Krastë

  • Në vend të projekteve, Gjinari dhe Krasta në Elbasan “bashkëjetojnë” me ndotjen dhe degradimin e infrastrukturës