altin mema

  • Bashkia Lezhë: Shëtitorja në Shëngjin vetëm për turistët, asnjë shitës ambulant