antigjen

  • Testet e shpejta për Covid-19, deklarata në kronologji, por pa rezultate konkrete