Receta elektronike

  • Recetat elektronike, shërbim i pjesshëm
  • Manastirliu: Brenda 2018-ës sistemi i recetave elektronike do të shtrihet në të gjithë Shqipërinë