kosto

  • “Fshesa” brenda administratës publike si kosto për taksapaguesit shqiptarë