ura vajgurore

  • Qendra Shëndetësore në Urën Vajgurore, rikonstruksion në mes të pandemisë dhe mjete mbrojtëse me kursim