te drejtat e njeriut

  • Në kërkim të ekuilibrave, mes nevojës për siguri dhe rrezikut të shkeljeve së të drejtave të njeriut