Alanna Armitage

  • Të drejtat dhe dinjiteti i të moshuarve duhet të mbrohen në mes të pandemisë COVID-19
  • Shqipëria drejt plakjes, parashikohen pasoja si në vendet e tjera të Europës Juglindore nëse nuk merren masa