Kreshnik Alimerko

  • Administrata e Ujësjellës Kanalizime Vlorë merr “pushimet”