kompani telekomunikacioni

  • Kartat e skaduara të identitetit , teorikisht të vlefshme por në praktikë nuk bëjnë punë