lindshmeria

  • Dikur 6, sot 1 pak e 2 shumë, shqiptarët ulin drastikisht lindjet; ekspertët shpjegojnë katastrofën që po vjen