Mali i Krujes

  • Gur gur bëhet… gurore; mali i Krujës dhe premtimet për të izoluar katastrofën mjedisore