dekore

  • Bashkia Vlorë nuk e “shtrëngon” dorën për zbukurime fundviti, përsëri miliona lekë