Lugina e Shkopetit

  • Lugina e Shkopetit, ndotja dhe projektet në letër për shndërrimin e saj në atraksion turistik