Bashkia Patos

  • “Faktoje” teston 61 bashkitë, vetëm 18 kthejnë përgjigje në kohë