MISIONI

Faktoje verifikon deklaratat dhe pretendimet e bëra në të gjitha nivelet e jetës publike. Është një shërbim i shqyrtimit të fakteve (fact-checking), i cili verifikon deklaratat për saktësi dhe i kontrollon ato imtësisht, duke përdorur standardet më të larta të investigimit gazetaresk.

Faktoje synon të sjellë një model të ri të verifikimit të pavarur të fakteve në Median shqiptare, me qëllimin për të përmirësuar standarted e performancës në jetën publike.

 

OBJEKTIVAT

Faktoje u referohet burimeve të para, qofshin këto deklarata të bëra në parlament, konferenca për shtyp, intervista të transmetuara në media dhe i teston ato për vërtetësi dhe saktësi.

Shpresohet se ky shqyrtim i jetës publike do të çojë në rritjen e pjesëmarrjes civile dhe Faktoje premton të vlerësojë dhe ndjekë sygjerimet tuaja si publik për verifikimin e fakteve (fact-checking), përmes pjesëmarrjes në faqen e saj online, www.faktoje.al.

Faktoje synon të jetë transparente në të gjitha veprimet dhe e angazhuar të verifikojë deklaratat dhe premtimet e bëra në jetën publike me aftësitë e saj më të mira si edhe të të testojë nëse ato janë të sakta, të pasakta, apo diçka e ndërmjetme.

 

STAFI

Stafi i Faktoje përbëhet nga 6 gazetarë me eksperiencë dhe të trajnuar për këtë mision dinjitoz, me shumë përgjegjësi dhe mbi të gjitha, një risi për vendin tonë. Stafi përbëhet nga gazetarë profesionistë që njohin shumë mirë parimet gazetareske, me qëllimin për të mos dëmtuar askënd dhe për të mos shkelur të drejtat dhe liritë e gjithësecilit, por të jenë të vërtetë dhe të përditësuar në punën e tyre, transparentë në misionin e tyre, e mbi të gjitha, të paanshëm.

 

Stafi i Faktoje ndjek Kodin e Etikës të Medias Shqiptare.

https://faktoje.al/Kodi-i-Medias-Shqiptare.pdf

QAGJZH

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) dhe Qendra Kombëtare për Studime Sociale (QKSS) janë organizatat që mundësuan këtë projekt me mbështetjen ndërkombëtare.

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) është një organizatë që vepron dhe punon në të gjithë Shqipërinë. Është një zë i grave shqiptare dhe një forcë për ndryshim. Organizata jonë punon për fuqizimin e grave dhe krijimin e një të ardhmeje të barabartë dhe të drejtë për vajzat dhe gratë me të ardhura të ulta, me qëllimin për t’i nxjerrë  nga varfëria dhe përjashtimi.

Për të mbrojtur të drejtat e grave dhe për t’i fuqizuar ato, QAGJZH ngre fonde kombëtare dhe ndërkombëtare.

https://faktoje.al/gadc/

QKSS

QKSS – Qendra Kombëtare për Studime Sociale u themelua në vitin 1998 për të studiuar problemet sociale gjatë tranzicionit të Shqipërisë nga një ekonomi e centralizuar në atë të tregut.

Prej krijimit, QKSS është angazhuat në përhapjen e informacionit dhe eskperiencës në kërkime dhe studime në zhvillimin e institucioneve dhe burimeve njerëzore, përmes programeve të mësimit dhe trajnimit dhe gjithashtu duke eksperimentuar në ofrimin e shërbimeve sociale më afër nevojave të përfituesve.

https://faktoje.al/qendres-kombetare-per-studime-sociale/

USAID

USAID garanton mbështetjen për Faktoje në dy mënyra, përmes financimit dhe ekspertizës teknike. Financimi është siguruar përmes një granti 12-mujor, kushtuar krijimit të një shërbimi për Verifikimin e Fakteve. Kushtet e grantit kërkojnë që zbatuesi i saj, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH) dhe Faktoje të kenë publikimin e plotë dhe kontrollin editorial brenda shërbimeve të Faktoje. Ekspertiza teknike ofrohet përmes trajnimeve dhe konsultimeve mbi tema të tilla si; metodat e kërkimit, shkrimi i lajmeve, përdorimi i medias dixhitale dhe gazetaria e telefonave të zgjuar.

Faktoje u mundësua nga mbështetja e Popullit Amerikan përmes Agjencisë së Zhvillimit Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara (USAID). Përmbajtja e faqes online dhe e të gjitha publikimeve është përgjegjësi vetëm e QAGJZH dhe Faktoje dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e USAID-it dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Cover-02-1700x400
Shkruani fjalën dhe shtypni enter.