zv ministrja e bujqesise

  • Zv/ministrja e Bujqësisë siguron konsumatorët për cilësinë e produkteve ushqimore