ujë i pijshëm

  • Ujë i pijshëm dhe kanalizimet, problemet që nuk marrin zgjidhje prej më shumë se 3 dekadash në Pustec