Agjencia Evropiane e Mjedisit

  • Pakësohen pyjet, shtohen vdekjet nga ndotja e ajrit