energjia

  • Gjiknuri: TEC-i i Vlorës shpenzon afro 1,7 milionë dollarë në vit