alban zusi

  • Për Shqipërinë janë OK, për Europën JO