• Pjesmarrje masive në zonën “e nxehtë” të 5 Maj në Elbasan, personat me aftësi të kufizuar vështirësi në votim
  • Raportimi i KQZ
  • Parregullsitë në votime
  • Stacionet e dezifektimit pranë dy qendrave të votimit nuk funksionojnë.
  • Njësia 10 ‘teston’ votimin elektronik, të moshuarit hasin vështirësi
  • Ambasadorët në terren, mesazhe për votim të lirë
  • Procesi zgjedhor i qetë, vonesa për çështje teknike
  • Sot Shqipëria voton për Zgjedhjet Parlamentare 2021
  • Qarku Kukës