amnistia fiskale

  • Miratimi i amnistisë fiskale brenda këtij sesioni parlamentar, premtimi i “pambajtur” i Kryeministrit
  • A është amnistia fiskale “thikë me dy presa” dhe a do ketë një “fat” ndryshe nga nisma e vitit 2011?