Pali Kolevski

  • Zaroshka e “100 Fshatrave”, e dënuar nga mungesa e investimeve dhe turistëve