Komisioneri per te Drejten per Informim dhe per Mbrojtjen e te Dhenave Personale

  • “Faktoje” teston 61 bashkitë, vetëm 18 kthejnë përgjigje në kohë
  • Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme nuk kujtohet të kthejë përgjigje për abetaren shqip në Luginën e Preshevës
  • Intervistë me Komisionerin për të Drejtën për Informim (Pjesa e dytë)
  • Intervistë me Komisionerin për të Drejtën për Informim (Pjesa e parë)