dogana

  • Premtime vetëm në letër për pikë të përbashkët doganore Maqedoni e Veriut – Shqipëri