pjerin ndreu

  • Në Lezhë, pastrimi i kanaleve kulluese bëhet me ‘fushatë’
  • Pjerin Ndreu: “Brenda dy javësh fillon ndërtimi i banesave të dëmtuara në Lezhë”