xhacka

  • Ministria e Mbrojtjes nuk kthen përgjigje për rrëshqitjet e tokës në Gjirokastër