresim Hamid Dapi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Shqipe Abdi Daja Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
SHQIPERIJE BAJRAM PUJA Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH5   
Shtjefen Lush Laca Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
SHYQYRI AGIM HAMZAI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
SHYQYRI BEJAZ HAMITI Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH2   
Shyqyri Jonuz Çullhaj Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Sidrite Ismail Gjoni Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Sigrida Agim Leka Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Silvana Lulzim Zahoaliaj Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Silvana Rexhep Rexhepi Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth3   
Silvana Rrahman Llana Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Simon Petro Veliu Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Skender Abas Koka Nr.649, datë 27.12.2019   Manez15   
Skender Alil Shala Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
Skender Bajram Zalla Nr.649, datë 27.12.2019   R57   
Skender Demir Milaqi Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Skender Gani Ceri Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
Skender Mezan Çuka Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL9   
Skender Rushit Hamdiu Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Skender Shaban Hutra Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Skender Shaqir Stafa Nr.649, datë 27.12.2019   R47   
Skender Shefqet Meta Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
SKENDER XHEMAL GARORI Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Smail Ahmet Seitaj Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
SOFIA IDRIZ DHIMA Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Sofika Anastas Filo Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Sofika Llambi Rrufa Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
SOFOKLI KOÇO GARO Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Sokol Bedri Gjoni Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Sokol Besnik Kelmendi Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Sokol Enver Metra Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Sokol Habip Seitaj Nr.649, datë 27.12.2019   R57   
SOKOL HEKURAN BLLOSHMI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Sokol Ilia Çekrezi Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Sokol lzet Mema Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Sokol Kastriot Muhametaj Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
SOKOL MUSTAFA LLANI Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Sokol Reshit Kertusha Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Sokol Tomorr Salianji Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Sokol Xhevit Hamataj Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Sokrat Amza Elezi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Sokrat Jani Kola Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Sokrat Nasi Kondakçiu Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Sokrat Nevrus Bizgjoni Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Sokrat Ramis Koka Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
SOTIR ILIJA TOCI Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
SOTIR LLAMB KATRO Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
SOTIR MICO KULLA Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH6   
SOTIR VASIL TATASI Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
SOTIRAQ DHORI GOGE Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH2   
SOTIRAQ THANAS ZHUNGA Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Spartak Qazim Liço Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth2   
Spartak Shyqyri Dhima Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
SPIRO DHIMITER GULASI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
SPIRO FATO KALLAJNXHI Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Spiro Llambi Maçolli Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Spiro Taq Mici Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Spiro Vasil Papa Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Stavri Vaso Janko Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
STELA FATMIR ALLAPI Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
STESI IDAJET OSMANI Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Stilian Vlash Çullaj Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Suat Qazim Kalamishi Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Sulejman Besim Berberi Nr.649, datë 27.12.2019   lshem3   
Sulejman Çaush Dedej Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Sulejman lmer Mezini Nr.649, datë 27.12.2019   lshem4   
Sulejman Latif Thermija Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Sulejman Shaqir Maliiqati Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Sulltane Anton Tola Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
Suzana Ahmet Reka Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Suzana Ferid Bejko Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Suzana Hamdi Maliqati Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
SUZANA HAMDI MYSHKETA Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
SUZANA ILMI NUELLARI Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Suzana Koçi Maliqi Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Suzana Muhamet Hakani Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
SUZANA MYNYR KUQI Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Suzana Nazif Zoto Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Suzana Nezir Kaca Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
SUZANA NUREDIN ALIKAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Suzana Remzi Molla Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
SUZANA TELHA PRONJARI Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
SUZANA XHEVAHIR META Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Sybi Hyda Nanushi Nr.649, datë 27.12.2019   Su kth2   
Sybi Neshat Koçiasi Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Syl Salih Hilaj Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Syrja Harun Reçi Nr.649, datë 27.12.2019   R27   
TAFIL RAMADAN KRASHI Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL4   
Tauland Frrok Gjinplaku Nr.649, datë 27.12.2019   lshem5   
TAULAND IDEAL JAHOLLI Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH4   
Taulant Besim Shehi Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Taulant Nazif Balliu Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Tefta Mersin Sheshi Nr.649, datë 27.12.2019   R37   
Teki Gani Kullafi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
TEODOR LLAZAR RIKANI Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL3   
Teuta Haki Çerçizi Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Teuta Llano Met-hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Teuta Preng Prenga Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Thabit Nijazi Mehemti Nr.649, datë 27.12.2019   R64   
Themisokli Bido Vangjeli Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Theofan Vangjel Filiari Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
THIMJO DUKE KONOMI Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Thoma Apostol Feshti Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
THOMA KLEANTH VARFI Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
THOMA LEKSI GJERAZI Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
THOMA SHEFIT KARATI Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Thoma Thanas Rusa Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
Thoma Vlash Çyçja Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
TIBOR RAMAZAN VOGLI Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Tina Zaim Kaca Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
TOFIK XHEMAL GIJANI Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Tomor Harif Zera Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Tomorr Ali Kreku Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Tomorr Islam Spaho Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Tomorr Qemal Spahiu Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Tonin Jani Bushi Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Tonin Ndrek Çefa Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Trajçe Qiriako Marku Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Trifon Vasil Shtambari Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Turi Qani Jasini Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Uan Sotir Gjeka Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
UK IBRAHIM PASHKAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Uran Napolon Shtylla Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
URIM SELIM KALANXHI Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL4   
Valbona Ahmet Xhani Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Valbona Jashar Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   Rogozhine4   
Valbona Skender Karati Nr.649, datë 27.12.2019   R92   
VALBONA XHEMAL PAPA Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH2   
VALDET KAMBER PASHO Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Valentin Servet Muça Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth4   
VALENTINA ANDREA KUSHOVA Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Valentina Emin Kroj Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Valentina Nikolla Kalaja Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Valentina Stefan Tatazi Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Valja Muhamet Lula Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Valmir Pellumb Taçe Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Valmira Haziz Caushllari Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Valmira Kujtim Katana Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
VALTER HAJDAR KAPLLANI Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Vangjelija Asti Driza Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Vangjelina Mitrush Pupi Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
VANGJUSH DHIMITER QOFIRI Nr.649, datë 27.12.2019   R63   
Vasfi Eqerem Hanelli Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth3   
Vasil Aleksander Tushi Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Vasil Jorgji Nasto Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Vasil Mustafa Partalli Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Vasil Pano Kuçi Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Vasil Petro Çifliku Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Vasil Resul Guri Nr.649, datë 27.12.2019   Sukth3   
Vasil Selim Azo Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Vasilika Koço Shpani Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Vasilika Kosta Fuqi Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Vasilika Mihal Rroshi Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
VASILLAQ KICO QERAMA Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
VASILLAQ NlKOLLA SOKO Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Vath Hajdar Sallaku Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
VATH XHEMAL SINA Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Vathe Muharrem Karemani Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
VEHBI FUAT DUDUSHI Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Vehbi Ibrahim Shehaj Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull3   
Veiz Galip Mema Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Veli Beqie Hasa Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
VELI HYSNI AJDINI Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Veli Shaban Xhafa Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Vendim Prendush Neçaj Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Vera Ramazan Qoshku Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Vera Sherif Shaba Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull3   
Veronika Andon Tavanxhi Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Vezide Gafur Hoxha Nr.649, datë 27.12.2019   R57   
VEZIRE RUSHIT ÇUFOLLARI Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Viktor Andon Peçi Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Vilson Islam Rexhepaj Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Vilson Mehmet Çaushaj Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
VIOLETA ALI DERVISHI Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Violeta Myslim Mukaj Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Violeta Nonda Mastora Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Violeta Qiro Koçi Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Vjollca Haxhi Jakimi Nr.649, datë 27.12.2019   Gjorice4   
VJOLLCA HYSFN STERMILLI Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Vjollca Myfit Comani Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Vjollca Shetqet Jorgo Nr.649, datë 27.12.2019   R13   
Vjollca Sherif Huqi Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
VJOLLCA USHTAR TORO Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
VLADIMIR AQIF XHINDOLI Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Vladimir Dede Lekgegaj Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
VLADIMIR FADIL META Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Vladimir Jani Grabovari Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
VLADIMIR NAZMI RAMA Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL4   
Vladimir Qamil Kanxha Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Vladimir Riza Ruçi Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Vladimir Seid Sylaj Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Vladimir Shyqyri Taraj Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Vladimir Tahir Vakaj Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Vladimir Veli Balla Nr.649, datë 27.12.2019   R36   
Vlash Gjergj Shabani Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Vlash Kristaq Bixhi Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Vlash Petraq Xharra Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Vlash Prend Kançi Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Vlash Sotir Martika Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Vlash Uani Prençe Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
VLASH VASIL TASHI Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Volier Rexhep Ismail Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
VOLTIN LUAN GURI Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Vullnet Enver Kafilaj Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Xhabir Sulejman Asllani Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Xhafer Lulo Rapollari Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Xhaferr Eqerem Shehi Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Xhani Shefqet Çelkupa Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Xhavid Ramazan Berberi Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Xheladin Arif Dauti Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull5   
Xheladin Shefqet Myrtja Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Xhelal Emin Babura  Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
Xhelal Muharrem Hasa Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Xhelal Refat Tafa Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Xhelil Rizvan Shahini Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH8   
Xhem Imer Shpataj Nr.649, datë 27.12.2019   R56   
Xhemaile Ramazan Duka Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Xhemaile Shefqet Shqarthi Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Xhemal Ahmet Dedja Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Xhemal Gjenc Ballanca Nr.649, datë 27.12.2019   R29   
Xhemal Murat Gjeli Nr.649, datë 27.12.2019   R17   
Xhemal Qani Hyseni Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL3   
Xhemal Qazim Kalamishi Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Xhemal Shefqet Disha Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Xhemal Sherif Lushaj Nr.649, datë 27.12.2019   R25   
Xhemali Isa Bregu Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Xhemiko Hazis Caushllari Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Xhemile Sadik Selimaj Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Xhemile Zenel Fetahaj Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
Xhevahir Haxhi Kurtaj Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Xhevair Murat Kotobelli Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH3   
Xhevahire Hajdar Osmani Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
Xhevat Gani Zoku Nr.649, datë 27.12.2019   R45   
Xhevat Ibrahim Vata Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Xhevat Zenun Spaneshi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Xhevdet Ferhat Abdishahi Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Xhevdet Hysen Dylja Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Xhevdet Ramis Seferi Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Xhevid Dalip Hajdari Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Xhevit Aqif Markja Nr.649, datë 27.12.2019   R57   
Xhevit Veli Beti Nr.649, datë 27.12.2019   R43   
Xhevrije Estref Isufaj Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Xhevrije Sulejman Mara Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Xhezadin Shefqet Berberi Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull4   
Xhilda Suat Kalamishi Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Xhoena Dashnor Xhamuca Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Xhulian Aleksander Dimushi Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Xhulijeta Adema Jaupi Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Yjzedin Jaho Ademi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Ylber Hajdar Nezimi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Ylli Asqeri Dollani Nr.649, datë 27.12.2019   R44   
Ylli Enver Xhakolli Nr.649, datë 27.12.2019   SUKTH5   
Ylli Islam Dimraj Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Ylli Ismail Elmazi Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Ylli Muke Laze Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Ylli Myslim Gjergji Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
Ylli Rexhep Troplini Nr.649, datë 27.12.2019   Rrashbull3   
Ylli Sadik Xhako Nr.649, datë 27.12.2019   Manez3   
Ylli Sulejman Teqja Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
Ylli Suleman Allamani Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
Yllka Bedri Kodra Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
YLLSAN ALI SHTROJA Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Ymer Ali M ul lah i Nr.649, datë 27.12.2019   R22   
Ymer Dalip Ball a Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
Ymer Kadri Bela Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Ymer Riza Elezi Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
YSMET XHAFERR KAJO Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
ZABIT REXHEP REXHEPI Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Zaim Selam Fekaj Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Zaimir Feta Kasolli Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
Lali Muhamed lbrahimi Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
ZALO MUHARREM HALILAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Zalo Shefit Kalemasi Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
ZAMIR DEMIR VESELI Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Zamir Haki Caka Nr.649, datë 27.12.2019   R54   
Zamira Ahmet Troplini Nr.649, datë 27.12.2019   R12   
Zamira Besim Shehu Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Zamira Nime t Vehbi Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Zef Mark Hasani Nr.649, datë 27.12.2019   Katund i Ri4   
ZEF MARK MEMAJ Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
ZEF NIKOLLE NIKOLLI Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Zenel Abas Zani Nr.649, datë 27.12.2019   R33   
Zenel Myslym Nurka Nr.649, datë 27.12.2019   R49   
ZENI HEKURAN NANA Nr.649, datë 27.12.2019   RRASHBULL2   
Zeqir lsuf Dajlani Nr.649, datë 27.12.2019   R34   
Zeqir Mersin Verjoni Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
Zeqo Veis Fejzullahu Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Zhaneta Sejfulla Sheme Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
ZIBUSH SHEFQET MUSTAFA Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
Zija Daut Merja Nr.649, datë 27.12.2019   R16   
ZIJA IBRAHIM BEQJA Nr.649, datë 27.12.2019   R46   
Zijadin Qerim Huda Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
ZOI SALI TAFA Nr.649, datë 27.12.2019   R52   
ZONJE RIZA GJOKA Nr.649, datë 27.12.2019   R21   
Zyba Sadik Nezha Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Zyber Riza Kulla Nr.649, datë 27.12.2019   lshem1   
Zyber Shaban Elezi Nr.649, datë 27.12.2019   Manez5   
ZYHDI ALI DRIZA Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Zyhdi Bajram Shqiopa Nr.649, datë 27.12.2019   R42   
Zyhdi Xhemal Rruga Nr.649, datë 27.12.2019   R14   
ZYKE SADRI LISAKU Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
ZYLFIJE AHMET DEDA Nr.649, datë 27.12.2019   R53   
ZYLFIJE YMER BARUNI Nr.649, datë 27.12.2019   R11   
Zylyf Osman Xhafa Nr.649, datë 27.12.2019   R15   
Zylyf Selim Kuci Nr.649, datë 27.12.2019   Katund I Ri3   
ZYLYFTAR BENDO MEMA Nr.649, datë 27.12.2019   R32   
ZYRA ISUF MUKA Nr.649, datë 27.12.2019   R51   
SELMAN HAMZA GJERGJI Nr.649, datë 27.12.2019   Manez3   
EDISON MEHDI CEKA Nr.649, datë 27.12.2019   R64   
ALBERT AHMET ISTREFI Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
KOSTANDIN NIKOLLA CANI Nr.649, datë 27.12.2019   R35   
ERJON TOMORR JAKOVA Nr.649, datë 27.12.2019   R24   
DRITAN OSMAN GJINI Nr.649, datë 27.12.2019   R55   
LUMTURI HALIT GJOLENA Nr.649, datë 27.12.2019   R41   
MIMOZA AZEM PICA Nr.649, datë 27.12.2019   R31   
GANI BAJRAM KUÇI Nr.649, datë 27.12.2019   R23   
ABDYL KAÇAÇADS1Nr.64, datë 07.07.2020Nr.79 date 10.08.2020   Rajoni 1    
AFRIM HOTIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
AHMET KONÇIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
AIDA MADHIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ALBAN SHEHIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Altina GjepaliDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ANA MEMADS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Ana QerimiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Andonika DumiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Anife RexhepiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ANISA LLUKAJDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ARAP TOSKADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Ardian MetalijaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Ardian MukaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ARDIANA GURRADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ARIAN QYTEZADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Arian BardhiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ARJAN NIKADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ARTAN CAPRAZIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Astrit HoxhajDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Besnik PezaDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
BEXHET KOKOMANIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Çlirim TaipiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
DASHAMIR DISHANIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
DHIMITRAQ PAPADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Dhurata AgalliuDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Diana DomiDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
DONIKA NDOKAJDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Edit ShkreliDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Edlira HvkaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
EDMOND HYSIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ELA GOLEMIDS1Nr.64, datë 07.07.2020Nr.79 date 10.08.2020 (kthehet DS3)   Rajoni 1    
ELISABETA STRATIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ENGJELLUSHE STREF IDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
EQEREM BYLYKBASHIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ERJOLA PRIFTIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ESAT REXHADS1Nr.64, datë 07.07.2020Nr.99 date 30.09.2020 (kalon DS2)  Rajoni 1    
Fatos TartariDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
FERID SEDJADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Gezim CyrbiaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Gjergji LuadhiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Gjon CunaiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
HAJRI DURODS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
HASAN DELIUDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
HASAN DUSHAJDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Hektor KosovaDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
HYSNI SUSHIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ILIR BARDHIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ILIR MEZINIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ILIR RUBIKUDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
llir ShkurtiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
lndrit XhafaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ISMAIL BURGJIADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
lsuf SulejmaniDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
IVIRT SHKRELIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Juljana GaxhaDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Juljana DhimaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
KADRIJE BULKUDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
KASTRIOT SHEHUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
KOZMA SHKOZADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Kreshnik DedejDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
KUJTIM TAHIRIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
KUJTIM XHAKODS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Lavdim CizmjaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Ledjo DyrmishiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
LILJANA BAKILLARIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
LILJANA LAMCJADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
LIRI GJOJDESHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
MAKBULE HOXHADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Marsida MushiqiDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
MERSIN GJUZIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
MIKEL MEMADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
MIMOZA ZHAMODS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
MIRELA HUTADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
MYSTEHAK KAJADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Myzejen B allaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
MYZEJEN MATELIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
NAZMI REXHADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Nazmije VrioniDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
NEXHMIE METADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Njazi AdemiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
NUSHI ZEJXHANADS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Odeta QeramaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ORGES MEZINIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ORNELA NASTODS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Osman MetallaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
PETRIT GURIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
PETRIT MEZINIDS2Nr.64, datë 07.07.2020Nr.87 date 31.08.2020 (kalon DS5)  Rajoni 1    
PETRIT PARROJDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Prayla TicoDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
QAZIM HUSODS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Rafaela ArapajDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ROLAND KOTHERJADS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
SABINA ABEDINIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Shefqet DervishiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
SHEFQET DISHADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Shyqyri SijoniDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
Sokrat ManoDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
TEUTA NISHANIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
THANAS GAJODS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
THEOHAR RIZODS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
TRASHEGIM METADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
VAIDE NACIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
VASIL LICEDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
VATH SOKOLIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
XHELAL TAFAJDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
YLLI DIMRAJDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ZYLYF XHAFADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 1    
ADEM GJYSHIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Adrian CangonjaDS2Nr.64, datë 07.07.2020Nr.79 date 28.062021 (kalon DS5)  Rajoni 2    
AGIM ABDYLIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Agim MeziDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
ALBAN ISTERIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
ALBAN NDROQIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
ALDA NGRESIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
ANDREA PAPADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
ANGJELINA NGRESIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
ARDEN ZIUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
ARDIAN KADIUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
ARDIAN METADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
ARTAN GOXHADS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Aurel ÇetajDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Bardha GjeliDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Bardhi HarecariDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
BEQIR BALLADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
BUJAR QESJADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
DASHAMIR BLAKÇORIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
DASHNOR XHINDOLLIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
DAVID KRYEMADHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
EDVIN PrenceDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
EFGJENI XOXIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
EGLANTINA VASHADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Elmas ArapiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
ENVER TERZIUDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
ENVER TERZIUDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Ermir HoxhaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
ERVIN SHEHAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
ESMERALDA HODAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Fatbardha TataveshiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
FATOS GJONIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
FERDI METADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
FRIDA VELKODS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Halit ShehiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
HASAN SHKODRADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
HATIXHE SHEMSIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Haxhi BallgjiniDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
HAXHI YLSONDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
HIKE SHEHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
HIKE SHESHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
HYDAI SHEHUDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
IDRIZ SHESHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
ILIR NGRESIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
llir SinaniDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
ILIRJAN ZHUPAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
IRSELDA ZALEFIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Ismail GaricaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
ISMET BALLADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Iva KazanxhiuDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
JAKUP TROPLINIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
KLAJDI BETADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
KLODIAN KERTUSHADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
KUJTIME UKADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
LAVDIJE ÇOPADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Lindita KodraDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
MAHMUT TABAKUDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Mailinda NallbaniDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
MARSELA CERRIKUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
MBARIME ALIUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Mentor ThermijaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
MIRANDA LICAJDS2Nr.64, datë 07.07.2020Nr.51 date 14.04.2021 (kalon DS3), Nr.99 date 30.09.2020 (kalon DS2)  Rajoni 2    
MIREL ÇEKANIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
MIRELA TABAKUDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
MIRSIDA DORAKUDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
MUHAMED LAKNORIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
NAFIJE ZALLADS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Nazmi MetaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Nazmije TropliniDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
NERIMAN GJINALIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
NUREDIN REKADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
PETRAQ BOLLODS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
PETRIT DERVISHIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
PROKOP BICERIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
RABIE XHELILIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
RABIJE IBRODS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
RAJMONDA METANIDS1Nr.64, datë 07.07.2020Nr.99 date 30.09.2020 (kalon DS2)  Rajoni 2    
RUSHIT ÇORAPIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
SABRIE MUCAJDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
SADIK METADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
SHEQERE DOMIDS3Nr.64, datë 07.07.2020Nr.87 date 31.08.2020 (kalon DS5)  Rajoni 2    
SHERIF HOXHADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
SHPETIM HAKADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
SHYQYRI METADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
SOKOL SYLAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Valbona XhihaniDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
XHEMAL MALOKUDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
Ylli JaupajDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
ZENIE GURIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 2    
ABAZ MUSTAFADS3Nr.64, datë 07.07.2020Nr.99 date 30.09.2020 (kalon DS1)  Rajoni 3    
ABDURRAMAN SELFODS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
ADEM LOSHADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
ADRIANA JAZEXHIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
ALBANA HALLULLIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
ALI STERMAKUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
Arben SheldijaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
Arber BallabaniDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
ARIAN RAMADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
ARIAN TIVARIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
ARJAN ISLAMIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
ARSHIN DEMAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
BASHKIM DOMIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
BENIAMIN XHAKONIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
BRUNILDA BEKTASHIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
DASHAMIR QOSJADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
Drita UruciDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
Drilan RamaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
Eduart DudaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
EDUART TOLIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
Elena KalajaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
ELIDA KAJANADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
Elira KuqiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
ELISABETA SHEHUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
ELTON HIDRIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
EMRUSH BEJDODS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
ERION RUSHANIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
ETLEVA MEHMETAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
EVEREST RROSHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
FATIME GJYLIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
FATMIR VRANJADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
FILIP GREMIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
FUNDIME SHAHINIDS2Nr.64, datë 07.07.2020Nr.79 date 10.08.2020 (kthehet DS3)   Rajoni 3    
Gentian LlanaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
GJON SHTJEFNIDS3Nr.64, datë 07.07.2020Nr.87 date 31.08.2020 (kalon DS5)  Rajoni 3    
HAXHI GJYSHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
HAXHI VELCANIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
ILIRIAN ALUSHIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
lndrit HaliliDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
IRMA XHAFERRIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
Isa MukaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
ISMAIL GJONIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
ISUF DAUTIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
IZET DOSTIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
KLODIAN GJONIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
KONSHITA DELIADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
KRISTINA KARAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
LILJANA DRIZADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
LLAZAR KUSHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
LORENC POJANIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
LULZIM KAPIDANIDS3Nr.64, datë 07.07.2020Nr.46 date 14.04.2021 (kalon DS4)  Rajoni 3    
LUMTURI DOMIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
MANJOLA BALLADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
MANUELA COPADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
Marilda KuniqiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
Marta NaunkaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
MELPOMENI KOCIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
MERADIJE HYSADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
MILIANA VLADIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
MINA RRUDHADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
MUHAMED MALIQIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
NDRICIM QELADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
NERITAN TABAKUDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
NERMIN MILLADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
PARTIZAN IBRAHIMIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
RABIJE ZAIPIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
Rezearta AjazajDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
SAMI SANADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
SHEFQET FARRUKUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
SHEME BAKADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
SHPETIM VRAPIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
VASILIKA RUSADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
VERA KAZAZIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
VIOLETA HYKADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
VIOLETA XHYVELAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020Nr.87 date 31.08.2020 (kalon DS5)  Rajoni 3    
XHAVIT MURRJADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
ZAIM DOKAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 3    
ADRIATIK SHESHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Age KukaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
AGIM GJYZELIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
AGRON ALIAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
AGRON ELEZIDS3Nr.64, datë 07.07.2020Nr.87 date 31.08.2020 (kalon DS4-DS5)  Rajoni 4    
AGRON KASNECIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Agron QoshjaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Alban LushiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Albano BumaciDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Aleksander KolloshiDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Ali LushiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Andon HanxhariDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Arben OfskiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Ardian ShkjeziDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
ARDIAN GULADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
ARJAN KURTIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
ARMAND ALIAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
ARQILE COKODS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
ARTAN SALOBEHAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
ARTION SANXHAKUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Artur BallaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Bairam FeimiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
BARDHE NDOUDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
BASHKIM THARTORIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
BESIM TAHIRIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Besmir lbroDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Blerina MulajDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
BRUNILDA SADRIJADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
DANIELA BAJRAMDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Dhimiter VenetiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
DHURATA TOPALLIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
DILE PERGEGAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
DRANDE ULNDREAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020Nr.79 date 10.08.2020 (Prishje)   Rajoni 4    
DRITAN RAPOLLARIDS3Nr.64, datë 07.07.2020Nr.79 date 10.08.2020 (Prishje)   Rajoni 4    
DUKATE NDOUDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
EDISONA ALIAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Edmir LekaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Edmond LushiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Elez FurrikuDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Elton PiriasiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
ELVIRA LEKADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
EMILIANA HAMZAJDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
ENDRI KALAJADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
ENVER JAHODS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
ENVER TURHANAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
ERLIDA SHESHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
ERVIN PAVDEJADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
ETLEVA ALIAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Eugen LushiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
FADIL BRAKADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
FATBARDH MET-HOXHADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
FATJON CEKADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
FATMIR ALLADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Fatmir BajramiDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
FATMIR CUPIDS3Nr.64, datë 07.07.2020Nr.79 date 10.08.2020 (Prishje)   Rajoni 4    
FATMIR DAJLANAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
FATMIR SUBASHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
FERDINANT BILALIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Ferdinant DedejDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
FILIP BARAMIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
FIQERETE MOKADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Florenc MemaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Floreta KaçkaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Gani HiriDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Gani TurjaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
GENTIANA SHTRAZADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Gezim MetaliajDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Gjete LekaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
GJYLIJE SKORADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Grata PihoDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
HAFSA VEZIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Hairije BaliDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
HAUT BRAHAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
HANKE SALKUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
HATIXHE MAZNIKUDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
HAZBIJE JAUPLLARIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
HYSAMEDIN BYLYKBASHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
IBRAHIM BELBADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
IBRAHIM ELEZIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
IBRAHIM JAUPAJDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
IDRIZ ALIAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
llir HaidarasiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
lsmet KasembiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
JETMIR MATOSHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
JORGJI DIMROÇIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Kastriot HabiliDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
KASTRIOT TURHANAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
KATRINE PREBIBAJDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Klodian lbroDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
KOL ALIAJDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
KOSTANDINA KOSTADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Kristian HilaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
KRISTINA SHESHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
KUDRET CELAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
KUDRET ZENELAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
LICO AGADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Liliana EleziDS3Nr.64, datë 07.07.2020Nr.79 date 10.08.2020 (Prishje)   Rajoni 4    
LIRIDONA BARAMIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
LIZE ZYMERIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
LUAN ALIAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
LULE NDREPEPAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Lulzim HoxhaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
LULZIM XHAFADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
LULZIM ZEQIRIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Lumturi ZokuDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Lumturije PopushallaiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
LUMTURIJE XHERRAHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Lytfije CullhajDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
MAL SHABANIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
MANUSHAQE IBRAHIMIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
MARASH PREKAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
MARASH SELIMIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Mariana MarkuDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Mark ÇupiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
MATILDA SHLLAKUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
MEGI BAJAZITIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Mevlan SinaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
MIMOZA KRISTODS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Mina BaçiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
MINA ZIUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
MISIRE SADRIJADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Mrik MarkolaDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
MUHAMET LIKADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
MUHARREM TEQJADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Muksine LikajDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Myftar BaliDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
MYZAFER ZOTOLLIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
MYZEJEN METALLADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
NAZIF LEKADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Ndrek KolaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Ndricim KolorijaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Ndue PrengaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Ndue UlndreajDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
NERITAN HAJDARASIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
NEXHMIJE SHABANIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
NEZIR NEXHIPIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Neziri AbasDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
NIK VATNIKAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020Nr.79 date 10.08.2020 (Prishje)   Rajoni 4    
NIKE MARKUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Nikolin KacorriDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
OSMAN XHAFADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
PAULIN PRRONIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
PETRAQ TALJADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Petrit GjaciDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Qemome HajdarasiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Qerime gjiniDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
RAJMONDA RAMKEDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
RAMI MERADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
RAMIZ ELEZAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
SADRI BRAHAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020Nr.79 date 10.08.2020 (Prishje)   Rajoni 4    
SAMI ZAMANIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
SEFER VAJDULLADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Sejat AzisllariDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
SELVIE BANODS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
SHERBET MUCADS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
SHKELQIM MERADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
SHKURTE MUCOLLARIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
SHPETIM ÇELADS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
SHPETIM HOXHADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
SHPRESA ZHUZHIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Shuaip OnjeaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Sinan BejkoDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Sofokli GaroDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Stela BashhysaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Suzana KaroshiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
SYBI KOCIASIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
TEUTA ÇERÇIZIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Teuta PashajDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
TONE DELIADS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
UK PASHKAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Vahid EleziDS3Nr.64, datë 07.07.2020Nr.99 date 30.09.2020 (Prishje)  Rajoni 4    
Valbona HakaniDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Valdete AjdiniDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
VALMIRA HOXHAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
VATH VAJDULLADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
VIKTOR DERVISHIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
VIKTOR PRENDIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
VIKTORI HOXHADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
VJOLANDA GJERGJIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Viollca KolaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Xhemal BuziuDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
XHEMILE BALLIUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Xhoana BejtjaDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
YLLI ZALLADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
YMER GUGADS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
Zaim DragoiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
ZEF SHELNADS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
ZHANETA NASUFIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 4    
ADA FISHTADS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ADEM MUSTAFADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ADILE GANIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ADRIAN SHERIFIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
AGIM CEKADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
AGIM GJINIDS3Nr.64, datë 07.07.2020Nr.99 date 30.09.2020 (Riforcim)  Rajoni 5    
AGIM HIMALLIDS1Nr.64, datë 07.07.2020Nr.99 date 30.09.2020 (kalon DS3)  Rajoni 5    
AGIM MEMINIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Agron DedejDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
AGRON JAUPAJDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
AGRON ZDRAVADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
AIKE DISHADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ALBANA VELIAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ALBINA KOCIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ALDO XHEMAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ALEKS KUJTIMDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ALI KOXHADS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ALIM ACKADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ALKET CELADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ALKET LLAPIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ALPINA GJURADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Altin HoxhaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ANA ZHAPADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ANDON STEFANIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ANILA KRYEZIUDS2Nr.64, datë 07.07.2020Nr.87 date 31.08.2020 (kalon DS3)  Rajoni 5    
ANJEDA BELULAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
APOLLON ZEKAJADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ARBEN SEDADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ARBEN SEMADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ARDIAN HAXHIHYSENIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ARLIN TATAVESHIDS2Nr.64, datë 07.07.2020Nr.79 date 10.08.2020 (kthehet DS3)   Rajoni 5    
ARMAND KACERRIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ARTAN FORTUZIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ARTUR ARAPAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ASTRIT HOXHADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ASTRIT KAJMAKUDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ASTRIT ZEGULLAJDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
AURORA KALIQANIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
AVENIR AHMETAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
BADHYL SALIAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
BAHRI DOMIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
BAJAME KAPLANIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Bardhul KurumiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
BARDHYL JORADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Bashkim ShamoDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
BESNIK HAXHIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
BILBIL MUSKAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Bledar MukaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
BRIKENA SEMADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
BRUNO NOVADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
BUJAR ELEZIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Bujar MihajDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
BUKURIE SHERIFIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
DANIELA TURKESHIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
DASHAMIR MUHAMETAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
DASHAMIR SALLAKUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
DASHAMIR ZEKAJADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
DIANA LOCADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
DONIKA SKANJETIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Dritan KurtiDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Edeuard lsufiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
EDISNAJDA KODRADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
EDISNARDA SHAPKADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
EDLIRA BEQIRAJDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Edmond GjinollariDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
EDMOND LLOSHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
EFTHIMIJE XOXIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Elhame SadikuDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ELISABETA MYRTADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ELVIS KACELIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ENTELA CAKODS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ENVER DOMIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
EQEREM ALADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
EQEREM TAFILIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ERMAL MALODS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ERVIS GJINIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
EUGENT KULLADS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
EVISA MUSTAFAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
FADIL SULAJDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
FATBARDH MYFTARIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
FATBARDHA JAUPIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Ferdinand NikaiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Ferid ÇelaDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
FERIOE DAJLANIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
FESTIM KRASNIQIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
FIQIRI ISTREFIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
FLORINO HOXHADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Flulurim MeçiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
FRANC STAJKADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
GENTI KAVAJADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Gentian JoraDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
GEZIM JAUPAJDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
GEZIM ZABIKUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Gjyzide KokaDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
GOSTIVARI NURXHANDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
GRISELDO ZEKAJADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
HAKI CANIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
HUCO XHEMADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
IMANUEL BEJKODS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
IRENA HYSADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
IRMA ZEJNELIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ISUF HASANIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
JONIOA BEQIRAJDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
JOVAN CVARKUDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Julian ZamakuDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
KAPO HOXHADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
KASEM LLAJAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
KLARIKA GASHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
KLOOIAN HOXHADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
KLOOIAN KADUSHJADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
KRISTAQ SHUKADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
KRISTO KURTIDS1Nr.64, datë 07.07.2020Nr.79 date 10.08.2020 (kthehet DS2) , Nr.99 date 30.09.2020 (kthehet DS1)  Rajoni 5    
KUJTIM HASADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
KUJTIM SUBASHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
LEDIA MUSATDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
LEONIOHA KUQALIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
LEONORA CAKANIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
LILJANA FETHAHUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
LIRI KURTIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
LUMTURIE BALLADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
LUMTURIJE KARAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
LUTFI SHAHUDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
MAHMUT BLETADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
MAJLINDA BEQIRIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
MANJOLA SHYTERMEJADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
MANJOLA ZEKAJADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
MARIJA KOKNESHIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
MEHDI OMERIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
MEHMET BAHJADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Meile DomiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
MEREME HOXHADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Mersian VahibiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
MESUT BOÇIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
MIMOZA KODRADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
MIMOZA KORRADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
MIRALDO VELODS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
MIRANDA KOLACIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
MIRUSH SHEHUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
MUHAMET GUMADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
NAILE AGOLLIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
NAIM MANDRIDS1Nr.64, datë 07.07.2020Nr.87 date 31.08.2020 (kalon DS4), Nr.99 date 30.09.2020 (riforcim)  Rajoni 5    
Naime GjipaliDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Naxhije TABAKUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
NAZIF BEJDOLLIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
NAZMI LUKUDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
NEXHMIJE KASEMIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
NJAZI CELADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
NURIE LIMANIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ORJAD DEDADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ORMIR ZEKADS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
PETRAQ PRIFTIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
PETRIT KASEMIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
PETRIT SEFERIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
PETRIT TORODS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
PRANVERA JAHODS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
PRANVERA MAMLIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
PRENG KACORRIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
PROKOP JOVANIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
PROKOP RroshiDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
QAZIM GJONAJDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Qiljeta GurashiDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
RADI NELAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
RAM KRASNIQIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
RAMADAN DOKSANIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
RAMADAN MEMALLIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
RAMAZAN BAKALLIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
REFKI DURMISHAJDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
RIZA PRILLODS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
ROVENA QIRJAZIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Rruzhdi DemaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
RUZHDI GRIPSHIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
RYZHDI FACJADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
SADIK BERISHADS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
SAMI VESHTIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
SANIJE BRAHOLLIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
SEAT SABLICIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Seit HoxhaDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
Selaudin VakajDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
SHABAN BALODS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
SHAHIN IBRAHIMIDS1Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
SHKELQIM SHARKADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
SHPETIM CANIDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
SHPETIM KASADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
SHPETIM KRASNIQIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
SHPETIM LECINIDS3Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
SHQIPE KODRADS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
SHUQRI KADIUDS2Nr.64, datë 07.07.2020   Rajoni 5    
SHYQYRI QAZIMIDS2Nr.64, datë 07.07.202