Agjensia e Prokurimit Publik

  • Agron Shehaj: Janë me dhjetra tendera të fituar nga një konkurrent i vetëm