• A mund të vazhdohet me mësimin e kombinuar kur ai po rezulton jo efektiv?
  • Arsimi parauniversitar në Shqipëri në kohën e pandemisë Intervistë me lektoren, Majlinda Keta
  • Nis rijetësimi i Piramidës, pas 5 premtimeve të shkelura prej vitit 2016
  • Në Lezhë, pastrimi i kanaleve kulluese bëhet me ‘fushatë’
  • Nis rregullimi i fasadave në Pogradec, por kryebashkiaku ‘harron’ dy premtimet e tjera
  • Transporti urban shkel protokollin e Covid-19
  • Personat me statusin e jetimit në Shkodër, ende nuk kanë hyrë në banesat sociale
  • Protokolli i vendosur nga ISHP për transportin publik nuk po zbatohet
  • Rindërtimi me ‘hapin e breshkës’ në Kavajë, vetëm 6 shtëpi të rindërtuara nga 133