Strategjia e Biodiversitetit 2030 e Bashkimit Europian

  • Pakësohen pyjet, shtohen vdekjet nga ndotja e ajrit