al global oil

  • Ish-Azotiku dhe Rafineria e Naftës në Fier, “vatrat e nxehta” ku ndotja kryhet me leje mjedisore