Bashkeqeverisja ” Shqiperiaqeduam.al”

  • Klosi: Vetëm per 10 muaj Shqipërinë e kanë vizituar 6.7 milionë turistë