Shpopulli

  • Largimet nga Shqipëria e kanë pakësuar popullsinë me 1/3