Sharrë

  • Pagesa e granteve dhe ndërtimi i banesave, u premtuan nga Veliaj që në 15 qershor, por ende s’kanë nisur