UN

  • Shqipëria drejt plakjes, parashikohen pasoja si në vendet e tjera të Europës Juglindore nëse nuk merren masa