ligji per shpifjen

  • Edi Rama: Shpifja dënohet me burg në 25 vende të BE-së