Tuneli i Llogarasë

  • Tuneli i Llogarasë, vepra e cila premtua disa herë, por që vijon të mbetet ende projekt