By-Passi Vlorë

  • Balluku: Brenda muajit korrik përfundojnë 11,5 kilometrat e parë të By-Passit të Vlorës