Artan Shkreli

  • Avionët në qiell, Aeroporti i Vlorës ende në baltë
  • Bypassi i Vlorës dhe i Fierit duhet të rifillonin punimet në prill