smartcity

  • Stolat inteligjentë në Vlorë janë jofunksionalë