Kodi i Etikes i FAKTOJE

Kodi Etik

Stafi i Faktoje ndjek dhe zbaton Kodin e Etikës së Medias Shqiptare

https://faktoje.al/Kodi-i-Medias-Shqiptare.pdf

“Guidës” profesionale së Kodit Etik të Medias Shqiptare i atashohet edhe Kodi i Faktoje (hartuar nga NCSS, Qendra Kombëtare për Studime Sociale në Shqipëri), një kod i cili është përpiluar në sinkronizim dhe në harmoni të plotë me Kodin e Etikës për organizatat dhe mediat ndërkombëtare fact-checking (verifikuese të fakteve).

 

Kodi i Etikes i FAKTOJE

Kodi i Etikës së shërbimit të FAKTOJE aplikon 5 parimet kryesore të rrjetit Ndërkombëtar të Fact-Checking (IFCN ) të cilat renditen si më poshtë, si edhe parime të punës së stafit të gazetarëve dhe editorëve të FAKTOJE. Kodi i Etikes së Faktoje ecën përkrah Kodit të Etikës së medias shqiptare

Kodi Etik i FAKTOJE është objekt i ndryshimeve, në funksion të përmbushjes së misionit dhe përshtatjes me natyrën dhe llojin e aktiviteteve që kryen FAKTOJE.

 https://faktoje.al/kodi-i-etikes